P. DGM

Goi Mailako Arkeologia Institutua, Bauddhaloka Mawatha, Colombo.

ඓතිහාසික යුගයේ දී ශී‍්‍ර ලංකාවේ භාවිත වූ මාර්ග පද්ධතිය පිළිබඳ දැනුම ඓතිහාසික මුලාශ‍්‍රයවල ඉදහිට වාර්තාවන තොරතුරු, බි‍්‍රතාන්‍ය පාලන සමය තුළ ගවේශන ආශ‍්‍රිත තොරතුරුවලට සීමා වී පැවතිණ. මෑත කාලීන ගවෙිශන පදනම් කර ගනමින් ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන ශත වර්ෂයේ සිට ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 13 වන ශත වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ භාවිත වූ මාර්ග පද්ධතියේ ව්‍යාප්තිය එහි ගති ලක්ෂණ සහ එම මාර්ග පද්ධතිය යළි ගොඩනැඟීමට මෙහි දී අවධානය කරනු ලැබේ. දේශපාලන ස්ථාවරත්වය හා ප‍්‍රබලත්වය, ආර්ථික වර්ධනය, ආගමික සංස්ථාන්හි බහුලත්වය ආදී සාධක මාර්ග පද්ධතිවල ස්ථාවරත්වය හා ව්‍යාප්තිය සමග බැදී පැවතිණ. දකුණු ආසියාවේ සම කාලීන රාජ්‍යයන්හි පැවති මාර්ග පද්ධතිවල අනුගමනය කරන ලද තාක්ෂණ ක‍්‍රමවේදයන් සහ විධි නියමයන් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජාතික මාර්ග පද්ධතිය තුළින් ද දක්නට ලැබේ. දිවයිනක් ලෙස පිහිටා තිබීමේ භූගෝලීය ප‍්‍රවේශය සමග අන්තර්ජාතික දිගු මුහුදු වෙළෙඳ මාර්ගවලට තිබි සබඳතාව ද නිසා අගනගරවල සිට ප‍්‍රාදේශීය හා ප‍්‍රත්‍යන්තයන් සම්බන්ධ කළ මාර්ග පද්ධතියට අදාළ යටිතල ව්‍යුහයක් ස්ථාපනය වී පැවතිණ.

Sri Lankako errepide sistema: azterketaren metodoa

ශී‍්‍ර ලංකාවේ ඓතිහාසික මූලාශ‍්‍රයවල මාර්ග භාවිතය පිළිබඳ වාර්තා වූව ද කාලනුක‍්‍රමික මාර්ග පද්ධතියක් පිළිබඳ ප‍්‍රමාණවත් සාධක ඇතුළත් නොවේ. මෙම සංකීර්ණ ක‍්‍රියාවලිය සඳහා ප‍්‍රවේශයක් එම තොරතුරු අතර අන්තර්ගත වේ. දීර්ඝ කාලීනව භාවිතයේ පැවති මාර්ග පද්ධතියකට අදාළ පැරණි මාර්ග නටබුන්, නටබුන් වූ ගල් හා දැව පාලම්, අම්බලම්, ගව්කනු, මාර්ග සන්ධිස්ථාන සහ තොටමුණු, ජනාවාස, විහාරාරාම සංකීර්ණ, වැව් ව්‍යාප්තිය ආදී වූ භූගෝලීය පිහිටීම ජාතික හා ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමින් ලබා ගත හැකි පුරාවිද්‍යාත්මක දත්ත සමූහයක් මේ සඳහා භාවිත කළ හැකි ය. මෙම පුරාවිද්‍යාත්මක දත්ත ඓතිහාසික මූලාශ‍්‍රයවල වාරතාගත තොරතුරු සමඟ ගලපා ගැනීමෙන් මාර්ග සඳහා වූ ක‍්‍රියාකාරී මූලධර්ම සහ ජාකිත සහ ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමේ මාර්ගවල ගති ලක්ෂණ, ඉදි කිරීම් සහ භාවිතය පිළිබඳ මූලික සැකිල්ලක් ගොඩනඟාගත හැකි වේ. එමගින් ප‍්‍රකාශ වන්නේ සම කාලීන සමාජ සංස්කෘතික ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ඇතිවන දියුණුව, දේශපාලන-ආර්ථික ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ඇති වූ ප‍්‍රබලත්වය සහ සංවිධානය සහ එහි සීමාවන්ය. මෙහි ව්‍යාප්තිය සහ ස්ථාවරත්වය විවිධ කාල පරාසයන් තුළ වෙනස්වීම්වලට ලක්වන බව ද අවධානය කළ යුතු වේ.

රටක මාර්ග පද්ධතිය සම කාලීන රජය සතු දේශපාලන බලය, ආර්ථික සංවිධානය, සමාජ හා සංස්කෘතිය පිළිබඳව කියාපාන දර්ශකයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි ය. ඒ මගින් සම කාලීන නාගරික, ප‍්‍රාදේශීය සහ ප‍්‍රත්‍යයන්ත සීමාවන්හි අවකාශීය ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ ව ද පැහැදිලි සිතියමක් නිර්මාණය වේ. අනුරාධපුර යුගයේ දී නගරයේ සිට දිවයිනේ සිව් දෙසට විහි දී ගිය ප‍්‍රධාන මාර්ග හයක් පිළිබඳව මෙම අධ්‍යනයේ දී අවධානයට ලක් කෙරේ. අශෝක අධිරාජ්‍යයේ රාජකීය මහා මාර්ගය පාටලීපුත‍්‍ර නගරයේ සිට නැගෙනහිර ඩෙකෑන් සීමාවේ පිහිටි පෙෂවෝර්, තක්ෂිලා නගර දක්වා සැතපුම් 3,000ක් (1,000 kos) Zetaren Bidea zabaltzea, gaur egungo botere politikoarekin batera. Errepide sistemaren gaur egungo kontzeptua, estatu baten garapenaren sinbolo gisa, aztertu da Angkor katoliko, txinatar, angkor kambodianoan eta Hego Amerikako ingeniaritza zibileko sistemetan. Txinan, erromatarren zibilizazioak eta Maurya Inperioaren eraispena nabarmentzen ziren, Erdi Aroan eta Erdi Aroan munduaren errepide sistemen eraikuntzan segurtasun taktikak zentratu ziren. Ingeniaritza printzipioak eta errepideen banaketa geografikoaren eredua erabiltzea helburu hori da.

Azterlan honetan, errepide sistemaren oinarrizko printzipioetako batzuk zentratzea espero da. Lehenik eta behin, Sri Lankako bideratze-sistemak zerbitzuan egon diren ala ez adierazten du beti eta bide horien bideak erabili izan diren nazioko eta eskualdeko errepide sare aurreratuetarako. Sri Lankako sistematikako errepideen erabileraren frogak daude, X. mendeko K. a. Hala ere, errepide horiek erabiltzen jarraitzen dute eguneratuta, eta Iparraldeko eta Mendebaldeko lurralde historikoetako atal asko bat etorri dira gaur egungo errepide sistema nazionalean. Era berean, antzinako errepideen bide zaharrak ingeles eremu lehorreko bide berrien eraikuntzan jarraitu dira. Indiako azpikontinenteko bide zaharreko sistemen inguruko ikerketek ere adierazi dute ingelesek antzinako errepideetan errepide berriak eraiki dituztela.

