바라 가마 사단 Hananda Thero

고고학과, 스리랑카, 불교 및 Pali 대학, Homagama.

소개

ලෝකයේ සෙසු රටවල් සමග සසදන කල ශ‍්‍රි ලංකාව ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික සාධක සහිත ඉතිහාසයක් මෙන්ම විශේෂ ලිඛිත ඉතිහාසයක් උරුම කොටගෙන ඇති රටකි. එහි දී ඓතිහාසික යුගය පෝෂණය කිරීම සඳහා සාහිත්‍ය මූලාශ‍්‍රය වලින් හා සෙල්ලිපි වලින් ලැබී ඇති පිටුබලය අතිමහත්ය. දිවයිනේ නන්දෙසින් සොයාගෙන ඇති මෙබඳු වූ දහස් ගණනක් වූ සෙල්ලිපි අතරින් ලංකාවේ පැරණි බැංකු ගැන කියැවෙන තෝනිගල සෙල්ලිපියට හිමිවන්නේ විශේෂ ස්ථානයකි.

වව්නියාවේ සිට හොරොව්පොතානට පිවිසෙන මාර්ගයේ 6 වැනි සැතපුම් කණුවට මදක් නුදුරින් උතුරු දිශාවට වන්නට උතුර – උතුරු මැද දෙ පලාත වෙන් කරන සීමාවෙහි තිලක්කුලම නම් පෙදෙසේ පිහිටි ගල් තලාවක් මත තෝනිගල සෙල්ලිපිය සටහන්ව ඇත. එසේම ‘නාගරගල’ යන නමින්ද මෙම ස්ථානය ගම් වැසියෝ හඳුන්වනු ලබති. සෙල්ලිපිය පිහිටි පර්වතය හාත්පස බෙහෙවින් විනාශයට පත්ව ඇති විවිධ ආරාමික වාස්තු විද්‍යාත්මක අවශේෂයන් බොහොමයක් දැක ගත හැකි ය. මෙම නටඹුන් වලට ආසන්නව ගල්තලාවේ වෙන් වෙන්ව සටහන් කල සෙල්ලිපි තුනක් දැකගත හැකි ය. මින් එකක් අපගේ මාතෘකාවට අදාල සෙල්ලිපිය වන අතර අනෙක එම සෙල්ලිපියේම තවත් පිටපතක කොටසකි. ඇතැම්විට ප‍්‍රථමයෙන් ලියන්නට පටන් ගන්නට ඇත්තේ දෙ වැනියට කී සෙල්ලිපිය විය හැකි ය. එය කෙටීමේ දී සිදු වූ කිසියම් දෝෂයක් නිසාවෙන් ලිපිය බාගෙට සටහන් කර නවතා දමා නව ලිපිය සම්පූර්ණ වශයෙන් සටහන් කළා වීමට පිළිවන. අනෙක් තුන්වැනි ලිපිය තෝනිගල ප‍්‍රධාන ලිපියට සියවස් කිහිපයකට පෙර ලියන ලද තනි අක්‍ෂර පෙලකින් යුතු ලිපියකි. මෙම ලිපිය මෙතෙක් පලකළ බවට සාධක නැත. සෙනරත් පරණවිතාන පවා දැක ඇත්තේ මුලින් සදහන් කළ ලිපි දෙක පමණි (Paranavitana 1933:197). නමුත් මෙහි දී අපගේ අවධානය යෙමුවන්නේ අක්‍ෂර පේළි 17කින් යුතු ප‍්‍රධාන ලිපිය පිළිබඳව ය. මෙහි මුල් අක්‍ෂර පේළි හතර අඩි 9ක් දිගින් ද පහේ සිට දහසය දක්වා ඇති පේළි අඩි 8ක් හා අවසාන පේළිය අඩි 2ක් දිගින් යුක්ත ය. අඩි 10ක පමණ ප‍්‍රදේශයේ පැතිරුණු ලිපියෙහි එක් අක්‍ෂරයක සාමාන්‍යය ප‍්‍රමාණය වන්නේ අඟල් 3ක් පමණ ය.

