Chandima Bandara Ambanwala

Departamenti i Arkeologjisë dhe Menaxhimit të Trashëgimisë, Universiteti Rajarata i Sri Lanka, Mihintale.

paraqitje

Chandima Ambanwala

වත්මන් ලෝකයේ වර්ධිත න්‍යායවාදි මූලාංග හා ප‍්‍රායෝගික ක‍්‍රමවේදයන්ගේ අත්දැකීම් මඟින් ශීඝ‍්‍ර වර්ධනයක් අත් කරගත් විෂයකි, පුරාවිද්‍යාව. සරළ ව විමසා බැලීමේ දී මානව අතීතය ‌හෙවත් මානවයාගේ දීර්ඝ පරිණාමයේ දී මානවයා හා ඔහු වටා වූ පරිසරය අතර වූ නිරන්තර සංවාදය පිළිබඳ ව කතාව ද්‍රව්‍යාත්මක අවශේෂ මත පදනම්ව ප‍්‍රතිනිර්මාණය කිරීම පුරාවිද්‍යාව යනුවෙන් වටහා ගනී. ප‍්‍රධාන වශයෙන්, මධ්‍ය කාලීන යුගයේ යුරෝපයේ වර්ධනය වන්නා වූ විෂය ඥානය සමඟ ම අත්වැල් බැදගෙන වර්ධනය වන, බහු විෂයාත්මක හා අන්තර් විෂයාත්මක සහසම්බන්ධතාව මඟින් ප‍්‍රබල පදනමීය අනන්‍යතාවක් ගොඩනඟා ගන්නා පුරාවිද්‍යා විෂය පිළිබඳ ‌කෙටි හැඳින්වීමක් මෙම ලිපිය මඟින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

Çfarë është arkeologjia?

Në kuptimin e përgjithshëm të arkeologjisë, është shumë e qartë se ai i lashtë është studimi i asaj që dikur quhet shkenca e shkencës. Arkeologjia quhet arkeologji në anglisht, e cila është e lidhur me Archaia, Teoria dhe Logos, që do të thotë e vjetër, që do të thotë Logos. Në kuptimin tradicional, është detyrë e subjektit arkeologjik të gjejë njohuritë e nevojshme për të arritur realitetet e kohës së tashme, që nga sot e tutje. Një përpjekje për të fituar këtë kuptim zhvillohet në kontekstin e studimeve arkeologjike për të absorbuar njeriun dhe gjithë mjedisin e tij rreth tij.

පුරාවිද්‍යාව හෙවත් Archaeology යන්න විග‍්‍රහ කර ගැනීම සඳහා ඒ පිළිබඳ ව ඉදිරිපත් වී ඇති, විවිධ ආයතන හා පුද්ගලයන් විසින් සිදු කරන විග‍්‍රහයන් හා පැහැදිළි කිරීම් පිළිබඳ ව සංක්‍ෂිප්ත හෝ අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් වනු ඇත. පළමුවෙන් ම ‘Oxford උසස් පරිශීලකයන්ගේ ශබ්ධකෝෂය’ මඟින් Archaeology යන්නට ලබා දෙන පදගත අර්ථය විමසමු. එයට අනුව Studimi i eshtrave dhe materialit që gjendet në tokë nga toka dhe studimi i periudhave të kulturës dhe historisë themelore පුරාවිද්‍යාව නම් වෙයි. Oxford ඉංග‍්‍රීසි පරිශීලන ශබ්ධකෝෂයට අනුව, Arkeologjia është analiza e mbetjeve fizike dhe studimi i historisë njerëzore dhe parahistorisë duke gërmuar. Është një kalim i organizuar më tej që shkon përtej dëshirës së saktë. පුරාවිද්‍යාව යනු Kurioziteti, jeta dhe kultura e njeriut të kaluar, studimi i faktorëve materialë si ndërtesat e mbetura, mjetet dhe matematika dhe rikuperimi i organizuarයි යනුවෙන් ඉංග‍්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ‘ඇමරිකානු උරුම ශබ්ධකෝෂය’ පැහැදිළි කරයි. පුරාවිද්‍යා විෂය සම්බන්ධයෙන් කෙරුණු සරළ අර්ථ දීමක් වශයෙන් මෙම විග‍්‍රහය හඳුනාගත හැකි මුත් එය වර්ථමානය වන විට වර්ධිත බවක් අත්කොට ගෙන ඇති මෙම විෂය සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ හැකි/සිදු කළ යුතු ප‍්‍රමාණාත්මක වශයෙන් හඳුනාගත නොහැකි ය. මේ සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රමාණාත්මක විග‍්‍රහයක් ‘බි‍්‍රටැනිකා විශ්වකෝෂය’ ඉදිරිපත් කරන බව හඳුනාගත හැකි වේ. ‘ඇමරිකානා විශ්වකෝෂයට’ අනුව Arkeologjia është veprimet e së kaluarës së njerëzimit. Objektivat e saj kryesore janë rivendosja e historisë së mbuluar. Kjo është për të rikrijuar ngjarjet që ndodhën gjatë kohëve parahistorike dhe historike në një kornizë kohore.