දෙවනුව, මෙම මාර්ග එ් ආකාරයටම ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම නොකඩවාම භාවිත නොවී ය. ප‍්‍රදේශීය වශයෙන් අනන්‍යතා සහිත මාර්ග භාවිත විය. වෙල්යායේ නියර වැව් බැමි හා ඇලවේලි හැම විටම ගම් අතර මාර්ග පද්ධතියට එක් වී පැවතිණ. වියළි කලාපයේ මාර්ග සම්බන්ධයෙන් ගොඩබිම් මාර්ග හැර ගංගා ඇල ෙදාළ ආදී ජල මාර්ග භාවිතය පිළිබඳ භූගෝලීය ප‍්‍රවේශයක් නොමැත. තෙවනුව මාර්ග වර්ගීකරණය සහ ගංගා හරහා යාමේ දී භාවිත වූ ක‍්‍රමවේදයන් (road type and crossing type) අගනගරය හා සම්බන්ධ ප‍්‍රත්‍යන්ත අවකාශීය කලාපයන් දක්වා වූ ප‍්‍රධාන මාර්ගවල මේ සඳහා භාවිත කර ඇති ක‍්‍රමවේද බෙහෝ දුරට සමාන වේ. ආර්ථික සම්බන්ධතාව මත වරායන් හා බැඳුණු මාර්ගවලට අන්තර් ජාතික සාගරික වෙළෙඳ මාර්ග සමග වූ සම්බන්ධතාව නිසාම නිර්යාත භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහන මාර්ග ලෙස මෙම වැදගත්කම හිමි විය. සතර වන මූලධර්මය ලෙස මාර්ග පද්ධති ඉදිකිරීම, පවත්වාගෙන යාම, ක‍්‍රමවේද සහ එ් සඳහා වූ සම්පත් දායකත්වය ඇතැම් මාර්ගවල වූ දේශපාලන ආර්ථික වැදගත්කම නිසාම 13 වන ශත වර්ෂය දක්වාම නොකඩවා රාජකීය අනුග‍්‍රහය යටතේ ඉදිතිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු මෙන්ම මාර්ගවල සේවාවන්ද පවත්වා ගෙන යන ලද බවට සාධක පවතී. දිවයිනේ ඓතිහාසික මාර්ග පද්ධතියේ ව්‍යාප්තිය හා වර්ධනය හඳුනා ගැනීමේ දී ඉහත සඳහන් කළ සාධක මගින් තර්කානුකූල පදනමක් සපයා ගත හැකි වේ.

Sri Lankako errepide historiko sistema

දිවයිනේ ලොකු කුඩා ගංගාවන් මුහුදට ගලා බස්නා දිශානතිය සහ ඓතිහාසික භූ-දේශපාලන ව්‍යුහයේ සැකැස්ම අනුව අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරු අගනගර හා සම්බන්ධ වන බොහෝ මාර්ග ගංගාවන් හරහා යා යුතු විය. ගොඩබිම් මාර්ග ජාලය හා සම්බන්ධතාව යටිතල ව්‍යුහය පිළිබඳ සාධක ලෙස දිවයිනේ ගංගාවන් හරහා දැවයෙන් සහ ගලින් කරන ලද පාලම්වල නටබුන් අදත් ඉතිරි ව පවතී. මේ සමග මාර්ග ජාලය හා සම්බන්ධ කළ හැකි විහාරාරාමවල පිහිටීම, අම්බලම්, කුඩා වැව් සහ ළිං ආදී වූ ප‍්‍රවාහන සම්බන්ධ යටිතල ව්‍යුහයන් සහ 19 වන ශත වර්ෂයේ සිට පුරාවිද්‍යා ගවේශනවල දී වාර්තාගත කර ඇති ගව් කනුවල (පැරණි මාර්ගවල පසෙකින් දුර මිනුම් ඒකකයක් ලෙස ගව්කණු සිටුවා තිබිණ. එ්වා ඉංග‍්‍රීසීන් විසින් මෙරට මහාමාර්ගයන්හි සිටුවන ලද සැතපුම් කණු හා සම වේ.) භූගෝලීය පිහිටීම ද මෑත දී සොයා ගෙන ඇති ගව්කනු ද දිවයිනේ සිව් දිගට විහි දී ගිය මාර්ග රටාවේ යටිතල ව්‍යුහයන් වේ.

Anuradhapura aldian, hiriburutik hiriburutik igarotzen diren sei errepide nagusiak 1,100 kilometroko luzera izan ziren. iparraldetik Jambukōlapaṭṭana hiriburuan, hegoaldean, Homagama, ekialdeko kostan eta gōkarṇatittha pallavavaṁka portuak, mahātittha mendebaldeko kostaldean, eta portu errepide nagusietan bezala uruvela atzerapenak jaitsi zuen 6. Ekonomia, gizarte eta kultura ekṣatrayē kālinurūpava eragindako erlijio korporazio eskualdeetako garraio sareak eta pratyyantayan hedatzea eragin berritzea sortutako ugariago eskuragarri hiriburuan. Kale hau barne hartzen duen hiria errepidearen sarearen estatuko bide nagusia da.

Anuradhapura garaian, hiriburutik hiriburura hedatu ziren errepide nagusiak lau ziren

Oya historia adar txiki eta ureztatze ubideak, harri eta zubiak txikien egurra bidez Malwathu The hiriburuko errepide sare berreraikuntza nahikoa, nahiz identifikatuz Epea errepidea garapen to hondakinak 19 1,500 urte baino gehiago Informazioa ez da nahikoa. Badira espezifikoak, gutxienez, errepide sare bat garatu zenetik 1 mendeko CE Anuradhapurako. 19 mendean, ingelesak Rajarach-en azterketak erabiltzen zituen basoko bide-sistema bera erabili ahal izateko.

