සීගිරි කුරුටු ගී I වෙළුම – මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන

SigiriKurutuGee
dav
dav
dav

සීගිරි කුරුටු ගී I වෙළුම – මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන

රු1,250.00

මේ මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන විසින් තවත් විශිෂ්ට කෘතියකි.  මෙහි පළමු මුද්‍රණය 1954 දී ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. එය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පළවූ අතර මෙම සිංහල  පරිවර්තනය මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත් විසින් සිදුකර ඇත.

එය පුරාවිද්‍යාව හදාරන මෙන්ම අපගේ අතීත උරුමයන් පිළිබඳ උනන්දුවන සියලුදෙනා ළඟ තිබිය යුතු ඉතා වැදගත් පොතකි.

Availability: Out of stock Category:
  • Additional information
  • Reviews (0)

Additional information

Weight1 kg

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “සීගිරි කුරුටු ගී I වෙළුම – මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Billing details

Order Review

Product
Quantity
Total
Cart Subtotalරු0.00
Order Totalරු0.00

Payment Methods

  • Pay by Visa, MasterCard, AMEX, eZcash, mCash or Internet Banking via PayHere.

Grand Total:   රු0.00

loader
X