AM. వారు దయానంద మరియు మహింద కరునారత్నే

මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඒකකය,මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශය, කොටුව, ගාල්ල.

(මෙම ලිපියේ සෝදුපත් බැලු ලක්ෂ්මී විජයරත්න මහත්මියට විශේෂ ස්තුතිය)

ఆగష్టు లో 9 ఉదయం, MAU బృందం కలిసి అన్వేషణ కోసం అవసరమైనవి సేకరించారు. 2013 వాహనాలు ప్రయాణం కోసం ఉపయోగించారు. సాయంత్రం సుమారు 9 గంటలకు, ఈ వాహనాల కోసం అన్ని వస్తువులని ప్యాక్ చేసిన తర్వాత, వారు విడిచిపెట్టారు. అక్కడ నుండి, కొలంబో నుండి కొలంబో వరకు ఎక్స్ప్రెస్ వే, Kurunegala రహదారికి వచ్చి సిగ్రియా నుండి కొలంబో వరకు ఉన్న Dambulla కి ప్రయాణించింది.

మేము సిగిరియా దగ్గరికి చేరుకున్నప్పుడు మేము రాత్రి సుమారు 25 గంటలకు చేరుకున్నాము. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చందనా వీరసింఘితో సమావేశం తరువాత, సిగిరియా ప్రాజెక్ట్ సిగిరియాకు మార్చబడింది. 12.30 శిగిరియా మ్యూజియం శిగిరియా ప్రాజెక్టు చుట్టూ వద్ద ఉదయం తరువాత చందన Weerasinghe 6.30 చుట్టూ శిగిరియా వదిలేసిన తరువాత ధన్యవాదాలు దొరకలేదు వచ్చింది.

సిగిరియా స్ప్లాష్ షెల్టర్

అరుణ రహదారిపై పిదరన్గాల రహదారిపై, అరుణాచలప్రదేశ్లోని రితిగలాలోని ఒక హోటల్ వద్ద హబరనాలో వచ్చారు. వంట కోసం ఆహార వస్తువులు మరియు వస్తువుల కొనుగోలు మరియు మా వాహనాల్లో ఒకటి సిరి మోటార్ కంపెనీ ద్వారా మరమ్మతులు చేయబడింది.

1.45 బయటకు చుట్టూ అనురాధాపుర A9 pulliyamkulam రోడ్ జంక్షన్ వద్ద జంక్షన్ మలుపు కుడి మరియు nan̆dunkarni జంక్షన్ పాస్, మరియు నగరం Oddusuddan మరియు ముల్లైతీవు A34 రోడ్ అక్కడ ప్రయాణిస్తున్నారు నుండి. ఆ సమయానికి సమయం మధ్యాహ్నం.

వారు ముసాయిదావులో పోస్ట్ ఆఫీస్ ముందు ఉన్న వాసనంన్ వద్ద ఉన్నారు.

ముల్లైటివు - "వసతి లో" వసతి

అతను తీసుకున్న వస్తువులను తీసుకున్న తరువాత, అతను విందు వచ్చింది. తరువాతి రోజు జట్టు సభ్యులందరూ ప్రణాళిక వేశారు.

జట్టు డైవింగ్ మరియు డైవింగ్లకు బాధ్యత వహిస్తున్న భద్రతా అధికారి అన్వేషణలో జట్టు యొక్క భద్రతకు సంబంధించినది. M. ఆ నియామకం దయానంద చేత చేయబడింది.

పడవల ఏర్పాటు, పరిశోధనా సమాచార లభ్యత మరియు ఇతర కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన విధుల బుకింగ్ జరిగింది.

D. ఆహారం మరియు పోషణపై నిర్ణయిస్తుంది. చమిలా కవారి పదవికి నియమితులయ్యారు. డైవింగ్ సిలిండర్లు చమల్ గేమేజ్ చేత నింపబడ్డాయి.

నవంబర్ 9 న
సముద్ర వైపు నుండి ముల్లైతీవు sīlāvatta 4 km, స్థానంలో ఒక ఫోనికన్ ఫిషింగ్ వలలు, తరచుగా ఒకే చోట పాల్గొన్న గురించి ఉంది కింగ్స్లీ ఏదో dhīvarayakugen సమాచారం. దీని ప్రకారం, మా బృందం డైవింగ్ చేసింది. అది డైవింగ్. M. వారు దయానంద, రసికా ముతుకుమారనా మరియు నందదాస సమరవీర ఉన్నారు. సైట్ యొక్క లోతు 18 ఉంది.