ඓතිහාසික තොරතුරු සමග මාර්ග හා සම්බන්ධ විවිධ වූ මංසලකුනු එනම් ගල් හා දැව පාලම්, අම්බලම්ල, ගව්කනු, වැව් අමුණු හා වාරි ඇල මාර්ග ආදියෙන් සමන්විත යටිතල වයුහය පදනම් කර ගනිමින් ප‍්‍රධාන මාර්ග 6කින් යුත් ජාතික මාර්ග ජාලය ප‍්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි ය. පාලම් සම්බන්ධ කර ගත් නගරය අවට කලාපයේ අධික ඝනත්වයෙන් යුත් මාර්ග ජාලයක් සිතියම් ගත කරනු ලැබ ඇත. මෙම පාලම් 13ක් ම මල්වතු ඔය හරහා වැටී තිබිණි. මේ අතරින් ගැල් ගමන් කළ හැකි වූයේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ ගල් පාලම් හරහා පමණි. ප‍්‍රධාන ගල් පාලම් දෙකට අමතරව ගලින් කරන ලද තවත් පාලම් 4ක නටබුන් සොයා ගෙන ඇත. අවම වශයෙන් අඩි 6-8 දක්වා පමණ පළලින් යුතුයයි අනුමාන කළ හැකි එක්වර මගීන් 4-5කට එක පෙළට ගමන් කළ හැකි මෙම පාලම් විසුද්ධිමග්ගයේ Jamhasētu නමින් හඳුන්වා දී ඇත. මල්වතු ඔය හරහා කුඩා ගැල් ගමන් කිරීමේ දී මෙම පාලම් යොදා ගත්තා විය හැකි ය. පාලම් සඳහා භාවිත කරන ලද ගල් කණු සහ ඇතිරීමට යොදා ගත් ගල් ඵලකවල අවශේෂ මල්වතු ඔය ආශ‍්‍රිතව අදත් දක්නට ඇත. මෙම පාලම් ඇතුළු නගරයේ රුවන්වැලි සෑ මාර්ගයට, ශ‍්‍රී මහාබෝධියට සහ ජේතවනාරාමයට සහ රජවීදියට ද සම්බන්ධ වී අධිනාගරීකරණ කලාපයේ සතර ෙදාරටුවලින් විහි දී ගිය මාර්ග ප‍්‍රධාන ගල් පාලම් හරහා ජාතික මාර්ග පද්ධතියට සම්බන්ධ වී පැවතිණ.

Lau hiriburuetan historiko errepideak, birbideratu, eta zuzeneko samānupātavīmat, lau txoko, non tunmaṁsandhi zehar errepide sare bat elkarrekin ezaugarriak planak ezaugarri nagusiak, baita Polonnaruwa, Anuradhapura errietan egotea osatzen zabalduz. Hiriko kaleen 15-20 hedapena Anuradhapura eta Pannanara bezalako ezaugarri komun bat da. Anuradhapura hiria, ipar-hego eta errepide nagusietako ekialdetik mendebaldera eta lau ateak eta lau adhināgarīkaraṇa eskualdean diśāgatava barne deepgoing sistematikoa kale-sare batean zeuden. hegoaldean atea hiria, indusketa arkeologiko barne daudelarik liderra 58 oinak baieztatu dute Ipar eta Hego hori diśāgatava hondatuak zeudela Kale Nagusia zabalera ditu barne. Line zentroa, 25 16 oinak oin luze eraikin zabal pasahitza kuṭiyakyayi asmatzen aztarnak identifikatu ditu.

KautilyaAutobuseko errepideak eta hiriaren luzera 48 oinetan daude (8). Txinaren eta Txinaren arteko epearen arabera, 50k hiriburutik eta autopista nagusietatik izan behar du, eta errepide erromatarrak 25 soilik dira. 19.7 Chhang-eko Txinako hiriburuaren sarreran aurkitu zuten errepidea zabalera izan zen.

Sri Lankako Anuradhapura Road Network

Azterketa historikoak eta arkeologikoak

Ekitaldi historiko eta historikoen txosten batzuetan, errepidearen informazioa iturri historikoetan sartzen da normalean. Zenbait inskripzio, errege-dohaintzako zenbait erreportaje barne, errepidearen informazioa ere barne hartzen du tokiko eragiketa ekonomiko eta militarrak dituzten prozesuekin. Datu historiko hori zubi banaketa geografikoa, errepide zaharren aurriak eta errepide zaharren dialektoak mapan birsortzea izan daiteke. Horretarako, holandarrak eta irlak eta irla mapak sortuak ekarpen esanguratsuak egiten dituzte. Zonalde lehorretako arkeologi esplorazioetan, ingelesez erabiltzen diren antzinako hondakinak indusketak ere garrantzitsuak dira. Prozesu honetako errepide zaharra hondatuen mapak bereziki handia da hiriburuaren zaharberritzean.

Mahavamsa-k Anuradhapurako errepide sare nazionalaren eta beste hiri nagusietako beste kale batzuekin duen harremanaren ebidentzia aipatzen du. Devanampiya (250-210 BC) Sri Maha Bodhi erregealdian zehar, Jambukolapattana eta Anuradhapurako erromesak iritsi zirenean. Mahamegha jungera garraiatzen zen sarreran, Horoddha herriko iparraldeko sarreran. Iturri historikoen arabera Kale nagusia යන්න ඇතුළු නගරයේ උතුරු දකුණු ෙදාරටුව දක්වා වූ ප‍්‍රධාන වීදිය සඳහා භාවිත විය. 1960 වසරේ සිට වරින්වර පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සහ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් කරනු ලැබූ කැනීම් වලින් නගරයේ උතුරු දකුණු සහ නැගෙනහිර ෙදාරටුවල භූගෝලීය පිහිටීම සනාථ කර ගෙන ඇත.

Malwathu Othiyama portu handienetako batzuk, Anuradhapurako Ibilbidearen Hiriburuarekin lotuta, iturri historikoetan aipatzen dira. Portu hauen hondakinak identifikatu dira. VisuddhimaggaAnuradhapuratik Malwathu Oya zeharkatzen duen antzinako ferrya Anuradhapura zutik jarrita egon daiteke. Mahavamsa adierazi bezala Mahendra Mahanaga (ක‍්‍රි.ව.7-19) රජු සමයේ දී සෑගිරියේ පවත්වන ලද ගිරිඛණ්ඩ පූජාව සඳහා මල්වතු ඔයේ සිට සෑගිරිය තෙක් සුදු වැලි අතුරා සකස් කළ මාර්ගයට සම්බන්ධ තොටුපොළ ද, මෙය වේ. Sirimēghavanna Sri Lankako erregeak (301-328) garai hartan Mihintale eta Anuradhapura Mihin estatua garraiatzen zituen. 1892k Jetavanaramaya zeharkatzen duen antzinako kale bat du iparraldean, ekialdean. Kale horretara konektatutako harrizko zubia ere 6 oinak zabalera da Jamhasētu වර්ගයට අයත් වූවකි. මෑත දී කරන ලද කැනීම් මගින් මතු කර ගන්නා ලද දකුණු ප‍්‍රාකාර සීමාවට දකුණු දිගින් නැගෙනහිර-බටහිර දිශාගත ව ගමන් ගත් වීදිය මෙය බව සනාථ වේ. නැගෙනහිර මහා මාර්ගය හා සමස්බන්ධ වූ ප‍්‍රධාන පාලම නිරන්තරයෙන් ම කාර්ය බහුලව පැවති බැවින් මල්වතු ඔය දකුණු ඉවුරේ පිහිටි පාචීනතිස්සපබ්බත විහාරය, මුල්ලෙගම සහ පුලියන්කුලම ආදී විහාර සඳහා ඉහත සඳහන් කළ පාලම භාවිත වූ බව අනුමාන කළ හැකි ය. මල්වතු ඔය හරහා නගරට ඇතුළු වීමේ දී ප‍්‍රධාන විහාර සඳහා වෙන් වෙන් වූ වීදි හා පාලම් භාවිත විය. නැගෙනහිර මහා මාර්ගයේ සිට පුලියන්කුලම විහාර සමීපයේ වූ මාර්ගයට සම්බන්ධ වූ හරස් මාවතක නටබුන් Horcart විසින් 1930 දී සිතියම් ගත කර ඇත.

