ශ්‍රී ලංකා ශිලාලේඛන සංග්‍රහය IV වෙළුම – මහාචාර්යය ඇස්. පරණවිතාන

cover_shila_lekana_sangrahaya
shila_lekana_sangrahaya_01
shila_lekana_sangrahaya_02
shila_lekana_sangrahaya_03
shila_lekana_sangrahaya_04
shila_lekana_sangrahaya_05

ශ්‍රී ලංකා ශිලාලේඛන සංග්‍රහය IV වෙළුම – මහාචාර්යය ඇස්. පරණවිතාන

රු1,250.00

ලංකා පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස් ධුරය දැරූ ආචාර්යය (පසුව මහාචාර්යය) ඇස්. පරණවිතාන (පී.එච්.ඩී.) මහතා විසින් 1934-1941 කාලය තුළ සංස්කරණය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ගලේ කෙටූ සහ අනෙකුත් අභිලේඛන ඇතුළත්
එපිග්‍රැෆියා සෙයිලනිකා සංග්‍රහයේ IV වෙළුමේ සිංහල පරිවර්තනය වූ ශ්‍රී ලංකා ශිලාලේඛන සංග්‍රහය IV වෙළුම.

පරිවර්තනය ඩබ්ලිව්. බී. මාකස් ප්‍රනාන්දු  (M. A. ලන්ඩන්)

හිටපු පුරාවිද්‍යා සහකාර කොමසාරිස්

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි.

2002

පිටු – 232

  • Additional information
  • Reviews (0)
  • Delivery (බෙදාහැරීම)

Additional information

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “ශ්‍රී ලංකා ශිලාලේඛන සංග්‍රහය IV වෙළුම – මහාචාර්යය ඇස්. පරණවිතාන”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Delivery: 3-7 Working Days (by Certis Lanka Courier Services (Pvt) Ltd)
Delivery Area: All Island

Pay on Delivery: Not Available

බෙදාහැරීම: වැඩ කරනා දින 3-7 ඇතුලත (Certis Lanka Courier Services (Pvt) Ltd හරහා) 
බෙදාහැරීමේ ප්‍රදේශ: දිවයිනේම
පොත ලැබුණු පසු ගෙවීම්: අදාළ නොවේ

Billing details

Order Review

Product
Quantity
Total
Cart Subtotal රු0.00
Order Total රු0.00

Payment Methods

  • Pay by Visa, MasterCard, AMEX, eZcash, mCash or Internet Banking via PayHere.

Grand Total:   රු0.00

loader
X