WA. కింగ్స్లీ బెర్నార్డ్

సముద్ర తీరంలోని జాలరుల మధ్య ముల్లైటివూ మధ్య ఒక సమావేశం

Silawaththa తీరంలో ప్రజల కార్యకలాపాలు

అన్వేషణలకు బయలుదేరే అవకాశం

అన్వేషణ కోసం పడవ అన్వేషించడానికి ఒక అవకాశం

నీటి దృగ్గోచరత బలహీనంగా ఉంది. సముద్రపు గడ్డి చాలా మడ్డీ. అన్వేషణ నుండి ఏదీ కనుగొనబడలేదు. అటువంటి సమాచారంతో మత్స్యకారులు శిక్షణ పొందిన అరుదైన సందర్భాలు ఉన్నాయి.

Mulentian జలాల తీరానికి మునిగిపోయిందని నమ్ముతారు SS అని పిలవబడే అన్వేషణలో పరిశోధన ప్రారంభమైంది. సముద్ర మ్యాప్లను అధ్యయనం చేసిన తరువాత, అక్షాంశ మరియు రేఖాంశం పటాల ఆధారంగా పటాలపై పరిశోధన కార్యకలాపాలు జరిగాయి.

సర్కిల్ శోధన నీటి అడుగున అన్వేషించబడింది. ఒక చిన్న తుంగస్ తాడు (లైఫ్ లైన్) అక్కడ ఉపయోగించబడింది.

ఈ తాడు అంగుళాల గొలుసుతో ముడిపడివుంది, తాడును మనం ఉంచేది. అప్పుడు అతను దిక్సూచిని ఉపయోగించి త్రాడును పట్టుకొని, వృత్తాకార ఆకారం సముద్రతీరం వైపు గుర్తించాడు. ఈ పద్ధతి ప్రకారం, మీటర్ 50 మీటర్ల లో కనుగొనబడలేదు. ప్రదేశం యొక్క దృశ్యమానత సుమారుగా XNUM మీటర్లు. స్పాట్ యొక్క లోతు సుమారు 4. సముద్ర స్వభావం డైవింగ్ కోసం తగినది. తూర్పు దిశ నుండి పశ్చిమం వైపు గాలులు కొనసాగాయి.

బుధవారం, శుక్రవారం, 9

ఓడ 'ఎస్ఎస్ఎస్ ఇండియా' అన్వేషించడానికి ప్రధాన లక్ష్యం. సైట్లో మా సైట్ చుట్టూ మరింత అన్వేషణలను నిర్వహించాలని మా బృందం నిర్ణయించుకుంది. GPS GPS యొక్క 4 గుర్తించడానికి స్థానానికి వచ్చారు, 50 పరిమితిని చేరే మీటర్లు. అయినప్పటికీ, రీసెర్చ్ జోన్ యొక్క సముద్రపు మంచంలో నీటి యొక్క ప్రత్యక్షత ఉంది. అందువల్ల, పరిశోధనా పద్దతి ఆ రోజున మార్చబడింది, తద్వారా సముద్రతీరం పడవలో చూడవచ్చు. ఆ లైన్ లో, ఒక లైన్ శోధన తాడు ఉపయోగించబడలేదు, మరియు దిక్సూచి నాలుగో దిశలో కవర్ చేయడానికి దిక్సూచి సహాయంతో మరియు నాల్గవ దిశలో కవాల్ చేయడం ద్వారా అన్వేషించబడింది.

కానీ మా పరిశోధన ఏ విధమైన మురికిని వెల్లడించలేదు. నందదాస సమరవీర, పరిశోధన కోసం. M. వారు దయానంద, రుక్షన్ ప్రియనంద మరియు చమల్ కె పెరెరా. గేమేజ్ మరియు మహీంద కరునారత్నే పాల్గొన్నారు.

మధ్యాహ్నం, బృందం యొక్క అనేకమంది సభ్యులు సింధుల యొక్క ఫిషరీస్ సొసైటీ చైర్మన్ జెన్నిఫర్ను కలిశారు, సింధు గురించి సమాచారాన్ని తెలిసిన వ్యక్తిని కనుగొనడానికి, అతను అతన్ని కలవలేదు.

EFN నౌక గురించి సమాచారాన్ని తెలిసిన ప్రియాంక ద్వారా Rukshan, వ్యక్తిగత, Kokilai ప్రాంతం మరియు సమావేశ స్థలం sinnapāḍuva లో Puttalam డైవింగ్ భాగస్వామి యొక్క Jayaratne సమాచారాన్ని సంబంధిత ముల్లైతీవు నీట. అతను ముల్లయైటివులో మునిగిపోతున్న ఓడ యొక్క ప్రదేశం వద్ద GW విలువలను పొందగలిగాడు.