(Paranavitana 1933 : 172-188) Paranavithana에서 처음으로 수행 한 연구의 전체 기사입니다. varayālesa의 ṅī.em.es.의 고고학의 1886 지원 국장의 첫 번째 1892 헨리 파커는 편지에서 말했듯이보고 한 다음 Wickremesinghe는 34 목록의 로컬 기록 비문에있는 문서의 복사본입니다, 35 기록은 HCP,되었습니다 질량의 부서의 보고서가 여전히 편지를 편지에 눈을 설정하더라도, 어떤 고고 학적 감독 벨은 성공 (: 1933-19 Paranavitana 72)를 읽을하지 않은 것으로보고되고있다.

Thinigala Games 레이블 시스템 사본

함유량

은 "kaḷahumanaka"무역 센터 "하나님의 사람이 승가 인류를 선도대로의 관심에서 컴파일 된 매립형 등 질량, 검은 색과 녹색에서 Ariyawansa을 준수 접두사 yahisa 스님 바위 vihāraye'hi을 용이하게합니다. 또한 구식 은행 시스템, 농업, 계측 장비 및 현재의 종교, 경제 및 회원 자격에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

갤러리

 1. Siri Puyasiri Mahagedera는 아들의 어머니입니다.
 2. නක තිනවනක වසහි නකරහි උතරපසහි කළ හුමනක නියම තනහි සිය අ-
 3. 백본에 커튼이있다.
 4. 나의 향수의 날, 아들과 아들
 5. 함께 모여 든 약 1 만 명의 사촌
 6. 우디 듀와 빌리 (Udi Duwa Bili) 10 개의 시임리스 브러시 (*) Medhahakada Ten A-
 7. 일어나,
 8. 그는 위스키를 좋아하며 갈색 머리입니다.
 9. 10 진수 행의 소수 둘째 자리
 10. 중형 베이 리 외눈 박이 (*) 이것은 은하계입니다.
 11. 자산과 부채 간의 균형은 변함이 없다.
 12. (부정직) 죽음으로 죽어가는
 13. 영광과 영광을 위해
 14. මිලිය පදිය ඉව (*)මෙව (නක) වෙඪ වනක ගෙණ වනය ච(න)ය
 15. Anodoshi는 12 명의 수도사의 여동생이다.
 16. (A) 마하 보디 (Mahabodhi) 열차는 얼마나 오래 갈 것인가 (우편)
 17. ව වහෙරක හි දිනි (*)

의미

මංගලයක් වේවා. පෘතුවීශ්වර (පෙරසිටි) මහසෙන මහ රජුගේ පුත‍්‍ර වූ සිරි මේඝවණ්ණ අභය මහරජතුමා සේසත් එස වූ තුන්වන වර්ෂයේ දී නගරයෙ හි උතුරු දිශාවේ Kalahumanaka 실론 은행은 이익의 목적을 축소하거나 축소하지 않았다. Kaḍubalagama 그는 Sirimavo Bandaranaike 장관의 아들이다. 하나님 Ariyawansa 새로운 사원 (마차)과 열 개 댐과 운하의이 주어진 전문가 실시 사카타위한 yahisa 바위 여섯 개 undu 십 그램 댐을 받았다. 마하 yaḷakannayē 관심의 관심과 댐의 관심에 열 개 댐은 6 개 분기를 mædakannayē 두 개의 댐 pekaḍa 열 개 금리의 녹색에 연결 Udu Udu의 관심이 pekaḍa이 개 댐에 연결되어 있습니다. 사원 식당에 대한 위의 예금 금융 자산의 디저트 식용 식품 두부, 꿀, 케이크, 참깨 오일, 소금 쌀에 대한 관심없이 변경, 또한 조리 된 음식 지역 품종을 지불해야하며, 노란색 . 이들의 실제 객체의 관심 Nikini의 vaskālayak에 정액에서 오는 파티의 두번째 날에 yahisa 비구 승가 정책 Ariyawansa 새로운 바위가 성전에 주어진만큼.

리뷰

이 문서는 제 4 세기 CE에 존재했던 사회 정보를 연구하는 데 큰 도움이되는 것으로, 다음과 같은 내용을 보여줍니다.

 • 정치 정보
 • 경제 정보
 • 종교적 정보
 • 회원 정보

정치 정보

정치 연구에서 스리랑카의 역사에 기록 된 두 명의 강력한 국가 지도자에 관해서는 여기에 언급되어 있습니다. 그들은 Mahasen 위대한 왕과 키스 시리 메가 යන පාලකයින්ය. පිය පුතු සබදතාවක් ඇති මෙම රජවරුන් දෙදෙනා පිළිබඳ ව සෙල්ලිපියේ සඳහන් කොට ඇත්තේ, 아들 Mahiyangana Maharaja 침묵하는 යනුවෙනි.