3 BCE Mendeurrenak emandako informazio kronologikoa hiriak kaleko kaleen eta kale-jaien tradizioa izan zuen. Mahavamsa dio King Devedel, harea zuria, eta Maha Bodhi zuhaitz landaketa bost neurri ziren bost koloreak apainduta. Uththiya Arahant Mahinda aztarnak Anhradapara ekarri zituzten Mihintaletik errausketarako. Gorputza jendetza handian kokatu zen eta Mahaviharara ekarri zuten banderak eta margotu zituzten. Anuradhapurako aroaren bukaeran amaieran bezala, kaleetan, desfileetan eta hileta hainbat ekitalditan zehar bisitatu zuten. Aurrekoak Anuradhapurako kaleei buruzko zenbait gertakari besterik ez ziren. Tradizioa izaten jarraitzen du Kalyāṇavatī (1202-1208 X.) Queen's Ruvanweli Temple Letteren arabera Biratu kaleak karrikako karrika batean Izan ere, berretsi egiten du. Iturri historiko batzuk hiriburuko hiriburuan kaleen informazioa biltzen dute. Kaleetako kokaleku geografikoa ezin da identifikatu, nahiz eta hainbat kale bereizi izan.

Mahavamsa-ren arabera, X. mendetik aurrera, Anuradhapura Mendebaldeko gotorlekuaren merkataritzaren banaketa banatzen zen. Pandukabhaya Asiako Mendebaldeko herrialdeetako merkataritza-komunitate gisa finkatu zen. Hirian egindako indusketa arkeologikoen arabera, atzerriko merkatariek Anuradhapura hiriarekin lotzen zuten X. mendeko BCE aurretik. King UpatissaS (c. 368-410) hizkia Basawakkulama arroka mendebaldeko zentro merkataritza arloko atea gertu jarraitu. Esploratzeko identifikatu ebidentzia arkeologiko eta errepide herrialdeko sare nagusia lau errepide mapak Anuradhapura batean gertaera historiko eta hiriburuan arrazoi batera diseinatu aldean izan zen, mendebaldeko atea ere errepide guztiak bed'ne azoka.

Galpatha antolatu zuen Mahakanadarako

ezberdinak errepidearen eraikuntza harrizko zubi zabalera erabilera dela Anuradhapura hiriburuan nagusitu Prozedura Arauak Group ezberdinak zabalera batekin batetik Kautilya Ekonomia froga arkeologiko indartsua da. Montrealgo eta Txinako zibilizazio sistemen errepide sistemetan aurkitu zuten frogapen arkeologikoa. Errege errepidea ez zen bestelako beharretarako erabili. Ondorioz, hiria, harrizko zubiak gain irisgarria batzuetan 6 oinak txiki bat merkantzia-8 erabili ahal harrizko zubiak zabalera bereko 7 zabalera eta berdinak egurrezko zubi (Oya Malwathu gertu Saliyapura) eta edaṇḍak erabiliko oinez eta Anuradhapura UPR errepide sarearen zati zen. eredua konplexua zehaztasunez identifikatzeko bideak sareak hiri planaren zati eta errei berezien erabilera zabala arauak eta Metro tradizioak eta inguruko eskualdean erabili garaikidearen moduak eta.

Oraindik ez dira hiri hondakinen, bide nagusia Ekialde konektatu eta errepide sare ekialdean Malwathu zuk atea barne aurkitu, zubi eta errepide ikastaroa hondakinen markatzen duzun Malwathu ezkerreko eta eskuineko banku hortik harriak. Ez dago ibai ugaririk, baina harrizko zutabe asko daude, batez ere zubiaren eskuinaldean. Harrizko harri hauek Lurraren gaineko 3.5 oinetan daude, eta zubian estalitako harriak daude eta lurrean igeltsuak daude. Zubia 5 inguruko mailara iritsi da. Harrizko zutabeak harrizko zutabeen gainean diseinatu dira. Zubia 12-14 zabalera zen. East irlako, Rohana batetik hiri merkantzien eta Anuradhapura hegoaldean harrizko zubi bat arestian aipatutako bidez eskuragarria izan zen.

Mahakanadarawa harrizko zubia

Makhachkala eta hiriko kale komertzialen errepide sarearen plangintza hiriaren segurtasunean oinarritzen da. Atea zuzenean ekialdeko ateari lotu zitzaion, Galle Road barne, nahiz eta errepide sistema erabili izan zen ekialdeko eta hegoaldeko norabidean, ondasunak garraiatzeko ondasunen ekialdeko gotorlekuaren paraleloan. Hiriko merkataritza karrerako ibilbide laburrena harrizko zoladuretatik sartu zen hiriaren mugetara eta iparralderantz dagoen errepidean zehar. Hiriko merkataritza-ibilbidea nagusiki gotorlekuaren mendebaldean dago eta iparraldetik hegoalderantz dagoen norabidean, gotorlekuaren kanpoaldean. Ibilbidearen gainean, hirira sartzen ziren garraiolariak iparraldean eta hegoaldean zeuden, eta hiriaren mendebaldean merkataritza-ibilbidearen kanpoaldean iritsi zen.

Leku publiko eta helmuga faktoreak

Bide-sarearen herrialdearen zati gehienak estaltzen, hala nola konexio gurtza lekuak militarra eta erlijiosoa ataka gisa faktoreen arabera froga da 4 mendeko CE inguruan paisaia batetik eraikinaren barruan dagoela. Pandukabhaya eta Anuradhapura mendebalderako gertakari historiko ugari daude. Mundu osoan erregealdian gauzatu budismoaren hedatzea herrialde osoan herrialde horrek antolatu komunikazio-sistema instalatzen eskualdeko eta mugako faktore existentziaren mugak of denbora laburrean barruan. North Shore jamm̆bukōlapaṭpana of portuetako Hegoaldeko Kosta, Homagama eta Godawaya ekialdean eta mendebaldean kostaldeko helmuga, eta, rajākīya babespean Sripavan leku batetik erromesen errepidea erabili mendiko gailurrera bidea kronika saṁvardhanayavīmat eta inskripzioak zenbait faktore dira gehiegi.