EFN

ఆగష్టు లో 9 గురువారం గురువారం
నేటి అన్వేషణ ప్రారంభమైనది మునుపటి రోజు పొందిన GPS విలువలతో మొదలైంది. నందదాస సమరవీర, రసికా ముతుకుమారనా, నడెకా కుమారి మరియు సమీర ప్రసాంగా ఈ అన్వేషణలో పాల్గొన్నారు. స్థల అన్వేషణలో మునిగిపోతున్న పాత్ర యొక్క అన్వేషణ కనుగొనబడింది. ఈ ఓడను ముల్లయేటివ్ భగ్నము అని పిలుస్తారు. సాయంత్రం చివరిలో, రెండవ అన్వేషణ అదే స్థానంలో జరిగింది. ఈ అన్వేషణలో, నందదాస సమరవీర, M. . దయానంద పాల్గొన్నారు. ఇది ఓడ ఆకారం మరియు ఆకారాన్ని అన్వేషించింది. ఓడ యొక్క ఉత్తరము ఓడ యొక్క ఉత్తర భాగంలో ఉందని వెల్లడైంది. దక్షిణం నుండి, ఒక బొంబాయిని కనుగొన్నారు. ఓడ యొక్క పొడవు జీవి యొక్క మిగిలిన మనుగడ ఆధారంగా, 2 పొడవు. దీని వెడల్పు 42. ఒక బాయిలర్ యొక్క వ్యాసం 10.60 మరియు మీటర్ యొక్క ఇతర వ్యాసం 2.

సముద్రపు అడుగు భాగంలో పడవ యొక్క రూపు

ఒక పడవలో ఉపయోగించే బాయిలర్

నౌకను ఓడలోను పీర్ను కనుగొనలేకపోయాడు. ఓడలో కొన్ని భాగాలు ఇసుకతో కప్పబడి ఉన్నాయి. దాని ముందు, పెద్ద చేపల వలలు స్థానంలో ఉన్నాయి. ఇది అన్వేషణకు ఒక గొప్ప అడ్డంకిని సృష్టించింది. ఓడ యొక్క పొట్టు కట్టాడు. మత్స్యకారుల ప్రకారం, ఓడ యొక్క ఈ భాగాలు కట్ మరియు యుద్ధ కాలంలో తొలగించబడ్డాయి మరియు వారి కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించబడ్డాయి. చిన్న తరహా లోహపు మీటరింగ్ పరికరాల విషయంలో మరింత పరిశోధన కోసం X నమూనాలను సేకరించారు. ఈ పురాతన వస్తువులు SL / N / Mulle / 2 (కంప్యురేషన్ తో కంకర రింగ్?), SL / N / Mulle / 25 (Copper Nail?) గా నమోదు చేయబడ్డాయి.

SL/N/M/Mulle/25 (copper ring with concretion?)

SL / N / M / Mulle / 26 (కాపర్ మేకుకు?)

మా ప్రధాన లక్ష్యం అన్వేషణ SS సీ ముల్లైతీవు బ్రిటిష్ భారతదేశం కాలంలో, ఓడ (SS ఇండస్) సమాచారం తెలుసుకోవడానికి మునిగిపోతుంది. ఉపయోగించే సమాచారం యొక్క మూలం మరియు నావికా పటాలు భారతీయ నౌకగా ఉండటం సాధ్యమయ్యాయి.

SS ఇండస్ ఓడ యొక్క ఫోటో

రాతి చెక్కడాలు మరియు ఇతర అంశాలను పెద్ద ఓడ మీద నివేదిక mæṅḍrās 1885 ప్రాంతాల్లో ఇంకా, భారతదేశం లో శ్రీలంక అంతటా నుండి ఇంగ్లాండ్ కదులుతున్నప్పుడు సముద్ర Mulativu తూర్పు శ్రీలంక సమీపంలో చిక్కుకొని bhārut.

వేసవిలో 9 నెల నెలలో
ములాటివు ప్రాంతంలో నేడు పరిశోధనలు జరిగాయి. వాటిలో నందదాస సమరవీర, రసికా ముత్తు కుమారనా, మహిందా కరుణరత్నే, రుక్షన్ ప్రియనంద మరియు ఇండికా ఉపల్ హేవేజ్ ఉన్నారు. ప్యాకేజీలను కొలుస్తారు మరియు డ్రాఫ్ట్ సిద్ధం చేయబడింది. సముద్రం చాలా అరుదుగా ఉంది. నీటి దృగ్గోచరత చాలా తక్కువగా ఉంది. ఓడ యొక్క బాయిలర్-బౌండ్ జోన్లో మరో మెట్రిక్ భాగం కనుగొనబడింది, మరియు ప్రాంతం యొక్క వలయాలు భారీగా ప్రాంతంలో ప్రమేయం కలిగివున్నాయి.