부처님 마하 세나

මෙම සෙල්ලිපිය පිහිටවනු ලබන්නේ කිත්සිරිමේඝ රාජ්‍ය සමයේ වුව ද එම රජු ගේ පියා වූ මහසෙන් (ක‍්‍රි.ව. 274-301) රජු පිළිබඳ ව සඳහන් කරනු යේ කිත්සිරි මෙවන් රජුට ඇති රාජ්‍ය උරුමය පිළිබඳ ව දැක්වීමට මෙන්ම ජනතා ප‍්‍රසාදය ඇතිකර ගැනීමට විය යුතු ය. මහාවංශයට අනුව මහසෙන් රජු ගෝඨාභය (ක‍්‍රි.ව. 249-262) රජු ගේ පුත‍්‍රයෙකි. මහසෙන් රජතුමා මහා විහාරය සමග උරණව එම විහාරයට දැඩි හානි සිදුකළ බව මහාවංශයේ සදහන් ය (මහාවංශය: 37. 178). මෙම ලිපියේ 마하 세나 마하 라자 신호 표지판 앞에서 왕족 용어 수직 또는 이전 의미 (Amaradasa Thero, 1969 : 140)를 의미하는 것으로 이해됩니다.

자위

비문에있는 정보에 따르면, 통치자는 편지가 관련된 기간에 있습니다 키스 시리 메반 왕. (301-328) Mahavamsa에 따르면, 그의 왕조는 주로 그의 아버지에게 바쳐졌다. 상가 미타 시안 (西安)과 큰 사원 및 āyatanayanut의 자문 제도 소나 장관은 그의 아버지의 또는 왕 Mahasen의 재해가 성직자를 완화 할 것으로 보인다 파괴한다. 유사하게, 시리 마쿠와 (Sirimakwana)는 위대한 인도 황제 사무 리가가 (Samurigaghta)와 관련이있다. 이것은 Samudragamuwa King에 관한 것입니다. Alhaband 템플릿에서와 같이 වංහුවේන් සුවේ විසින් ලියනලද Hiṁcōvan නැමති චීන ග‍්‍රන්ථයෙහි ද සදහන් වේ. සිරි මේඝවණ්ණ රජුගේ රජ්‍ය සමය ඉතා හොදින් සිහිපත් කරවන සිද්ධිය නම් පසු කාලීන සිංහල රජවරුන්ගේ ඉෂ්ඨ දේවතාවා බවට පැමිණි දන්ත ධාතුන්වහන්සේ මෙහි වැඩම කරවනු ලැබීම ය. මේ රජුගේ නව වැනි රාජ්‍ය වර්ෂයේ දී කාලිංග රජුගේ දූ කුමරිය බැමිණි වෙසින් දන්තධාතුව මෙහි වැඩම වූ බවත් එය එබඳු පූජනීය වස්තුවලට සුදුසු ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගන්නා ලද බවත් සඳහන් වේ (ජයවර්ධන 1964:279).

암호와 자식

이것은 시바 (Siva)라는 남자에 관한 것입니다. 사실, 이것은이 비문의 저자입니다. 하나님 නැමැත්තා ය. ඔහු විසින් කරන ලද පරිත්‍යාග සම්බන්ද තොරතුරු මෙම ලිපියේ සඳහන් ය. ඉහත සදහනට අනුව පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන්නේ සිවගේ පුත‍්‍රයා දේව වන බවයි. මෙම සිව නැමැත්තා අමාත්‍යය මණ්ඩලයට අයත් අයෙකු බව ‘අමෙති පහෙජ’ යන යෙදුමෙන් පැහැදි වේ. පරණවිතාන සඳහන් කරන පරිදි Paheja 산스크리트어 단어 '클러스터'팔리어 'pārisajja "와 단어가 스리랑카의 paheja에 (: 1933 Paranavitana 182)를 제공했다.

