ప్రశ్న సంఖ్య: ආචාර්යතුමනි, යම්කිසි විෂයක ප්‍රවීනයෙකු වීමේ දී ලබා ගන්නා විධිමත් අධ්‍යාපනය එ තුමාට බලපානවා. සමහර විට විධිමත් අධ්‍යාපනයනට වඩා වැඩියෙන් අවිධිමත් අධ්‍යාපනය ශාස්ත්‍රඥයෙක් වීම සඳහා බලපාන්න පුළුවන්. අපි කැමතියි ඔබ තුමාගෙන් දැනගන්න, ශාත්‍රඥයෙකු වශයෙන් ඉදිරියට පැමිණීමේ දී ඔබ තුමා විධිමත් හා අවිධිමත් වශයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබුණු ආකාරය හා එය ඔබ තුමාගේ ශාස්ත්‍රීය ජීවිතයට බලපෑවේ කෙසේ ද යන්න පිළිබද ව

అధికారిక విద్య అంటే నేను కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయంలో సుమారు 4 సంవత్సరాల అధ్యయనం చేసాను. అక్కడ నుండి గ్రాడ్యుయేట్లు దాని నుండి పట్టభద్రుడయ్యాడు మరియు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్లో మరో 2 పట్టింది. అప్పుడు నేను శ్రీలంకకు వచ్చి ఆర్కియాలజీ శాఖలో చేరాను. మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నేను శ్రీలంకకు వచ్చాను, వాస్తవానికి ఆర్కియాలజీ శాఖ రెండు సంవత్సరాల క్రితం తిరిగి చేరింది.

నా మాజీ పరిశోధకుడు, డాక్టర్ రాజా డి సిల్వా పోషకుడితో పురావస్తు కమిషనర్ పోషకుడిగా, నా ప్రయోగాన్ని తిరస్కరించాడు. పూర్వపు కమిషనర్ ఆఫ్ ఆర్కియాలజీ ఎక్కడైనా నా పరిశోధనతో జోక్యం చేసుకోలేదు, నేను ప్రతి సహాయం అందించాను. సాధారణంగా మీరు ప్రభుత్వ విభాగాల్లో చేరిపోతున్నారు మరియు దానిని అనుసరిస్తున్నవారిని అనుసరిస్తున్నవారు త్రిప్పిస్తున్నారు మరియు పెరుగుతూ లేరు. డాక్టర్ రాజ్ దే సిల్వా నాకు చెప్తున్నాడని నాకు చాలా అదృష్టం. అందువల్ల మీరు దేశం తరఫున పరిశోధన చేయగలరు మరియు దేశం యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుతారు మరియు నిర్వాహక కార్యకలాపాలకు సైన్ అప్ చేయడానికి సైన్ అప్ చేయకూడదు. ఇది గొప్ప అదృష్టం. నేను ఆర్కియాలజీ విభాగానికి పడింది. అప్పటి నుండి నేను శ్రీలంక యొక్క ఆర్కియాలజీని 1968 నుండి కలిగి ఉన్నానని స్పష్టమైంది.

ఆర్కియాలజీ విభాగం 69- చారిత్రక కాలంలో పరిశోధన గణనీయమైన స్థాయిలో ఉంది. ముఖ్యంగా శాసనాల కోసం. శిధిలాలపై మరింత శాసనాలు. ఒక ఉదాహరణ ప్రొఫెసర్ హెచ్సిపి పరనవీత. బెల్ పని నుండి. కాబట్టి నేను చేసిన పనులతో పాలుపంచుకోవడం మరియు నూతన రంగాలలో పాల్గొనడం కాదని నేను స్పష్టంగా గ్రహించాను. సమస్య ఏ సమస్యలో ఉంది. మా చారిత్రక యుగానికి, ఉదాహరణకు, చరిత్ర పుస్తకాలు మరియు దిన గ్రంథాలలో ఒకటి, మా జ్ఞానం చాలా కఠినమైన స్థాయిలో ఉంది. ఈ ఖాళీని పూరించడానికి ఈ ఫీల్డ్ పురావస్తు ప్రణాళికను నేను సిద్ధం చేశాను. ఈ ప్రశ్నలకు మీరు అబుయాలో జవాబివ్వగల స్థలాన్ని నేను కనుగొన్నాను. ఇది విజయన కుమార్ నుండి ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన స్థలం అని అపోలోయస్ యొక్క చరిత్రలలో పేర్కొనబడింది. ప్రాచీన నగరంలో అరుణలో చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. నా తండ్రి 1956 వరకు పని చేసాడు ఎందుకంటే, పురావస్తు శాఖకు పరారవతిన కమిషనర్ పదవీ విరమణ చేశారు. అంటూ తూరారంయ మరియు అరుణ లో కుట్టంపొక్కు మధ్య గింజలు తవ్వినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అతడి తర్వాత, ఇటలీ నుండి ఎవరైనా వచ్చారు. CesTiger అనే వ్యక్తి ఇటలీ నుండి అతనిని ఆర్కియాలజీకి కమిషనర్ గా పని చేసాడు. అరుదుగా A9 ప్రవేశద్వారం వద్ద రెండు ఇద్దరూ త్రవ్వించారు. ఇది ఆగిపోయింది. నివేదికలు ఉద్భవించలేదు. నేను కనుగొన్నాను ఉంటే X లో త్రవ్వించి ఉంటే మా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పొందడానికి, మా పాతుకుపోయిన చారిత్రక పురావస్తు పరిష్కారాలు కనుగొనేందుకు, ఈ స్థలం మిగిలిన ఒక అమరిక ఉంటుంది. కాబట్టి నేను బుగ్గల నుండి మరియు నా తండ్రి మరియు సహోద్యోగులు నుండి నేను తొలగిపోయాను అదే త్రవ్వినే మొదలుపెట్టాను, మరియు నేను 58 లో దీనిని నిజంగా తొలగిపోయాను. అయితే, మేము 12 కింద భూమి యొక్క ఉపరితలం కింద ఒక పురాతన కాలక్రమం ఉంది అని సాక్ష్యం కలిగి.