අනුරාධපුර නගරය සිට උතුරු මහා මාර්ගයේ ගමනාන්තය වූයේ උතුරු වෙරළේ පිහිටි ජම්බුකොලපට්ටනයයි. මෙම මාර්ග සබඳතාව ඌරාතොට වරායන් ද තදාසන්න සෙසු දූපත් සමග සම්බන්ධ විය. උතුරේ වරාය සමග නිරන්තර සබඳතා පවත්වන ලද බවත් පරිපාලන අවකාශීය සීමාවන් කරා මාර්ග ව්‍යාප්තව පැවති බවත් නිරන්තරයෙන්ම මෙම මාර්ග භාවිතයේ පැවතින. ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන ශත වර්ෂයේ ශී‍්‍ර මහා බෝධිය මෙරටට වැඩම වීම සන්සිද්ධිය එ් වන විට දිවයිනේ උතුරු සීමාවේ දඹකොළපටුන සිට අනුරාධපුරයට වූ මාර්ග සබඳතාව සහ රෝහණයේ කජරගාම, චන්දනගාමයට ද අනුරාධපුර රාජකීයත්වය සමග වූ සබඳතාවේ සන්නිවේදනය මහාවංශය වාර්තා කරයි. බුද්ධඝෝෂ හිමියන්ගේ සම්මෝහවිනෝදනී අට්ඨකතාවට අනුව ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 1 වන ශත වර්ෂයේ සිදු වී යැයි විශ්වාස කරනු ලබන දුර්භික්ෂ අවස්ථාවල දී ඉන්දියාවේ විහාරාරාම කරා යාමට භික්ෂූන් වහන්සේලා නැව් නැංගේ ජම්බුකෝල පට්ටනයෙනි. එ් සඳහා ජම්බුකෝලපට්ටනයේ නැව් සාදන ලද බවත් එහි සඳහන් වේ. Kings සඳහන් පරිදි පළමු වන ගජබා (ක‍්‍රි. ව. 114-136) රජු සමයේ සොලීරට ආක‍්‍රමණය කිරීම සඳහා මෙම මාර්ගය ඔස්සේ යාපා පටුනට ගිය බව අනුමාන කෙරේ. DhātuvaṁśayaKithsirim-en arabera (551-569), Sri Lankako erregeak Dambakolaputanara iritsi ziren eta hortz erliebea Anuradhapura eraman zuten. Urathota (Kits) portuaren papera portuko loturarik nagusiena da. Errepideen esparru administratiboan errepideen eraikuntza eta mantentze lanak Iparraldeko mugetaraino zabaldu ziren. 1-ren Parākramabāhuගේ නාගදීප දෙමළ සෙල්ලිපිය අනුව ඌරාතොට, ඉන්දියානු වෙළෙඳුන්ගේ නැව් ගොඩ බසින ලද ප‍්‍රධාන තොටුපලක් වූ බවත් අශ්වයින් සහ ඇතුන් ගෙන එන නැව්වලට රජු විශේෂ සැලකිලි දැක් වූ බවත් සඳහන් වේ. එමෙන්ම දකුණු ඉන්දියාව ආක‍්‍රමණය කිරීම සඳහා පරාක‍්‍රමබාහු රජු උරාතොට වරායේ නැව් තනවන ලද බවත්, වෙරළ නැව් කර්මාන්ත ශාලාවක් සේ දිස් වු බවත්, මහාවංශයේ සඳහන් කර ඇත.

West Coast errepidea zabalik nazioarteko merkataritza portu eta sub-portuak merkataritza parte hartzen duten herrialdeko Anuradhapura aldian sarea eskualdean. Ondorioz, nagusien merkatu hiriko kale, western-kutxak kostaldean begira ari mendebaldeko Ipar eta Hego diśāgatava pavraṭa kanpo kokatzen dira. Mahātittha diseinua merkataritza ibilbidea nagusia eta ibilbidea plan, lau Ipar eta Hego errepide nagusia eta bigarren mailako errepideetan area batetik uhartearen alde batetik barne. ekonomia Garaikideko pravāhanayat da ondasunak, esportazioen eta gobernuaren politika ekonomikoak ezartzeko eta ohiturak bulegoan ondo mantentzen errepide status erregularra sare baten rola oso lagungarria izan zen. Eta hirugarren mendearen bukaeran eta bigarren mendean Ka, eta horrek mahātittha kontratatu (Manthai) Anuradhapura batetik errepidean seinaleak erakundearen arabera eta portu batera eragindako ezegonkortasun politiko uhartean lehorreratu.

Street Street eta Uruwela portuko bide nagusiak hiru bide nagusiak ziren. konektatutako sare hiri-errepide orokorraren existentzia geroztik, beraz, esportazio Anuradhapura West merkataritza irlako ibilbidea hainbat lekutan lor dezakezu errepide nagusiak sar daitezke Port mahātittha ere kale honetan bigarren aldean inportazio eta esportazio commodities moduko bat egiteko biltegiak ziren Posible da. barnealdean eta errepide sarearen aldiriko merkantzien garraio arloetan konektatzeko ataka ondasun merkataritza hiriko ibilbide egitea errepide nagusietan, baina ohiturak administrazioaren menpe arteko elkarrekintza kontaktuei diseinua izan zen.

Merkatua hiriko mugetan eraiki zen. Kanalak eta hiriaren mendebaldean Zubiak Malwathu Oya-n sartu ziren. Peririmwewa eta Palugaswewa inguruko zubiak 1891 eta 1893en oinarritutako informazioaren arabera mapatzen dira. 1891-n, esplorazioek errepidearen bi aldeetan eraikin angeluzuzen hondakinak aurkitu dituzte. Eraikuntza horiek azoka edo merkantzien salmenta gunea izan ohi da. Errepide nagusiko ekialdeko itsasertzeko antzeko ezaugarriak daude, zentzu goreneko ibilbidea. Kanpoko hiriaren kanpoaldean, berriz, iparraldetik iparralderaino hedatzen den errepidearen eraikuntza ezezagunaren fusioa identifikatu egin da. Errepide hau Polonnaruwa hiriburuan merkataritza-kale nagusia da. Gokarathiththaya (Trincomalee) eta Lankapatunako portu eta konboia hegoaldera, Polonnaruwara iparralderantz zuzendu ziren. Kavan Errege-tik Magamaetik Rajarata-ra Mahavamsa Hainbat aldiz berrikusten da. Errege DutugemunMaguatik Anuradhapura errepidea bezala Mahavamsa එන ස්ථානනාම දැනට අනාවරණය කර ගෙන ඇති රෝහණ මහා මාර්ගයේ ස්ථානනාම සමග ගැලපේ. බොහෝ ස්ථානවල නිශ්ශංකමල්ල රජු විසින් ස්ථාපනය කරන ලද ගව් කනු හමු වී තිබීම නොකඩවාම මෙම මාර්ග භාවිතයේ පැවතීම පිළිබඳ සාධකයන් වේ. වංශකතා තොරතුරු ද අනුව රජරට රාජකීයයන් නිරන්තරයෙන්ම මහියංගන විහාරස්ථානය වන්දනා කිරීම සඳහා මෙම මාර්ගය භාවිත කළහ. මහාවංශයට අනුව මහියංගන චෛත්‍ය Devanampiya Raju anaia batek eraiki zuen, eta garai hartan erregeek erregearen berrantolaketa aldera egin zuten Parākramabāhu, 6. Mahiyangana 4 King Khapitigamuwa erregearen Xanthiaren artikuluaren mugarri nagusia da. Konexio hori Magama baina Magallako uhartearen hegoaldeko kostaldera ere zabaldu zen. Errepide horiek Sithulpawwa bezalako eskualdeko tenpluekin lotu ziren.