경제 정보

මෙම ශිලාලේඛනයෙන් ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ සිව්වන සියවස වනවිට ලංකාවේ ක‍්‍රීයාත්මක වෙමින් පැවැති ආර්ථීක කටයුතු පිළිබද තොරතුරු විශාල ප‍්‍රමාණයක් අනාවරණය කරගැනීමේ හැකියාව පවතී. තත්කාලීන සමාජයේ ප‍්‍රධාන ආර්ථික ක‍්‍රම දෙකක් ක‍්‍රීයාත්මකව තිබූ බව පෙනීය යි. එ් 1. කෘෂි ආර්ථිකය හා 2. වෙළද ආර්ථිකය වශෙයනි.

1. 농업 경제

기원전 4 세기 경 스리랑카에서는 연대순 적 요소와 통찰력에 따라 개발 된 농식품 시스템이 있음이 분명했습니다. 그러나이 기사에서는 농업 산업의 기록에 많은 보충 정보가 언급되지 않았습니다. 이 편지는 Rajarata 지역의 3 계절이 수생 산업계에서 특히 재배되었음을 분명히 보여줍니다. Paranavithana Piṭadaḍahasa, AkalahasaMadehasa යනුවෙන් සෙල්ලිපියේ සඳහන් වන්නේ මහ කන්නය, යලකන්නය හා මැද කන්නය පිළිබඳව යි. මේ අනුව වැව් ජලයෙන් වසරකට කුඹුරු අස්වැන්න තුන්වරක් ගත් බව පැහැදිළි වේ (Paranavitana 1933:185). මෙයින් පැහැදිළි වන්නේ මෙම සෙල්ලිපිය පිහිටුවන සමය වන විට උතුරු නැගෙනහිර පලාතේ සංවිධානාත්මක වැව් පද්ධතියක් මෙන් ම එ් වායෙන් ජලය බෙදා හරින වාරි පද්ධතියක් ද ක‍්‍රමානුකූලව ක‍්‍රියාත්මකව පැවති බවයි. විශේෂයෙන් ම මෙහි දී තම පියා වන මහසෙන් රජතුමාගේ වාරි තාක්‍ෂණික ක‍්‍රියාවළියේ සාර්ථකත්ත්වය සමග එහි ප‍්‍රතිඵල මෙම යුගයේ දී කෘෂි ආර්ථිකය මැනවින් පවත්වා ගැනීමට හේතුවන්නට ඇතිබව නිගමනය කළ හැකි ය. මහසෙන් රජු විසින් කළ වැව් හා ඇළ මාර්ග පිළිබද දීර්ඝ විස්තරයක් මහාවංශයේ සදහන් වේ (මහාවංශය 1967:36.47-50). පසු කාලීන ජන සමාජය තුළ මහසෙන් ‘මින්නේරි දෙවියන්’ වශයෙන් හැඳින්වීමට පුරුදුව ඇත්තේ ද සුභික්‍ෂය සඳහා කළ කාර්යයන් නිසා විය යුතු ය.

또한,이 비문은 버팔로가 현대 사회에 있었다는 것을 나타내는 우유와 기름이나 기름에 대해 알려줍니다. 이 소는 코르크 활동에 크게 도움이되었습니다. 오늘날 농촌 지역에서는 버팔로가 농업에 막대한 지원을하고 있습니다. 또한 곡물을 운반하는 데 곡물을 사용할 수도 있습니다. 따라서 위에서 언급 한 논 재배는 직접적인 진흙 재배이며 중요한 정보는 재배 및 원예에서 드러난다. 지금 구장, 노란색 등 현대 사회에서 블랙 그램, g, 참깨 및 곡물 열대 우림과 정원에서 재배 주요 작물의 관심과 대한 확인이 탈출 광장과 재배 작물.

මෙ අනුව ලිපියෙහි සදහන් කෘෂි ආර්ථිකය හා සම්බන්ද තොරතුරු වලට අනුව එකල ලක්දිව සිව්වන සියවසේ රජරට පසෙහි සාරවත් බව, වර්ෂාපතනය, ජල සම්පාදන ක‍්‍රම සහ පැරණි සිංහල ගොවීන්ගේ ක‍්‍රියා කෞශල්‍යය පිළිබඳ ව අභේද්‍ය වාර්තාවක් වශයෙන් ද ගිනිය හැකි ය.

