”ලංකාවේ ජාතියේ ආරම්භකයා තමයි අපි විජය කියලා හඳුන්වන්නේ, එහෙම පුද්ගලයෙක් හිටියත් නැතත්. අද දේශනයේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ විජය කුමාරයා ලංකාවට එන්න කලින් අපේ රටේ මිනිස්සු හිටියා ද ? ඒ මිනිස්සු මොන වගේ අයද? එයාලා කෑම කෑවේ කොහොමද?  ඒ වගේ කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කරන්නයි. ඉතින් ඇත්තටම අද අපි පුරාවිද්‍යාව දේශනයේදී හදාරන්නේ ඉතිහාසයට පෙර යුගයේ  ඒ  කියන්නේ ප්‍රාග් ඉතිහාසය කියලා නැත්නම්  Prehistory අපි කියන්නේ ඒකටයි අද අපි ලංකාවේ අවුරුදු දෙදහස් පන්සියයකට ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ විජය කුමාරයාට කලින් කාලයේ ලංකාවේ තත්ත්වය ගැන කතා කරන්නයි සූදානම් වන්නේ”

සවන් දෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රග් ඉතිහාසය පිළිබඳ සිංහලෙන් ඇති එකම ලිපි මාලාව archaeology.lk හරහා ඔබ වෙත ගෙනා හා ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යාව ෆෙස්බුක් පිටුව හරහා ඔබට පුරාවිද්‍යා කෙටි සටහන් ගෙන ආ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය චන්දිම බණ්ඩාර අඹන්වල මහතාට.

මාර්ගගත උරුම දේශන මාලාව – අට වැනි පියවර විජයට එහා අපේ රටේ මිනිස්සු මැයෙන් චන්දිම බණ්ඩාර අඹන්වල, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, පුරාවිද්‍යාව හා උරුම කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශය, ශ‍්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය, සාමාජික, ශ‍්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යාඥයින්ගේ සභාව, සම ප‍්‍රාරම්භක, ශ‍්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යාව විසින් 2020 ජුනි 01 වැනි සඳුදා රාත්‍රි 09.00 – 11.00 දක්වා පැවැත් වු දේශනයේ පටිගත කල වීඩියෝව.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.