మధ్యాహ్నం, మునిగిపోతున్న నౌకపై సమాచారం కోసం ఫారా -ఎన్ఎన్ఎక్స్ఎక్స్ అన్వేషించబడింది.

ఫరా - ఓడ

వృత్తాకార డైవింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించిన తరువాత ఒక పాత్ర యొక్క సాక్ష్యం వెల్లడైంది. ఓడ యొక్క అవశేషాలు చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయి. ఇది విచ్ఛిన్నమైంది. ఇది సాక్ష్యం మీద నౌకను ఎగిరింది. యుధ్ధం సమయంలో ఈ నౌకను నౌకాదళం ఉపయోగించిన డోరా నౌక అని స్పష్టమైంది.

ఆ రాత్రి, ఒక వీడియో ఫిషర్ జానపదకు చూపబడింది. ఈ సంస్థ యొక్క ప్రచారం మా సంస్థ యొక్క కార్యక్రమాలపై ప్రజలను అవగాహన చేయడం.

ఆగష్టు లో ఆగష్టు 9 శనివారం
నేడు సముద్రంలో ఉన్న చెడ్డ వాతావరణం కారణంగా అన్వేషణ నిలిపివేయబడింది. కానీ పురావస్తు మరియు ఇతర ప్రాంతాలను ముల్లైటివు ప్రాంతంలో గుర్తించారు. పాత లైట్హౌస్ మరియు లైట్హౌస్ ఉన్నాయి ప్రదేశాలలో ఉదాహరణలు. ఈ స్థలాల పునాదులు నేడు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. అయినప్పటికీ, వార్తాపత్రికలలో వార్తాపత్రికలలో పైన పేర్కొన్నట్లు వివరించబడిన సముద్రపు దొంగదారులను కల్పించడానికి పడవ ఉపయోగించబడిందని నివేదించబడింది.

పాత లైట్హౌస్ ట్రాక్ చేయడానికి ఏకైక మార్గం ములాతివు

ముల్లైతీ పురావస్తు త్రవ్వకాల్లో పరిసర ప్రాంతంలో పురావస్తు పరిశోధనా కార్యకలాపాలు పూర్తయ్యాయి మరియు సమీప భవిష్యత్తులో జాఫ్నా పట్టణం ఆక్రమించాలని నిర్ణయించబడింది. దీని ప్రకారం, సాయంత్రం డైవింగ్ మరియు ఇతర వస్తువులు తయారు చేయబడ్డాయి.

వాహనాన్ని లోడ్ చేయడానికి అవకాశం

తదుపరి వ్యాసం జాఫ్నా మరియు చుట్టుప్రక్కల ఉన్న ప్రాంతాలలో తాజా సముద్ర పురావస్తు ఆవిష్కరణల గురించి చర్చిస్తుంది.

సంబంధిత వనరులు
క్లార్క్, ఆర్థర్ సి. ది రీఫ్స్ ఆఫ్ ట్పోరోబన్: అండర్ వాటర్ అడ్వెంచర్ ఎరౌండ్ సిలోన్. న్యూయార్క్: హర్పెర్ & బ్రదర్స్, 1957.

-. ది రీసర్చ్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ రీఫ్: ఫుల్లీ ఇల్లస్ట్రేటెడ్ ఇన్ కలర్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. న్యూయార్క్: బాలంటైన్, 1974.

క్లర్క్, ఆర్థర్ సి, మరియు మైక్ విల్సన్. ది గ్రేట్ ట్రెజర్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ రీఫ్. న్యూ యార్క్: హర్పెర్ & రో, 1964.

http://www.google.lk/imgres?imgurl=http://s3.amazonaws.com/magnoliasoft.imageweb/nmm/supersize/h3802.jpg&imgrefurl=http://prints.rmg.co.uk/art/510129/The_PO_liner_SS_Indus_1871_in_1882&h=612&w=800&sz=41&tbnid=9zKtNkntezhp0M:&tbnh=91&tbnw=119&zoom=1&usg=__msxdHLGM4znlwRWgxUFI7zteEk8=&docid=NJVrCkjnbO16lM&sa=X&ei=fcs3UqrSG87HrQe9-IDYAg&ved=0CC8Q9QEwAQ&dur=372

http://www.google.com/earth/index.html

ప్రకటనలు

సమాధానం ఇవ్వూ

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను నమోదు చేయండి!
దయచేసి ఇక్కడ మీ పేరుని నమోదు చేయండి

స్పామ్ తగ్గించడానికి ఈ సైట్ Akismet ను ఉపయోగిస్తుంది. మీ వ్యాఖ్య డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడిందో తెలుసుకోండి.