경제의 경제

이 기사에서는 시장 경제 규모와 같은 다른주기적인 정보와 연결될 수있는 정보의 양을 알아 봅니다. 여기 있어요. 이용 약관 연구소는 매우 중요합니다. Palan 언어로 Paranavithana가 말합니다. 결론 "진짜"라는 용어는 "의미"를 의미하는 "신 할라" තන "주"라는 용어는 산스크리트로 정의됩니다. 따라서, 그것은 무역 휴전 (Paranavitana 1933 : 181)에 대한 올바른 단어입니다. Paranavitas를 인정하는이 노동 조합은 현대 은행처럼 행동 한 것 같습니다. 비문에서 읽히고있는이 기관의 이름 Kaḷahumanaka නම් වේ. කළහුමනක යන්න ග‍්‍රාමනාමයක් සමග බැදුන එකක් හෝ “කාලසුමන” යන නාමය සමග බැදුන එකක් විය හැකි ය. අතීතයේ තිබූ මෙ බදු ආයතන කිහිපයක්ම පිළිබඳව පෙරුමියන්කුලම, ලබු ඇට බැදිගම, බඳගිරිය ආදී සෙල්ලිපි වලින් පැහැදිළි වේ. පෙරුමියන්කුලම ලිපියට අනුව “තිරගම”හා “අමර”යන බැංකු දෙකක් පිලිබඳ ව කරුනු කියැ වේ (අමරවංශ හිමි 1969:118). මීට අමතරව ලබු ඇට බැදිගම සෙල්ලිපියේ නගරයේ නැගෙනහිර දිසාවෙහි තිබූ “මහකබක” නම් වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක් හෙවත් බැංකුවක් ගැන කිය වේ. එම බැංකුවේ කහවනු සියයක් තැන්පත් කොට එහි පොළියෙන් අරියවංශ වෘත්තිය පැවැත්වීමට කටයුතු කළ බව සදහන් ය (විමලකිත්ති හිමි 1957;1961).

තෝනිගල සෙල්ලිපියට අනුව එහි සදහන් වන වෙළඳ සභාවේ නැතහොත් බැංකුවෙහි ප‍්‍රාග් ධනය ලෙස තැන්පත් කොට ඇත්තේ වී, උදු සහ මුං යන ධාන්‍ය වර්ගයන් ය. එහි දී වී අමුණු පනහක් ද උදු අමුණු හයක් ද මුං අමුණු දහයක් ද වශයෙනි. මෙම තැන්පතු ධාන්‍ය වලින් කැමති ප‍්‍රමාණයක් ඕනෑම අයෙකුට පරිහරණය සඳහා ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබූ අතර ඔවුන් විසින් ආයතනයට සම්මත පොළිය ධන්‍ය වලින්ම ගෙවීමට නියමව තිබුණි. සෙල්ලිපියේ කියවෙන අන්දමට වී වලින් යල, මහ සහ මැද යන කන්න තුන සදහාම ස්ථීර තැන්පතුවෙන් ලැබෙන පොළිය අමුණු විසි පහක් බව 투시력이 불평하다. 나타난 것처럼 보입니다. 따라서 수확 재배를위한 자본 요구량은 25 %이다. 농업가, 생강 등의 예금에 대한 연간 이자율은 50 %입니다. 그것은 매장 된 곡물에서 25 / 1입니다. 따라서 이것은 현재 경제 활동에서 돈이 교환 매체로 사용되지 않았다는 사실의 한 예이다. 이자율은 지불 되었기 때문에 이자율이 지불되었습니다.

ඊට අමතරව මෙම බැංකුවේ ගනු දෙනුවල දී ක‍්‍රියාත්මක වූ කිරුම්මිණුම් ක‍්‍රම කිහිපයක් ගැන ද තෝනිගල ලිපියෙහි කියැවේ. ඒවා හකඩ, අමණක, පෙකඩ ආදී වශයෙන් සඳහන්ය. මෙහි දී හකඩ යන්නෙන් දක්වන්නේ කරත්තය යි. කරත්තයක් යනු අමුණු විස්සක වී ප‍්‍රමාණය කි. නැතහොත් පෑලකින් 1/4 කි.

Pekaḍa 4 발목 1
궁리
발목 20 Hakaḍa 1 යි
YAL

따라서 은행 시스템의 기능과 현대 사회에서의 계량 운영에 관한 Thotigala 기사가 지적하고 있음은 분명합니다. 편지에 따르면,이 은행은 파산없이 운영되어야합니다. 무기의 무기 (감소 또는 감소)는 특별한 특징입니다. 따라서 Thonigala 일러스트레이션은 사회가 4 세기 경 상업 시장과 관련된 은행에 대한 지식과 이해를 인식하고 있음을 보여줍니다.