Duke analizuar termin 'arkeolog', kjo analizë do të sqarohet më tej. Sipas arkeologut Leonard Wally Qëllimi i kërkimit të arkeologut është të eksplorojë dhe të shpjegojë rrugën e historisë njerëzore. Domethënia e vërtetë është se puna e tij është e komplikuar. Kjo ndodh për shkak se për fat të keq mund të kryejnë një shërbim të dyfishtë në të njëjtën kohë. Megjithatë, në terma të thjeshtë, u theksua përgjegjësia e arkeologut dhe serioziteti i problemit. Sipas "Suite Botanike" Arkeologu është më i hershmi i një arkeologu. Ai shpjegon planprogramet që ai po studion, klasifikon dhe analizon. Arkeologu është një standardizim sasior dhe cilësor dhe analiza e bërë nga njeriu për një qëllim të veçantë. Shumë arkeologë të mirë i kushtojnë kohën, punën e armaturës dhe klasifikimin. Por objektivi kryesor i arkeologut është vendosja e materialeve materiale në kontekstin historik. Rritja e ndërgjegjësimit të burimeve të shkruara të burimeve nga burimet e njohura me shkrim. Së fundi, arkeologu është gjithashtu një historian. Qëllimi i tij është të ketë një recitim për nënshtrimin e njerëzimit.

Dr Shiran Upendra Deraniyagala

පුරාවිද්‍යා ක්‍ෂේත‍්‍රය සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රවීනතාවක් අත්කර ගත් පුද්ගලයන් විසින් මෙම විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඵලකර ඇති විවිධ අදහස් ද පුරාවිද්‍යාව යනු කුමක් ද යන්න ප‍්‍රායෝගික තලයක සිට විග‍්‍රහ කර ගැනීමේ දී වැදගත් වනු ඇත. භාරතීය පුරාවිද්‍යාඥ කේ. රාජන්ට අනුව, Arkeologjia është studimi i mbetjeve kulturore dhe sjelljeve njerëzore që kanë ndodhur në të kaluarën වෙයි. ජූලියන් තෝමස් උපුටා දක්වමින් ක්ලයිව් ගැම්බල් පෙන්වා දෙන්නේ Arkeologjia është një emocion. Arkeologjia është shpikja e arkitekturës intelektuale të njeriut të lashtë. නෝරා මෙලොනිට අනුව, පුරාවිද්‍යාව යනු අතීත මිනිසා පිළිබඳ: ඔවුන්ගේ පෙනුම කෙසේ ද? ඔවුන් ජීවත් වූයේ කොහේ ද? ඔවුන් අනුභව කළේ මොනවාද? ඔවුන් කළේ කුමක් ද? ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන් මොනවා ද? සිරිත් විරිත් මොනවා ද? ආදිය අධ්‍යයනය කිරීමේ mënyrë. ලංකාවේ බිහි වූ විශිෂ්ට මෙන් ම දැනට සිටින ජ්‍යෙෂ්ටතම පුරාවිද්‍යාඥයකු වන වන ආචාර්ය සිරාන් උපේන්‍ද්‍ර දැරණියගල පුරාවිද්‍යාව යනු කුමක්දැයි කරන විග‍්‍රහය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරිම ද පුරාවිද්‍යාව යනු කුමක්දැයි වටහා ගැනීම සඳහා වැදගත් වනු ඇත. ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගලට අනුව පුරාවිද්‍යාව යනු Kulturat që janë të ri-miratuar e shpimit ādīkālīna eksplorimit sipërfaqe me dhe përmes një përzgjedhje të qartë tadānugata, studimin e kulturës materiale e nṣṭhāvaśēṣa. Kjo punë është në përputhje me testet, kushtet mjekësore dhe kirurgjinë. Sipas kësaj analize, ka pasur një arkeologjia kulturore është pra e qartë se kushtet që çojnë në energji e kulturave harruar të gjatë, imazhi i një vend si ky është se si për të shkuar, dhe në fund i menjëhershëm i mbetjeve fizike të kulturave këto janë thënë për të përshkruar këtë temë. Strategjia kryesore e arkeologjisë për këtë qëllim skllavëronte gërmimet arkeologjike dhe eksplorimet arkeologjike.