Bide-azpiegiturako faktoreak

ura modu garraio sistemaren bidez joan egoera erabilitako metodoak identifikatzea eta banaketa norabide garrantzitsua da. Ibaiak eskala handiko harria faktore arkeologiko barruan zubiak eraikitzea bidez egonkorra ibilbide mantenduz. erreka txiki batzuk eta egurrezko zubiak, errepideak kālanurūpava errepideak eta kanalak, eskala handiko egurra ibaian rock zehar zubiak eraikitzea planteamendu paisaia erabiliz hedapen parte dira. Nolabait desberdin epe ekonomia eta egonkortzea eta ur-hornidura line hedapen hazkundea mugikorra izan zen. Harri eta zur zubiak, ambalamas, mezu flung, tenpluak zehar errepideak eta depositua mugimenduaren aztarnak arkeologiko eredua historikoan Errepideak jada ez da faktore bat.

දිවයිනේ බොහෝ ප‍්‍රධාන මාර්ගවල මෙන් අධිනාගරීකරණ කලාපයේ ප‍්‍රධාන මාර්ගයන්හි ද ගව්කණුු සිටුවා අම්බලම් පිහිටුවා තිබිණ. මෞර්ය යුගයේ සිට භාවිතයට ගැනුණ පාටලීපුත‍්‍ර සිට පෙෂවෝර් දක්වා දිව යන මහා මාර්ගයේ (Grand trunk road) මගීන්ගේ පහසුව සඳහා සෑම සැතපුම් 2.5 (හෝ සැතපුම් 3 කට අඩු දුර ප‍්‍රමාණයකට) කටම ගල් කණුවක් බැගින් පිහිටුවා තිබූ බව සඳහන් වේ. මෙම ගල් කණු වර්තමාන සැතපුම් කණු (pieza miner) Berdinak dira. Sri Lankako metodo honen erabilpenaren ebidentzia arkeologikoa hainbat errepide nagusitan grabatu da. Errepide nagusiaren gainean, Abhayagiriko ipar-ekialdean, harri bakarreko lauza bat eraiki zuten Vijayarama Vihara eta stupa atarira. Bell Identifikatu da. Anuradhapura hiria mugak, toki gutxi eta zutabeak eta mezu Rohana oihua oihua, ezarritako Polonnaruwa errepidea uharteko zutoinak errepide nagusiak batera epea errepideak batetik oihua, agerian da seinaleak jarraituko metodologia. Nissankamalla erregeaS alargunaren 60 eguneko gutuna Tama Akurukotta Nishshanka izendatu zuten යන පාඨයත් ගවේෂණ මගින් සොයා ගෙන ඇති රජුට අයත් රෝහණ මාර්ගයේ හා නැගෙනහිර මාර්ගයේ ගව්කණු සමුහයත් එ් බව තවදුරටත් තහවුරු කරයිි. බටහිර වෙරළේ මහාටිත්ථයට දකුණු දිගින් පිහිටි මනග උපවරායට වූ මාර්ගයේ ගව් කනු කිහිපයක් මහවිලච්චිය වැව ආසන්නයේද සැතපුම් 8ක පමණ දිගින් යුත් පැරණි මාර්ග නටබුන් වර්තමාන අරිප්පු මාර්ගයට යටව ඇත.

Ipar Road Abhayagiri Murage (segurtasun kabina) identifikatu eraikinaren aurri jolastokia bezala izan dira oinarrian egurrezko eraikin ṛjukōṇāghrākāra atsedenerako faktoreak da. Abhayagiri Viharan aurkitu zuten 1893 instalazioan, King Mahasen (C. 274-301) marmolezko plaka artikulu "Mahavamsa catusśālā" ren denboraldi areto bat edo atseden leku bat definitzen da ateak ireki lau eraiki Bigarren mailako errepide gisa. Inguruan, 30 eta 22 oin bat, aurriak amalgamatuak, palugaswewako harkaitz magalean daude. Bell Has du. Kasu honetan, 4-ko altuera duen harrizko zutabea lurrean dagoenean erabil daiteke mahai edo panela bidaiariaren erosotasuna lortzeko. Ugaral eskualdean Ambalum errepidea lotzen zen. Ambalum arroa, errepide nagusiko merkataritza-ibilbidearen gainean kokatua, eta bi iparraldean, Jambukoapattana Bell Has du. city ​​Vijayārāmayat iparraldean, ipar kiribatveherat ambalama gehiago kokatzen zen lau asōkārāmaya paṁkuliyat bidegurutzera eta tenpluak eta kaleak iparraldean autopista ekialdean. Inguru honetan lau ibilbideen inguruko istorio bat aipatzen da. Ekialdeko eta uhartearen ipar-ekialdean, urrun herrita-tik, nor da adorable ambalamas tenpluak eta Malwathu laburrak errepidea gainetik urratsak eta bide harrizko zubiak txikien erabili ahal izango duzu.

Amalvam eta gomaren kausa hiriko mugetan dago Thisavava hegoalderantz. zalantzarik gabe Bigarren Parakramabahu II (1236-1270) King of Day gisa onartu zen Hathawanagalla Viharavila Eta kondaira kondaira iraunkorra, baita Theavawa eta inguruko amalgamaren inguruko zubia. Noiz batzuk edo gertu Thisawewa ibaian zehar irabazi du hego egurra zubi autobidea zubi hori nazional commentators eta konpondu Malwathu desbideratzea canal harrizko zutabe bidez nagusiak egurra a "puvaraheya" Izan ere, sarrera hori iragarri ahal izango erruleen erabilita bukatu ziren. errepide nagusia zubian zehar jaitsi zuen arte Anuradhapura bidaiatzeko lur eta Dakkinadesa uruvela paṭungama from. Hegoaldeko ibilbidean, bigarren Ambalama hegoaldeko mugatik kanpo dauden hondakinak daude.