종교적 정보

තෝනිගල සෙල්ලිපිය තුළ ඇතුලත්ව ඇති කරුනු අතර තත්කාලීන සමාජයේ ආගමික විවරණයක් ඉදිරිපත් කිරීමක් ගැන ද කිය වේ. ලිිපියෙ හි අරමුණ වි ඇත්තේ ද අරියවංශ උත්සවය නොකඩවා දීර්ඝ කාලීනව පවත්වාගෙන යෑම සදහා කටයුතු සම්පාදනය කිරීමයි. එය Mahabikar 경전과 관계없이 용어. 이 축제가이 시대의 주요 종교 축제로 어떻게 진행되었는지는 명확하지 않습니다. 그러나 이것은 고대 사회에서 가장 종교적인 축제임을 연대기와 서사시에서 지적하는 것이 가능합니다. 당시 성직자와 종교인의 성직자와 성직자는 이러한 종교 활동에 대한 이런 선물과 영감이 미래에 확립되었다는 것을 입증했다고 말할 수 있습니다. 비문은 바티 칼로아 지구 nelumpokuṇin에서 발견되었다 (Paranavitana 2001 : 150) 대재앙이 (Paranavitana 2001 : 243)의 문서에서 발견 된 노예가 연대기 제공을 갔다에 대해 읽습니다.

회원 정보

Tholigala 조각에는 현대 사회 생활과 관련된 많은 정보가 포함되어 있습니다. 특히 Thonigala 비문에는 불교 승려가 소비하는 다양한 음식과 음료가 있습니다. 주요 쌀 음식, 검은 색과 녹색 곡물과 식품에 대한 하나의 마신, 꿀, 참기름, 양파에서, 구장의 지방 품종 기타 정보를 제공합니다. 따라서 버터, 꿀, 우유, 곡물의 거의 모든 영역과 거기에서 준비된 식품은 널리 소비됩니다. 이것과는 별개로 달의 시스템은 현대 사회에서 시간의 평균을 계산하는 데 사용되어왔다. 원자 부호의 순서는 12이다. 용어.

다음과 같은 요소를 사용하여 기사는 농업을 기반으로 현대 사회는 사회적 상황뿐만 아니라 사람들의 개인 생활 생성되었다 개선한다는 결론을 내릴 수있다. 이 업체 영적 자원을 현악기 시간 가지의 프레임 워크를 기반으로 한 바와 같이 농업, 경제, 제공되는 간접적 인 요인에 일부 진전되고있다. 경제 표준 강화를 통한 세상의 삶의 개선은 영적 진보와 함께 큰 진전을 이룩한 것으로 보인다. 우려는 모든 사회 계층에서 일반 대중에게 나라의 통치자는 종교 의식으로 표현한다는 담론 Ariyawansa에 참여 충분하다. 따라서 현대 사회 생활과 관련된 관습, 관행 및 관행은 종교적 부흥을 통한 것으로 보인다.

참조 서적

 • 아마라완샤 테로, 코 틀레 (1969), 스티커 비문, AM. 드. Gunasena & Company, 콜롬보.
 • 워싱턴 주 Jayewardene (1964), "나중에 임금의 Mahasena" 실론의 실론 역사, 1 학급, 2 학기, Nicholas Attygalle 및 기타, Vidyalankara University Press.
 • Paranavitana, S. (1933), Epigraphia Zeylanica, vol. iii 런던 옥스포드 대학 실론 고고학 조사.
 • Dhammananda Thero, 마 쿠루 뿌레 (2004), 신 할라 유니 코드 시리즈, Samayawardhana Bookshop, Colombo.
 • Mahavamsa (1912), Batu Thula Theravada 및 Hikkaduwe Sumangala Thero, 콜롬보 국립 박물관학과.
 • Mudiyanse, Nandasena (2000), 신 할라 어 비문 번호, 눈. Godage and Brothers, 콜롬보.
 • Wimalakthi, Meduyangoda (1954), 비문 코드, 눈. Godage and Brothers, 콜롬보.
undefined
이 기사는 9 월 2017에서 15의 www.archaeeology.lk/sinhala 웹 사이트에 게시되었습니다.
undefined
광고

댓글을 남겨보세요

의견을 입력하십시오!
여기에 이름을 입력하십시오.

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터 처리 방법 알아보기.