මෙලෙස විවිධාකාරයෙන් විග‍්‍රහ කරගත හැකි පුරාවිද්‍යාව විෂයක් ලෙස කුමන ස්ථානයක ස්ථාන කළ හැකි දැයි විමසා බැලීම මෙම විෂයේ පවත්නා ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම සඳහා තවත් අයුරකින් උපකාරී වෙයි. ඒ අනුව පුරාවිද්‍යා විෂය කුමණාකාර විෂය පරාසයක් තුළ ස්ථානගත කරන්නේ ද යන්න විමසීමේ දී එක්සත් රාජධානි විද්වතුන් විසින් හා ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද සම්ප‍්‍රදාය විසින් එය සිදුකරන්නේ කෙසේ ද යන්න විමසා බැලීම වැදගත් වේ. වඩාත් ගතානුගතික විග‍්‍රහයක නියැලෙන එක්සත් රාජධානි විග‍්‍රහයට අනුකූල ව මෙම විෂය මානව යටගියාව හැදෑරීමේ විනය ක‍්‍රමයක් වශයෙන් ස්වාධීන විෂයක් ලෙස ස්ථාන ගත වෙයි. නමුත් ඇමරිකානු සම්ප‍්‍රදායේ දී මානවයා පිළිබඳ සමස්තය හදාරණ මානවවිද්‍යාවේ එක් අනු කොටසක් වශයෙන් පුරාවිද්‍යව ස්ථානගත වෙයි. මෙය පහත සටහන මඟින් පැහැදිළි කරගත හැකි වේ. (උපුටා ගැනීම : අබේ රත්නායක (1999), Teoria e antropologjisë së sociologjisë, Pjesa e Parë,)

artikull Upaviṣaya fushë Fusha e abonimit
Studimi i kockave
Vastrābaraṇa
Metodat e prishjes
Gjenetikë evolucionare
Purāmānavavidyāva Gjenomikë gjithëpërfshirëse
Shkenca antropometrike
Patologjia kudo
Kimi primare
metodat
Antropologjia Kimike
Antropologji dentare
Larmia e lëkurës
Shumëllojshmëria e ekzemplarëve të eshtrave
Diversiteti njerëzor Zanafilla e Njeriut
Ekologjia njerëzore
මානව ජානවිද්‍යාව
Antropologjia fiziologjike Rritja dhe zhvillimi njerëzor
Antropologjia e të ushqyerit
Anatomia primare e shkencës
ප‍්‍රාථමික ජීවීන් පිළිබඳ මානවවිද්‍යාව Jetëgjatësia
Ekologjia primare
antropologjik
Sondazhe arkeologjike
Artikuj qeramike
Menaxhimi i Burimeve Kulturore
Arkeologjia Detare
පුරාවිද්‍යාත්මක මානවවිද්‍යාව Arkeologjia historike
Mirembajtje
Purājanavikāśa shkenca
Llojet e habitateve
Arkeologjia e kafshëve
Antropologjia kulturore
Antropologjia e artit
Studimet Ndër-Kulturore
Ekologjia kulturore
Studimet e zhvillimit
Antropologjia ekonomike
Historia njerëzore
Mānavavaṁśavidyāva Muzika njerëzore
Teknologjia njerëzore
Studimet e marrëdhënieve
Organizata shoqërore
Kodi Simbolizmi
Besimet fetare
Antropologjia Urbane
Hipoteza e kimisë
Fjalori i detajuar
Disertacioni i njeriut Ans
වාග්විද්‍යාත්මක මානවවිද්‍යාව Shkenca sociale
Kritikë Literary Gjuhësi historike
Botanca Gjuhësi strukturore
Gramatikë evolucionare
Antropologji praktike

Sipas këtij shënimi, antropologjia i referohet fushës së kërkimit arkeologjik në fushën e 'antropologjisë arkeologjike', e cila është një fushë e gjerë lëndore. Por arkeologjia aktuale është lënda e lëndës që integrohet në fushën e fiziologjisë dhe antropologjisë kulturore në rritjen më të gjerë të subjektit. Purāmānavavidyāva, diversiteti njeri, antropologjike primare biologjike, dhe mānavavaṁśavidyāva studim Lanka.Linguistically antropologjike, çdo fushat lëndore në studimet arkeologjike në fusha të ndryshme upaviṣaya është i detyrueshëm. Në një kuptim më të gjerë, arkeologjia kërkon lidhjen e çdo lënde në shkencën natyrore dhe sociologjinë. Në një kontekst të gjerë, pika fokale e SHBA duket të jetë më e arsyeshme dhe më e qartë se sa pastrimi eurocentrik.