ඒ විස්තර තව දුරටත් කියන්න පෙර, ඉතින් අපේ ආරම්භ කෙරුවා පුරාවිද්‍යාඥයෙක් හැටියට මයෙ වැඩකටයුතු පර්යේෂණ මූල ඓතිහාසික යුගය පිළිබද පර්යේෂණ. එතකොට ඒකෙන් ලැබුණු පළපුරුද්ද අනුව 1972 වෙනකොට ඒ කැනීම් වාර්ථාව පිටවෙලා තිබුණා, මුද්‍රණය කරල තිබුණා. ලෝකය පිළිගන්නා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සමාලෝචනවලින් දකුණු ආසියාවේ තිබිච්ච ඉතා වැදගත් වාර්තාවක්, කැනීම් වාර්තාවක් හැටියට පුරාවිද්‍යාඥයෝ පිළිගත්තා ඒක, ජාත්‍යන්තර සඟරාවලින්. ඒ කාලේ අපට හැකියාවක් තිබුනේ නෑ කාලය නිර්ණය කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඔය කැනීමේ ප්‍රතිඵල අපි නිර්ණය කරේ ඉන්දියාවෙන් සොයාගත්ත දත්ත හා වෙනත් රටවල තිබිච්ච දත්ත හා අපේ ඉතිහාසය සඳහන් තොරතුරුත් එක්ක සංසන්දනය කරල තමයි, අපි කාල නිර්ණය කෙරුවෙ. කාබන් 14 වැනි ශාස්ත්‍රීය මට්ටමේ කාල නිර්ණය කරන්න අපට හැකියාවක් තිබුෙණ නෑ. කැනීම් වාර්තා සකස් කෙරුවයින් පස්සෙ ආය බැලුවහම පැහැදිලිව පෙනුනෙ, අපේ ඊට කලින් ඓ්තිහාසික කලින් යුගය පිළිබදව ලොකු අඩුපාඩුවක් තිබුණු බව අපේ දැනුමෙ. ඉතින් ඒ ප්‍රාග් ඵතිහාසික යුගය පිළිබද ආයෙ සැරයක්, නැවත වරක් අපි සළකල බලලා පර්යේෂණ මාලාවක් සකස් කෙරුවා. ඒ පර්යේෂණ මාලාව අදියර කිහිපයකට අපි බෙදුවා. බෙදල හිටන් මුල් අදියර මං ආරම්භ කෙරුවා. එතෙක් සොගෙන තිබුණු දත්ත සියල්ලක් ම සමාලෝචනය කරල හිටන් කොහෙ ද අඩුපාඩුකම් තියෙන්නෙ කියල හිටන් අපි තක්සේරු කෙරුවා. ඉන් එහාට තමයි අපි ක්ෂේත්‍රයට බැහැල හිටන් කැනීම් පවත්වලා ඉදිරියට ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය පිලිබද පර්යේෂණ මාලාව ඉදිරියට ගෙනගියේ.

ప్రకటనలు

సమాధానం ఇవ్వూ

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను నమోదు చేయండి!
దయచేసి ఇక్కడ మీ పేరుని నమోదు చేయండి

స్పామ్ తగ్గించడానికి ఈ సైట్ Akismet ను ఉపయోగిస్తుంది. మీ వ్యాఖ్య డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడిందో తెలుసుకోండి.