Malla (1187-1196 XI) erregearen 60. etxearen erregealdian Gobernuak koherentziaz egin ditu behin betiko fitxa eta "Nirusanka" gutunaren "Kot" letraren " යනුවෙන් රජු විසින්ම දැක බලා ස්ථිර කර තුන් රජයේ ම මාර්ගවල ගව් කණු සිටුවන ලද බව සඳහන් වේ. එම රජුගේ ගල්පොත ලිපියට අනුව තුන් රජයේ මාර්ග කඳුකර, වනාන්තර, ඇලෙදාළ ගංගා හා වගුරු බිම් නිසා ගමන් කිරීමට දුෂ්කර මාවත් බව ද සඳහන් කර ඇත. අම්බලම් හා පාලම් තැනීම පිළිබඳ තොරතුරු රාජකීය අනුග‍්‍රහය යටතේ ම සිදු වු බවට සාධක 2-ren Parākramabāhu (1236-1270) Errege Dutugemunu erregealdian erregistratu zen. Mahavamak dio erregea uhartearen zati askotan ambered egin duela eta zubiak egin eta Mahavamsa moztuko duela. Egurrezko egurrezko zubi sendoak Devapatharaja erregeak Karamodiri Oya, Ulapane eta Amagamuwa-n egin zituen, Sri Pada Road zehar, eta estaldura estaldurak eraiki zituzten.

වියළි කලාපය හරහා ගලා බස්නා ගංගාවන් හරහා ඓතිහාසික යුගයට අයත් ගල් පාලම් 22ක් භූගෝලීය පිහිටීම ගවේශන මගින් සොයා ගෙන ඇත. උතුරු මහා මාර්ගයේ හාල්පාන් ඇල, මල්වතු ඔය, කනදරා ඔය, මල්වතු ඔය අතු ශාඛාව තුලාවැලිය, කල්ආර, පාවක්කුලම් හා උලුක්කුලම් යන ගල් පාලම් උතුරු මහා මාර්ගයයේ යටිතල ව්‍යුහයට සම්බන්ධ විය. නැගෙනහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ අනුරාධපුර නැගෙනහිර ෙදාරටුවට සම්බන්ධ මල්වතු ඔය ගල් පාලම මහකනදරා ඔය සහ හුණුකනදරාව හරහා වූ පාලම්ද යාන් ඔයේ කොන්ගොල්ලෑව හා පරංගියාවාඩිය පාලම් ද ගෝකර්ණතිත්ථ දක්වා මාර්ගය සළකුනු කරයි. නැගෙනහිර වෙරළේ ගෝකර්ණ වරායට උතුරු දිගින් වූ පල්ලවවංක සහ මෙතෙක් හඳුනා නොගත් වරායන් ලෙස කි‍්‍රයාකාරීව පැවති වරායනට සම්බන්ධ පාලම් තුනක් යාන් ඔය හරහා වැටී ඇත. කි‍්‍ර ව 7 වන ශත වර්ෂයේ පමණ සිට ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ වෙළෙඳ අධිකාරියේ ඇතිවූ වෙනස්වීම සහ අගනගරය අනුරාධපුරයෙන් පොළොන්නරුවට මාරුවීමත් නැගෙනහිර වෙරළ කලාපයේ වරායවල වැඩි වැදගත්කමක් ගැනීමට හේතු වූවා විය හැකිය.

නගරට ඊසාන දෙසින් සන්ගිලිකනදරා ඔය (මල්වතු ඔය ශාඛාවන් වන) හරහා ගල් පාලමින් මොර ඔය හරහා රබෑව දී ද යාන් ඔය හරහා දෙමෝදර දී ද ගල් පාලම් හරහා පල්ලවවංක වරායට ප‍්‍රධාන මාර්ගයක් වැටී තිබිණ. මෙම මාර්ගයෙන් බෙදී යන තවත් මහා මාර්ගයක් කොකිලායි දෙසට වැටී තිබිණ.එය සළකුනු වන්නේ යාන් ඔයේ මෝරගම ගල් පාලමිණි. නැගෙනහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයෙන් බෙදී යන තවත් මාර්ගයක් යාන් ඔයේ කිඹුල්පිටියාව ගල් පාලමින් පල්ලවවංක වරායට සම්බන්ධ වේ. නැනෙහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධවූ මාර්ගයක් කන්තලේ ආර හරහා (සමනල පාලම ප‍්‍රදේශයේ දී) ගල් පාලමින් සේරුවිල හා ලංකාපටුනට මන් කළ හැකි පැරණි මාර්ගයක් විය

Kanyankennni rock zubitik dauden faktoreak

නැගෙනහිර වෙරළ කායන්කානිවල ඇති පුල්ලිපොත ආර හරහා ගල් පාලමින් පොළොන්නරුව සිට කසාතොට හරහා වාලචිචනේ මුහුදු ප‍්‍රදේශයට වූ මාර්ග සබඳතාව ඇතැම්විට පොළොන්නරු අගනගරයවීමත් සමග වැඩි වැදගත්කමක් හිමිවූවා විය හැකිය. මෙම මාර්ගය දිගේ ජනාවාස අඩු වුවද නොකඩවාම විහාරාරාමවල පිහිටිම සහ කුඩාවැව් ව්‍යාප්තිය ද ස්ථාවර යටිතල ව්‍යුහයක් ස්ථාපනය වී පැවතිණ. මෙම මාර්ගය රෝහණ මහා මාර්ගයට ද සම්බන්ධ වූ අතර සේරුවිල දෙසට යාමේදීද භාවිතා කළ හැකිවීම නිසා අන්තර් ප‍්‍රදේශ මාර්ග ජාලයේ වෙළෙඳ සබඳතා සඳහා වූ යටිතල ව්‍යුහය ලෙස හඳුනාගත හැකි වේ.

අගනගරයේ සිට මල්වතු ඔය වම් ඉවුර ඔස්සේ වැටී තිබුණු මහාතිත්ථ ප‍්‍රධාන වෙළෙඳ මාර්ගයට තන්තිරමලේ ගල් පාලමින් මහාතිත්ථ වෙළෙඳ නගරයේ දකුණු ෙදාරටුවට සම්බන්ධ විය. අන්තර්ජාතිික වෙළෙඳ ජාලය සමග පැවති සම්බන්ධතාව නිසා මනා පාලනයකට යටත් වූ ක‍්‍රමානුකූල මාර්ග ජාලයක් යේ ප‍්‍රධානම පුරාවිද්‍යාත්මක අවශෙෂයන් කලා ඔයේ පාලම්කඩවල ගල් පාලම ස නගරය තුළ ස්ථාපනය වී පැවතිණ. අනුරාධපුර සිට උරුවෙල වරායට වූ මාර්ගයේ සිට වෙරෙදගොඩ විහාරයට වූ මාර්ගයේ නටබුන් වාර්තා වී ඇති අතර කරෙයිතිවි හා පෙරිවිල්ලූවල ද මාර්ග සළකුනු 1920 දී වාර්තා කර ඇත. බෝහියර් 1924 දී මෙම මාර්ග සබඳතාව කල්ප්ටිය දක් වූ බව මාර්ග නටබුන් අනුව හඳුනා ගනී. කලා ඔයේ රදාතොට ගල් පාලම හා එම මාර්ගයේ දකුණු දිග විහිදීමට සම්බන්ධ සියඹලන්ගමු ඔය මුදින්නේගම පාලම ද අනුරාධපුර සිට දක්ඛිණ දේශයට වූ මාර්ගයේ ටිතල ව්‍යුහය වේ. මෙම මාර්ගය වර්තමාන අනුරාධපපුර කුරුණෑගල මාර්ගයට සමගාමීවේ. ප‍්‍රධාන විහාරාරාම මෙන්ම බලල්ල සිට පාදෙණිය දක්වා අම්පලම් ද තවදුරටත් ඉතිරිව ඇති සාධකයන් වේ.