Është shumë e qartë se sjellja e këtij shpjegimi në tërësi është se arkeologjia është një çështje komplekse. Kjo është, një fushë lëndore që është zhvilluar për qëllimin e interpretimit të kuptimit njerëzor. Në përputhje me rrethanat, Bazuar në mbetjet materiale dhe të transmetuara në situata subjektive dhe substanciale në bazë të ndërvarësisë kulturore që rrethon të kaluarën, kulturën e njeriut të lashtë dhe të lashtëve. Është e mundur të kuptohet arkeologjia. Përtej se është i pranishëm, dhe purāmānavayā Faqet studime të tëra arkeologjike, dhe për këtë arsye objektiv i marrëdhënies Inter dhe arkeologjisë bahuviṣayika me ndërtimin e subjektit. Arkeologjia në mjedisin në të njeriut ekzistencën dhe mënyrën e mjedisit kulturor të tyre që janë të ndjekur në arkeologji për të ndërtuar me ndihmën e të menduarit e tij në këtë proces të gjithë podcast vijon kështu të jetë (Profesor Departamenti i Arkeologjisë, Universiteti i diagramit Peradeniya Sudarshan senaiviratna Z. Deri në vitin e parë të 2002 të vitit Lutemi kini parasysh se akademikët āvidyā DE Hettiarachchi kryer në teatër leksion të upugannā.).

arkeologjia-arkeologji-lk-Chandima-ambanwalaMjedisi natyror e mendjes së njeriut, duke përdorur teknologji, modelet e zgjidhjes, dhe përdorimin e burimeve rreth tij strategjinë e institucioneve sociale, politike, ekonomike, dhe kulturore dhe fetare të ndërtuara për të se si arkeologjia është përpjekur për të shpjeguar faktet jīvaṇa.

Natyra e burimeve të përdorimit për studimet arkeologjike

Arkeologjia është një studim i historisë së njerëzimit, prandaj është e domosdoshme të kuptojmë burimet e saj të informacionit. Kjo është, riprodhimi i së kaluarës nuk riprodhohet në imagjinatë, por rindërtuar në të dhënat mashup. Kështu, burimi i të dhënave mbi burimet njerëzore mund të klasifikohet në dy mënyra.

1. ලිඛිත මූලාශ‍්‍රය හා 2. Burim i pazgjedhur

Njeriu që pjesa tjetër e dokumentit është projektuar për të informuar të tjerët nga konceptet ilustruar në gojën e tyre, ose të tingëllojë mendjen mund të identifikohen si burim të shkruar. Ndërkohë, rreth 3,000 vjet më parë, i përbërë nga citrākṣara Egjipt, Siri kuññākṣara, Mahabharata me mbishkrime të hershme Brahmi gjenden në lindje, Ramayana, ka libra, etj, si dhe të dhënat e lashta të një ishull Mahavamsa, Dipavamsa, etj, etj, dhe përfshin vaṁsakatā. Periudha historike Arkeologji dobi e fuqishme, ndërsa studimi duket të jetë burimi i njeriut të fundit të shkruar në masë të madhe varet nga kjo. Burimi i burimit të vjetër rezervave njerëzimit nuk është për të shkuar përtej mbi 5,000 vjet më parë, sepse besohet se nuk përtej disa nga 3000 BC. Prandaj, ky burim duket se e kufizon aftësinë e tij brenda një horizonti të caktuar kohor.

Burimi i njerëzimit përtej qindra mijëra viteve, dhe burimi më i zakonshëm i studimeve arkeologjike, mund të identifikohet si elefant i identifikuar posaçërisht. Njeriu në evolucionin e tij në rrugën e kockave të njeriut nga śēṣagata thelbin varrezave, hiqni mbetjet e ushqimit të kafshëve, vegla guri krijuar me anë të tij në pjesën e jashtme të traktit digjestiv mund të ekzistojnë nëpër një varg të gjerë të burimit të këtij pashkruar. Këto burime të pashkruara duket gjithashtu të jenë në gjendje të tregojnë përsëri një numër pjesësh. (Ju lutem vini re se klasifikimi është bërë nga prof. Argeta Profesor Anura Manatunga i Universitetit të Kelaniya.)

A. E veprave të njeriut (AKTI-fakte)
B. Punëve mjedisore (eko-fakte)
C. Punimet Peizazh (gjeo-fakte)
D. libra Animal (Zoo-fakte)
E. Të tjera (të tjera), të tilla si.

