оголошення
Середа, листопад 14, 2018
ශ‍්‍රී ලංකාවේ මානව ජනාවාසකරණය පිළිබඳ ව තතු විමර්ශනය කිරීමේ දී එහි සමාරම්භය පුරා ශිලා යුගයෙන් (Paleolithic period) ආරම්භ ව මධ්‍ය ශිලා යුගය (Mesolithic period), ප‍්‍රාථමික යකඩ යුගය (Early Iron Age) ඔස්සේ විකාශනය වී ඇති ආකාරය ගවේශන හා කැනීම්වලින් තහවුරු කරගෙන තිබේ (Deraniyagala 1992:709-710; Deraniyagala 2007:4). මධ්‍ය ශිලා අවධියට පසුව එළිඹිය යුතු නව ශිලා යුගය පිළිබඳ යම් සාධක ප‍්‍රමාණයක් දොරවක ලෙනෙන් හා හෝර්ටන් තැන්නෙන් මෙන් ම මාන්තායිවලින් වාර්තාවන බව පර්යේෂකයින් (Premathilaka 2003; Wijepala in Deraniyagala 2007:59; Wijepala 2007:97-120).

Календар

листопад, 2018

Подій немає

Останні статті

Урок історії історії

Передісторія Шрі-Ланки 11: Середньовіччя Шрі-Ланки / Мікрокосф III / III ...

Людина, як правило, орієнтований на мету мистецтва і створює ставлення до розвитку в результаті розвитку людства. Археологи та історики мистецтва були визначені шедеври, створені в результаті психічного прогресу самої purāśilā епохи, коли перша людина, з огляду на глобальний рівень. Прохідний відомі печери на півдні Франції læskōs (близько 20,000 років тому) і на півночі Іспанії ælṭamīrā guhāvanhi (БК 34,000-12,000) і записані на стінах всесвітньо відомих картин і тварин Rs в цьому відношенні. Крім того, багато хто з світу через археологічні розкопки виявили яйце страуса снаряди був записаний, а також глиняними прикраси записки, підготовлені mavudevan̆gana, як вважає, представляють жінка у вигляді Rs до верхньої частини зразків не відомо purāśilā Era художнього мислення. Також сказано, що ці конструкції призводять до періоду 35,000-20,000 в порівнянні з періодом середини епохи в Шрі-Ланці.

Передісторія Шрі-Ланки 10: середньовічний / мікрокосмічний вік Шрі-Ланки II / III ...

Аналізуючи ці дані, чоловік середнього віку Шрі-Ланки може вважатись збалансованим дієтом як власну їжу.

Попередня історія Шрі-Ланки 9: середньовічний / мікрополітичний період Шрі-Ланки -...

Чандіма Бандара, відділ археології та управління спадщиною, Амбанвала, Шрі-Ланка, Університет Раджарата, Міхінтеле. Вступ З культурної епохи, що зустрічалася для вивчення людського минулого, давня ...

Морська та водна археологія

ලංකාවේ ඔරු වර්ගයේ යාත‍්‍රා

ඩබ්.එච්. රුක්‍ෂාන් ප‍්‍රියන්දන මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඒකකය, කොටුව, ගාල්ල. සංක්‍ෂේපය මෙරට ජල යාත‍්‍රා භාවිතය පිළිබඳ ඉතිහාසය ක‍්‍රිස්තු පූර්ව යුගය දක්වා ඈතට විහි දී යයි. පුරාවිද්‍යාත්මක හා සාහිත්‍ය...

Епіграфіка та кирилиця

Архітектура та архітектура

Історія мистецтва та мистецтва

Танці мистецтва епохи Анурадхапури археологічні джерела

Формування культури їх традицій і культур створюються в країні, що вони скоригували відповідно до мінливих видом людей, що живуть в цьому районі і. Отже, танці можуть починатися при створенні примітивної культури. Первинний людина в своєму племені subhaseta la`gākara до полювання успіху, щоб зробити дощ, святкувати перемогу в бою, а іноді може бути використаний, щоб думати, що танець.
оголошення
X
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!