ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
කැළුම් නලින්ද මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, වනජීවී උරුම භාරය සාරාංශය: පසුගිය සියවස තුළ ශ‍්‍රී ලංකාවේ බිහිවූ ශ්‍රේෂ්ඨතම විද්වතා ලෙස ආචාර්ය පෝල් එඞ්වර්ඞ් පීරිස් දැරණියගල සඳහන් කළ හැකිය. වසර 1900 උපත ලැබූ එතුමා කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ ලෙස 1963 තෙක්ම මෙරට ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික පුරාවිද්‍යාවටත්, සත්ත්වවිද්‍යා ක්ෂේත‍්‍රයටත් විශාල සේවයක් කළ අග‍්‍රගන්‍ය පුද්ලයෙකි. එතුමා තම ජීවිත කාලය තුළ ශාස්ත‍්‍රීය ලිපි හා ග‍්‍රන්ථ හාරසියයක් පමණ පළ කළ අතර ඒවා...

පුරාවිද්‍යා අන්තර්ජාල සාප්පුව

ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දින දර්ශනය

29ਅਪਰੈਲਸਾਰੇ ਦਿਨතෙවන පුරාවිද්‍යා, මානවවිද්‍යා හා සංචරණය හා සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණ විද්‍යාර්ථීන්ගේ පර්යේෂණ සම්මේලනය-URCAT 2019(All Day: monday) ਇਵੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਵੈਂਟ: පුරාවිද්‍යා අධ්‍යන අංශය, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬਕ

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ 11: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮੱਧਕ / ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਫ III / III ...

ਮਨੁੱਖ, ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾ āśakta ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ. ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ purāśilā ਯੁੱਗ, ਜਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ælṭamīrā guhāvanhi (ਬੀ ਸੀ 20,000-34,000) ਦੱਖਣੀ ਜਰਮਨੀ læskōs (12,000 ਬਾਰੇ ਸਾਲ) ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਲਾਕ-ਜਾਣਿਆ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੰਧ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੁਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਅੰਡੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ mavudevan̆gana ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ purāśilā Era ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਕਲਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ. ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ kālanīrṇa ਯੁੱਗ madhyaśilā ਤੌਰ ਮਤਲਬ ਹੈ 35,000-20,000 ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿੱਟ ਹੈ.

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ: 10: ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ II / III ਦੀ ਮੱਧਕ / ਮਾਇਕ੍ਰੋਸੋਮੀਕ ਉਮਰ ...

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ 9: ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮੱਧਕ / ਮਾਈਕਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੀਰੀਅਡ - ...

ਚੰਦਮੀ ਬਾਂਦਰ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਨਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਰਾਜਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਿਿਹਾਂਤਾਲੇ. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੀਤ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ...

ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ

ලංකාවේ ඔරු වර්ගයේ යාත‍්‍රා

ඩබ්.එච්. රුක්‍ෂාන් ප‍්‍රියන්දන මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඒකකය, කොටුව, ගාල්ල. සංක්‍ෂේපය මෙරට ජල යාත‍්‍රා භාවිතය පිළිබඳ ඉතිහාසය ක‍්‍රිස්තු පූර්ව යුගය දක්වා ඈතට විහි දී යයි. පුරාවිද්‍යාත්මක හා සාහිත්‍ය...

ਏਪੀਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ

ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਆਰਟ ਐਂਡ ਆਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ඓතිහාසික මාළිගාවිල පුදබිමේ බුදු පිළිමය හා බෝසත් පිළිමය

ස්ඵටික හුණු ගලින් (ලවණ ගිරි පාෂාණය) නිමවන මෙම පිළිමය අඩි 45ක පමණ උසකින් සමන්විත වේ. ආන්ද්‍රා ශෛලයට අනුව නිර්මාණය කරන ලද මෙම පිළිමය මෙරට පිහිටි උසම හිටි පිළිමය ලෙස ද සැළකේ. සමභංග ඉරියව්ව හා අභය මුද්‍රව නිරූපිත ය. ඒකාංශ චීවරය රැළි සහිත ය. අඩවන් නේත‍්‍රා ය. සමචතුරදස‍්‍රාකාර හැඩයෙන් යුත් ගඩොළින් කළ සුවිශාල ප‍්‍රතිමා ගෘහයකි. මෙය ගෙඩිගේ සම්ප‍්‍රදායට අයත් පිළිම ගෘහයක් ලෙස සැළකේ. මෙම පිළිම ගෘහය තුළ පද්ම පීඨයක් සකසා මාධ්‍යයෙහි පිළිමය පිහිටුවා ඇත. ප‍්‍රතිමා ගෘහයට නැගෙනහිරින් ප‍්‍රදක්ශිනා පථයක්, පියගැටපෙළ 3ක්, සඳකඩ පහනක් සහ මුරගල් 2කී. ප‍්‍රතිමාව හා පිළිම ගෘහය වටා වැලි ඇතිරු මළුවකි. එහි පාදෝවනයක් ස්ථාපිත කර ඇත. මෙහි ශේෂ වී ඇති වාස්තුවිද්‍යාත්මක ලක්ෂණ අනුව පිළිම ගෘහය වටා ප‍්‍රාකාරයක් ද තිබෙන්නට ඇති බව සැළකිය හැකි ය. මෙම පිළිමය 1991 වසරේ දී රාජ්‍ය ඉන්ජිනේරු සංස්ථාව හා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. 1991 වසර වනවිට පිළිමය කොටස්වලට කැඞී කැබලිව තිබිය දි වාර්තා වී ඇත.
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
X
X
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!