Ndërveprimi njerëzor, ose krijohet ndryshe nga veprimi njerëzor කෘති ‘පුරා මානව කෘති’ යනුවෙන් අදහස් වෙයි. පුරා මානවයා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ශිලා හෝ අස්ථි මෙවලමක්, ඔීනෑම අන්දමක වාස්තුවිද්‍යා නිර්මාණයක්, දඩයම් කොට පුළුස්සා කෑමට ගෙන ඉවත් කරන ලද සත්ව අස්ථියක් ආදිය පුරා මානව කෘති ලෙස දැක්විය හැකි ය. ස්වභාවික පරිසරයේ සම්බන්ධතාවක් මත අවශේෂ වූ කෘති පුරා පාරිසරික කෘති ලෙස හඳුනාගත හැකි වෙයි. මේ යටතේ ශාක, පරාග හා ඩයටම ආදී විවිධ ස්වරූපයෙන් ද්‍රව්‍ය ලැබෙයි. එමෙන්ම, භූ විද්‍යාත්මක හෝ භූ රූපීය කරුණු හෝ ඒ මත ජනනය වූ දේ භූ කෘති වශයෙන් පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන සඳහා භාවිත කිරීමේ හැකියාව පවතී. භූ ස්ථරණය, භූ මාලක, භූ දර්ශන ආදිය ප‍්‍රධාන වශයෙන් භූ කෘති වශයෙන් හඳුනාගත හැකි ය. ඉහත වර්ගීකරණයට සෘජු වශයෙන් අන්තර්ගත කළ නොහැකි නමුත් පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් සඳහා යොදාගත හැකි ද්‍රව්‍යාත්මක අවශේෂ වෙනත් යටතේ වර්ගීකරණයට හැකියාව ලැබේ. ඒ සඳහා උදාහරණයක් වශයෙන් ටැන්සානියාවෙන් හමු වූ ගිණි කන්දක් පිපිරීමෙන් ගලා ගිය ලාවා අළු මත සටහන් වී ඇති මිනිසෙකු හා ගැහැනියක‌ෙගේ ලෙස හඳුනා ගන්නා පා සටහන් උදාහරණ කරගත හැකි වේ.

Edhe pse burimi i nevojshëm material klasifikohet për lehtësi akademike, natyra e tyre është e një natyre komplekse. Një kockë e kafshëve është një produkt kafshësh, por për shembull, është e mundur të përfitohet, për shembull, një kockë kockore e cila është shndërruar në një mjet ose të bërë nga ndërhyrja njerëzore. Nga ana tjetër, çdo qenie njerëzore i nënshtrohet pas burimit të shkruar, dhe nga ana tjetër nuk është e gabuar ta identifikojmë artin njerëzor në një mënyrë tjetër.

Pragë, arkeologji prehistorike dhe historike

Arkeologjik incongruously në burimet diskutuara më lart arkeologjisë gjerë parahistorike (Prehistoric Arkeologjisë), proto-historike arkeologjia (Proto-historike Arkeologjia) dhe arkeologjia historike (Historike Arkeologji) është e thënë të jenë të ndara. I njëjti dokument, ose në qoftë se një studim të veçantë, ose të bëjnë kërkime mbi fenomenin e epokës është mënyra personazhet bien nën arkeologjisë historike. faktorë të tillë nuk janë shkruar ose mosha apo nga epoka parahistorike e epokës së studimit parahistorike arkeologjia bie. East apo Mahabharata, për BE-në vende të tilla si studimi i arkeologjisë në arkeologji proto-historike të gjendet në mesin e drita e mësipërme bie kṣētradvaya. Deri në këtë përmes gjuhës saktë, ose duke shkruar letra si prova, por tha se interpretimi i studimit treguan asnjë provë që është relevante në rastin e specieve të gjetura në epokën e supozuar një faktorë printf ayureka tha.

Prandaj, në këtë drejtim, Sri Lanka do të jetë në gjendje të përcaktojë afatet kohore në lidhje me Sri Lanka. Sipas studimeve të kryera deri më tani në personazhet më të vjetra të vendit abhilēkhanamaya ekspertëve në faktorët marrëveshje të përbashkët të pes shekullin e tretë për krijimin e dy. Prandaj, studimet arkeologjike që janë praktikuar kohë pas kohe deri më sot kanë ardhur nën arkeologjinë historike. Por, siç vuri në dukje nga Dr. Siran Deraniyagala largësinë kufijtë e përdorimit të shkronjave të ishullit pūrvabrāhmī pes 5 / 6 nga studiuesit në përgjithësi pranojnë se rruga për një shekull do të shkojë deri në ditën e kālaparicechēdaya tij historik. Vjet para 125,000 / 250,000 rreth të largët nga faktorë të nga koha në kohë parahistorike përfaqësojnë pes 1,000 rreth e rrotull që periudhën aktuale do të njihet si periudha parahistorike. Prandaj arkeologjia prehistorike i takon kësaj periudhe kohore. Pes gjithashtu 1, 000 300 për krishterimin në mes Puri dhe simbole të ndryshme gjenden në letrat mes tyre? A nuk është ajo? A është drejtshkrimi i alfabetit? Ose një lloj i botës? Si epokën e historisë së hershme të epokës ishin bagëti, apo themeli, sepse ata nuk janë të definuara si të sigurt tillë ende nëse kjo është epoka e epokës proto-historike. Vula Mohanjadāro në bordet e qytetërimit Harappan, etj simbole të gjetura në përmendoren proto-historike për shembull ofron. Prandaj, hulumtimi si pjesë e kësaj periudhe vjen nën arkeologjinë historike. Simbolet e një moshe të caktuar mund të realizohet në qoftë se e njëjta periudhë historike shpikur për të identifikuar ata si simbole të karaktereve të panjohur në këtë epokë të dyshimit.

