പരസ്യങ്ങൾ
ബുധൻ, നവംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച
ශ‍්‍රී ලංකාවේ මානව ජනාවාසකරණය පිළිබඳ ව තතු විමර්ශනය කිරීමේ දී එහි සමාරම්භය පුරා ශිලා යුගයෙන් (Paleolithic period) ආරම්භ ව මධ්‍ය ශිලා යුගය (Mesolithic period), ප‍්‍රාථමික යකඩ යුගය (Early Iron Age) ඔස්සේ විකාශනය වී ඇති ආකාරය ගවේශන හා කැනීම්වලින් තහවුරු කරගෙන තිබේ (Deraniyagala 1992:709-710; Deraniyagala 2007:4). මධ්‍ය ශිලා අවධියට පසුව එළිඹිය යුතු නව ශිලා යුගය පිළිබඳ යම් සාධක ප‍්‍රමාණයක් දොරවක ලෙනෙන් හා හෝර්ටන් තැන්නෙන් මෙන් ම මාන්තායිවලින් වාර්තාවන බව පර්යේෂකයින් (Premathilaka 2003; Wijepala in Deraniyagala 2007:59; Wijepala 2007:97-120).

കലണ്ടർ

നവംബർ 2018

ഇവന്റുകൾ ഒന്നുമില്ല

ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

ചരിത്രം ചരിത്രപാഠം

ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രിസറി സ്കൂൾ: ശ്രീലങ്കയുടെ മധ്യകാല / മൈക്രോസ്കോപ്പ് III / III

മനുഷ്യൻ പ്രധാനമായും മനോഭാവം ചിത്രകലാ, പുറമേ ആർട്ട് ആശക്ത സൃഷ്ടിക്കാൻ അവസരം പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഉല്പന്നം വികസനത്തിന് അതേസമയം നിറവേറ്റുന്ന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആർട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ മാനസിക പുരോഗതി തന്നെ മുകളിൽ മനുഷ്യൻ ആഗോളതലത്തിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പുരാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫലമായി സൃഷ്ടിച്ച മരുമക്കളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലോക്ക്-അറിയപ്പെടുന്ന തെക്കൻ ഫ്രാൻസ് ല്æസ്കോസ് (ക്സനുമ്ക്സ വർഷം മുമ്പ്) ൽ ഗുഹകൾ വടക്കൻ സ്പെയിൻ ൽ æല്ടമീരാ ഗുഹാവംഹി (ബിസി ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ) ഇക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്തെ പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെയും രൂപ മതിലുകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല വെളിപ്പെടുത്തി ഒട്ടകപ്പക്ഷി മുട്ട ഷെല്ലുകൾ റെക്കോർഡുചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയ മവുദെവന്̆ഗന മാതൃകകളും മുകളിൽ വരെ രൂപ രൂപത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രതിനിധാനം വിശ്വാസം കളിമൺ അലങ്കാരങ്ങൾ കുറിപ്പുകൾ പുരാശിലാ യുഗം കലാപരമായ ചിന്ത അറിയപ്പെടുന്നത്. ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡിസൈൻ ഒരു രാജ്യം കാലനീര്ണ മധ്യശിലാ കാലഘട്ടം ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ പരക്കെ യാത്രാ സമയം കാണിക്കുന്നു അനുയോജ്യമാകും പോലെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള.

ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രം: ശ്രീലങ്കയുടെ II / III ലെ മധ്യകാല / മൈക്രോസ്കോമിക് പ്രായം

ഈ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ, ശ്രീലങ്കയിലെ മധ്യവയസ്കനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ തന്നെ ഭക്ഷണമായി സമതുലിതമായ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാൻ അനുമാനിക്കുന്നു.

ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രം: ശ്രീലങ്കയുടെ മദ്ധ്യകാലഘട്ട / മക്രോപോളിറ്റൻ കാലഘട്ടം

ഛംദിമ ബന്ദാര അംബന്വല ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, രജരത യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മിഹിംതലെ. പുരാതനമായ മനുഷ്യ പഠനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക കാലഘട്ടത്തിൽ ... കൂടുതൽ

മറൈൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ആർക്കിയോളജി

ලංකාවේ ඔරු වර්ගයේ යාත‍්‍රා

ඩබ්.එච්. රුක්‍ෂාන් ප‍්‍රියන්දන මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඒකකය, කොටුව, ගාල්ල. සංක්‍ෂේපය මෙරට ජල යාත‍්‍රා භාවිතය පිළිබඳ ඉතිහාසය ක‍්‍රිස්තු පූර්ව යුගය දක්වා ඈතට විහි දී යයි. පුරාවිද්‍යාත්මක හා සාහිත්‍ය...

എപ്പിഗ്രാഫി, സിറിലിക് ലിപി

വാസ്തുവിദ്യയും വാസ്തുവിദ്യയും

കല, കല ചരിത്രം

പുരാവസ്തുശൃംഖലയിലെ ഡാൻസിങ് ആർട്ട് പുരാവസ്തു സ്രോതസുകൾ

ഒരു സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർ സ്വന്തം സാംസ്കാരിക സ്വഭാവം വികസിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം നാടിന്റെയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ മാറ്റുകയും അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രാചീന സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നൃത്തം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ആദിവാസികൾ, വേട്ടയാടൽ, മഴ, യുദ്ധവിജയങ്ങൾ എന്നിവ വേട്ടയാടുന്ന അവസരങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ പൗരോഹിത്യം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
പരസ്യങ്ങൾ
X
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!