Vizioni dhe Objektivat

pikëpamje

Duke promovuar nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar në përputhje me informacione mbi subjektet e arkeologjisë e Sri Lanka, për të ndarë njohuri të reja në lidhje me arkeologjinë e ishullit dhe për të ndërtuar dialogun

objektivat

  • Kryerja e programeve ndërgjegjësuese për kërkimet arkeologjike dhe arkeologjike në Sri Lanka.
  • Krijimi i studimeve të përzgjedhura kërkimore / studimore të abstraksioneve të arkeologëve lokalë
  • Mbledhja dhe mbledhja e informacionit në raste publike për studime arkeologjike, kërkime, udhëtime dhe ngjarje të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare.
  • Lartë, Rinisë dhe përditësimin e njohurive dhe komunitetin përmes shoqërisë përmes internetit chat me arkeologë profesionistë bërë temë
  • Krijimi i një baze të dhënash të arkeologëve në Sri Lanka dhe lirimin e tyre për një gamë të gjerë aplikimesh.
  • Publikimi i librave në lidhje me arkeologjinë në fushën e shkencës arkeologjike në shtypshkronjën në shtypshkronjën
  • Prezantoni "trashëgiminë e paprekshme kombëtare" të Sri Lankës dhe "artet" në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar
  • Për të krijuar një korridor midis arkeologëve të ndryshëm
reklamat