Procesi i studimeve arkeologjike

Ka një proces për çdo detyrë të kryer nga njeriu. Thjesht konsiderohen, një formë e procesit mund të identifikohet në përgatitjen e një forme të caktuar. Gjithashtu mund të bëhet një studim i përgjithshëm i aritmetikës në disiplinën formale të arkeologjisë. Kjo mund të identifikohet kur merren parasysh studimet arkeologjike, por përveç secilit prej këtyre studimeve, kjo metodologji nuk është e dukshme drejtpërdrejt, por është e detyrueshme ta përfshijë këtë në tërësinë e saj.

ඒ අනුව; අ. දත්ත හඳුනා ගැනීම, ආ. දත්ත ග‍්‍රහණය කර ගැනීම, ඇ. දත්ත සංස්ලේශනය/විශ්ලේශනය කිරීම හා ඈ. ඉදිරිපත් කිරීම, යන ක‍්‍රියාවලිය දැක ගත හැකි වේ. මෙම ක‍්‍රියාවලිය දක්වා ඇති අනුපිළිවලින් ම නොවන අවස්ථා ද පවතී.

Në çdo studim arkeologjik, "identifikimi i të dhënave" është pika kryesore. Kështu, natyra dhe shpërndarja e të dhënave, sfera dhe kuptimet teorike për studimin gjithashtu do të kuptohen mirë. Përafërsisht nën këtë, studimet e bibliotekave dhe arkivave sigurojnë identifikimin e natyrës fizike dhe atërore të studimit.

Tipari tjetër që është i rëndësishëm për një studim të veçantë është kapja e të dhënave. Arkeologjia praktike në terren gjithashtu merr shumë punë. Eksplorimi arkeologjik është mjeti kryesor për kapjen e nxjerrjes së të dhënave arkeologjike. Përgjegjësia dhe detyra e veçantë e arkeologut është të ruajë të gjitha të dhënat e disponueshme sipas një metode të rregullt arkeologjike për studimin kontekstual. Hulumtimi në terren nuk është marrë studimet e mëparshme, moti, kushtet klimatike etj nga hulumtimet arkeologjike dhe gërmimet në tenxhere Capture balte, kockat e kafshëve, do të duhet për të kapur një gamë të gjerë të të dhënave, të tilla si mbetjet arkitektonike.

Një analizë dhe analizë e të dhënave mund të identifikohet si një proces i rëndësishëm dhe vendimtar në një sondazh arkeologjik. Të dhënat e kapura nëpërmjet aftësisë analitike të arkeologut sintetizohen në bazë të cilësive të tyre specifike dhe bazës së shtresëzuar, dhe më pas janë analizuar bazuar në atë sintezë. Kjo punë është e fuqishme dhe unike për aftësitë dhe aftësitë e veçanta të arkeologut ose ekipit arkeologjik. Të dhënat subjektive, kur arkeologu nënvizon elementet teorike, bëhet një njohuri e re nëpërmjet supozimeve të subjektit, nga një shtet themelor. Është përgjegjësi më e rëndësishme e arkeologut që të udhëzojë të gjitha të dhënat e mundshme në dispozicion të tyre dhe informacioni i kapur kështu do të krijojë një njohuri të re të natyrës njerëzore.

Nën këtë mbledhje të re të të dhënave arkeologjike, njohuritë e reja u transmetohen të tjerëve. Është përgjegjësi e komunitetit të kryejë çdo proces të komunikimit masiv, si një libër, një raport, një botim, një program televiziv ose radio, një ekspozitë në një rast apo situatë në pamjet njerëzore. Në mungesë të kësaj, arkeologu nuk do të përmbushë përgjegjësinë e mirësisë njerëzore. Prandaj, shkruante arkeologu i famshem boteror William Plunderers Patrick Nëse një arkeolog nuk e publikon raportin e tij dhe nuk e boton atë, atëherë nuk ka dallim midis gërmimeve dhe gjuetisë së thesarit.

Multilayer dhe intertextuality në arkeologji

Siç u diskutua më lart, arkeologjia është subjekt i një pikëpamjeje më të gjerë të predilimit njerëzor. Prandaj, arkeologu duhet të studiojë mbetjet materiale të të gjithë qenies njerëzore dhe të zonës përreth. Rreth aktiviteteve të tij politike, nëse shikoni në të tashme të njeriut, aktivitetet ekonomike, fetare dhe abhicārātmaka aktivitete, letrare dhe artistike aktivitetet, produktet dhe shërbimet e këmbimit, vetëm një numër çështjesh, duke përfshirë marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe frictionless me mjedisin natyror, por faktorë antropologjike dhe faktorët psikologjik fizike Etj Ka shumë fakte komplekse Kjo duket të jetë rasti. Sot, duket se një numër lëndësh dhe shkencash kanë dalë për të studiuar secilën nga këto fusha. Është e qartë se në të njëjtën mënyrë njeriu i lashtë ishte në një mjedis të ngjashëm kulturor dhe natyror. Prandaj, që jetojnë modern në afërsi fizike e kthesa anatomike e materiale të tjera sesa vendosjen e SSA për të hyrë në këtë mënyrë, pothuajse të gjitha temat përreth njohuri sasior anatomike është thelbësore që duhet të ekzistojë mirëkuptimi. Përndryshe, historia e manifestit të tij mbi mbetjet materiale të njeriut në material mbetet më e lartë se probabiliteti i vërtetë i korporatave. Por kjo nuk do të thotë që arkeologu duhet të jetë një ekspert për temën e të gjitha këtyre subjekteve.

Një studim arkeologjik mund të jetë një studim i përqendruar tek njeriu, por shpesh grupet veprojnë si subjekt. Hulumtuesit, teknikët, administratorët, menaxherët, shkencëtarët, punëtorët dhe publiku i gjerë, në veçanti, do të duhet të përfshihen. Prandaj, është e nevojshme të merret një sjellje e ndërlikuar në trajtimin e lëndëve të ndryshme. Arkeologu duhet të paraqesë situata të ndryshme, të tilla si një koordinator, kontrollues i parasë, administrator.

Faktet tregojnë se arkeologjia nuk është një objekt i izoluar në subjekte të ndryshme në varësi të, subjektin e veprimit dhe trajtuar një numër i tyre janë të varura dhe subjektit gnānapathaya.

Arkeologjia dhe kultura

Arkeologji globale 1950 dekadë pas rritjes së shpejtë në historinë e arkeologjisë në botë që e bëjnë në kërkim të shfaqet. Arkeologjia në rrymat kryesore lumë anuviṣaya shumë fillojnë të zhvillojnë për të kapur dhe të gjithë të njeriut në përputhje me rrethanat. Prandaj, secili nga sektorët që mbulohen nga arkeologjia para-historike, Biblik Arkeologji, historike Arkeologjisë, arkeologjia njohëse, etno-arkeologji, arkeologjisë industriale, arkivat dhe të studiuar, të tilla si studimi i një numri të monedhave aktuale anuviṣaya Trëndafili është.

Historia dhe Arkeologjia

Subjekti i ksenofobisë njerëzore është historia dhe arkeologjia. Kjo është, thelbi i të dy shkencave mund të identifikohet përmes ngjarjeve, studimeve dhe perceptimeve të ndryshme të së kaluarës. Nëse ky është rasti me studimin e dinjitetit njerëzor në thjeshtësi, pse është e vetmja gjë për të njëjtin qëllim? Është me këtë problem të njëjtë. Ndërsa kjo lëndë po studion subjekte njerëzore në të njëjtin objektiv, të dyja janë delikate, domethënë, dy-dimensionale. Burimi i kësaj natyre dy-dimensionale bazohet në burimin.

Burimi me shkrim është, në përgjithësi, burimi kryesor në rrjedhën e historisë. Është i bazuar në skripte të shkruara dhe alfabete të tjera. Lanka, fokusi në qoftë se mbishkrimet, The Mahavamsa, The Mahavamsa dhe kronika, komente, libra të ndryshme letrare, veprat letrare të turistëve të huaj, vendas dhe të huaj të raporteve, raportet e tregut, dhe shënime të shkruara në formën e administratorit të përdoret për të studiuar burimin e historisë. Kështu ekspertët përgjithësisht pranohet si dokumentet më të vjetra të vendit se pes shekullit të tretë në lidhje me të dhënat e hershme Brahmi e mbishkrimeve, dhe Anuradhapura fushën ætuḷunuvara të kërkimit arkeologjik në Siran Upendra vjetër pamohueshme BC 5 Mënyra pikat Lanka Lista Daraniyagala / 6 udhëton shekuj Mund. Prandaj, historia është në maksimum mund të udhëtojnë në Sri Lanka në pes lumë 3 / 4 shekullore ose 5 / 6 se vetëm shekuj. Vetëm koha do të dinë situatën në varg të klasit botëror të karaktereve të ngjashme dhe të artit studime të qarta kurrikulumin e historisë është i kufizuar. Por pjesa tjetër e materialit arkeologjik apo subjekt kryesisht për shkak se një problem i tillë në këtë drejtim është i bazuar në materialin burimor nuk shpëtojnë. Njeriu dhe gama e materialit, çfarë kohë e bën pjesa tjetër e rrugës, ai mund të gjenden, informacione të rëndësishme e së kaluarës? Ekziston mundësia e zgjerimit të studimeve arkeologjike deri në atë kohë. Sot, studimi arkeologjik duket të jetë duke u larguar nga një periudhë 125,000 pes në konsideratë të vendit. Se toka Iranamadu e korporatave Bundala, Pathirarawela dhe vende të regjistruar vegla guri të vendosur bazat për studim. Prandaj, studimet arkeologjike janë të detyruara të kthehen në vitet 125,000. Siran Deraniyagala do të presim si viti mbaron ose 250,000 500,000 për të shkuar përtej ishullit, zbuloi dëshmi e studimeve arkeologjike të duket se mund të ecin larg nga ajo kohë.

Nga koha e studimit tuaj të së kaluarës, ju jeni pothuajse tërësisht të përfshirë me gjeologët. Gjeologët janë përgjegjës për studimin e Tokës dhe strukturën e saj të tokës, e cila është një hapësirë ​​shumë e gjatë.

diskutim

Siç u diskutua më sipër, është e qartë se arkeologjia është një disiplinë që zbulon një subjekt me një marrëdhënie përkatëse dhe transversale me shoqërinë njerëzore. Është një subjekt që rikrijon historinë njerëzore bazuar në konsiderata teorike, të cilat i udhëheqin veprimet e tyre praktike në vargje të ndryshme. Në këtë rast e pashkruar, por edhe nga grupi i varësisë së tij arkeologjia në materialin burimor dhe natyrën e subjektit që është shkruar në periudha të ndryshme historike burimin dhe mori aftësinë për të analizuar kuadrin e studimit surfing. Prandaj, historike, korniza proto-historike apo parahistorike koha e vështirë e tyre se më i madh i gjeneratave të tanishme apo të ardhshme në asnjë mënyrë nuk merr aftësinë për të gjykuar sistemin mund të përbëhet nga një të vazhdueshme.

Libra dhe artikuj të lidhur

  • Ratnayake, A. (1999) Teoria e antropologjisë së sociologjisëSeksioni i parë është një editorial.
  • Deraniyagala, S. Yu. (1990), gërmimet arkeologjike 1968-1990, Historia e Departamentit të Arkeologjisë, Vëllimi i Parë, kap. K. B. . Edmund, zonë. Ed. N. Wijesekara, Centenari i Departamentit të Arkeologjisë, Departamenti i Arkeologjisë, Departamenti i Arkeologjisë, Colombo.
  • වූලී, ලෙනාඞ් (1969), Shikoni të kaluarën, Departamenti i Publikimeve Arsimore, Colombo.
  • Fjalori i Oksfordit të Avancuar të Gjuhës Angleze, (Shefi i Sh.B.Sh. Wehmeier), (2005), Oxford University Press, Oxford,
  • Rajan, K. (2002), Archaeology Principles and Methods, Manoo Pathippakam, Thanjavur.
  • The American Heritage Dictionary of The English Language, Edicioni i tretë, (-), Houghton Mifflia Company, Nju Jork.
  • Enciklopedia amerikane (1958), Americana Corporation, Nju Jork.
  • The New Encyclopedia Britannica Vol. I. (1978), Encyclopedia Britannica Inc., Çikago.
  • The Oxford English Reference Fjalor, Edicioni i dytë, (ed. Nga J. Pearsall dhe B. Trumble), (1996), Oxford University Press, Oksford.

-----------------------------
Ky artikull u botua në www.archaeeology.lk/sinhala në 2018 Korrik 4.
-----------------------------

reklamat

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu

Kjo faqe përdor Akismet për të reduktuar spamin. Mësoni se si përpunohet komenti juaj.