Diseinua, prezioak ureztatze sistemak hedapen eskualdean nagārāśrita Anuradhapura dituzten errepide sare konplexuagoa izan daiteke. Hau da, Mahagalkadawala nuvaravæva batetik ureztatzeko ubideak eta Lake Kanadara adhināgarīkaraṇa banku ubidea eskualdean eta likidazioak eraikitzea ureztatzeko ubideak eta urtegiak lotutako Mahagalkadawala depositua eta aldiriko eskualdean Malwathu zure bitartez ere finalisten erabiltzeko, praktikan gisa erabiltzeko bideak aurrera. Ikerketak ez da geografikoa Royal parte hartzerik gertatu jasaten aurreikusita tokiko ureztatze sareak style garraio Sri Lanka sare harreman bat eraikitzeko. Hala ere, zenbait kasutan, hasiera eta lehor ikusezina, ureztatze eskualde osoan zabaldu ubide txiki amaieran ere, errepide ertzean bere gain hartu ahal izateko uharteko garraio sarea existitzen zuzenean aro historikoetan. hedatua txinatar zibilizazioaren canal ureztatze sare baten ertzean gogor jabe, errepide sarearen errepide aurreikusi bezala zabalera handitzea da agerian bigarren mendeko CE geroztik.

Errepideak mantentzea eta mantentzea

ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ දී ලියන ලද කෞටිල්‍යගේ අර්ථශ‍්‍රාස්ත‍්‍රයේ රජු විසින් ජාතික හා ප‍්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධ කර ගනිමින් භාවිතයේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන පරිදි මාර්ග ඉදි කළ යුතු බව සඳහන් වේ. අගනගරය තුළ, යුද හමුදා මූලස්ථානවල, වරාය, අලි ඇතුන් හා වෙනත් සතුන් ගෙන යන රථ සඳහා (ප‍්‍රමාණවත් පළලින් යුත්) සහ වෙළෙද (ජල මාර්ග හා ගොඩබිම් මාර්ග) මාර්ග ආදී සියලු මාර්ගයන් ඉදි කිරීම්, පාලනය, පවත්වා ගෙනයාම අධිරාජයා විසින් කළ යුතු අතර වෙළෙඳ මාර්ගවල යන ගැල් සමුහයන් සොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ක‍්‍රියා මාර්ග ද රජුට අයත් කාර්යභාරයට අයත් වේ.

Garrantzitsuena da faktore mantenduz eta administrazio bideak hiriburutik hasteko. Hori errepidean 5 urte hirian Kristo mendeko kale mailan aurretik ere maila oso altua izan da, eta ez zen hirian Fa du sleek handia (Fa-yuan) Monk grabatutako hori barne fina. Road inflexio stupas, sinagoga dela ezarri zen, eta irabaziak informazio arkeologiko eta historiko batean grabatu. Errepideak egin ziren eskailera balorazio geltokiak. Berriki indusketak agerian utzi dute bi kale alboetan, eta horma batzuk hormak dagoela hiria, harrizko plaka kaleetan barruan zabaldu eraikuntzan erabili ziren. Izan da hiriburuko kaleetan erabiliz harrizko hormak zabaltzen eraiki hondakinak eta hormak ere aurkitu. hiriburu kanpo, eta bisitariek eraikuntza sistematikoa haratago nolabait. 1887 in Kev adierazi bezala harriak phaḷaka ezartzen dituen Anuradhapura area, higadura roadsides buletina harriak estalita, beraz, goi-mailako behera saihestu batzordeak toluvila zehar, urrats batzuk goietako behera erabiliz eraiki zen.

Ritigala oinez

Kaleak eta errepideak identifikatu daitezke gaur konplexu tenplu faktore amaieran altuak. Kramānukūlavūt Ritigala tenplu konplexua, amaiera handiko yuktavūt, bideak eta errepideak handiko trebetasun teknikoak liderra adibide dira. Teknologia ondo kontserbatuta dago tokiko geografia erabiltzeko egokia delako. Baita errepide sare nazionala bezala da canal sistema txiki bat nola troopers eta Rajagala tenplu konplexu harrizko pilulak errepidean zehar erabilitako ikus daiteke. atzeko Sigiriya Rock Road sarbidea, Mihintale Delowak igerilekua eta tenplu konplexua errepidean dago, ipar--hego-mendebaldeko diśānusārī den stupa slitting eskailera bi sarbide konfiguratzeko, joan gora egiteko lekuak paisaia ona me eta niretzat Eraikuntza teknologikoko gaitasunak faktore garrantzitsuak dira.

Txinako, erromatarren zibilizazio eta Mauryan Inperioko errepide nagusien kontrola, mantentze eta mantentzea errege araupean zeuden. Erregeen egindako, errepide eraikuntza eduki informazio Sri Lanka hirien planak barnean ezik errepideak iturri arkeologiko eta kronika dira ekarpen buruzko informazioa. polo errepide nagusiak, zubiak eraikitzea, hiria mugak errepide inflexio, eskualdeko eta mugako eremuetan eraiki ambalamas mugitu, lau plazetan prest lantegiak ezartzeko negar instalatzea, lau haizeetara dator monje hiria bekak mantendu eta sortu fabriketan ematen zaila Sri Pada gisa errepideak Badago frogak egile lana babesle erregepean zegoela . Kautilya-ren oharretan, erregeak estatuaren eta eskualdeko errepideen (uren eta lurpeko errepideen) eraikuntza lan guztiak egin behar ditu. Errepide sarea errepide ezberdinak sartu ziren eta zabalera bat eraiki behar da. Itsas pasealekuen babesaren eta errepideetako funtzionarioen hedapena erregearen betebeharrak aipatzen ditu.

ප‍්‍රධාන මාර්ගවල අම්බලම් හෝ විශ‍්‍රාමශාලා පිහිටුවීම, ඉතා දිගු ප‍්‍රධාන මාර්ග හා අතුරු මාර්ගවල දුර මිනුම් එ්කක ලෙස ගල් කණු සිටුවීම, මගීන්ගේ පරිහරණය සඳහා ළිං, පොකුණු, කුඩා වැව් ඉදි කිරීම ද විශේෂ ස්ථානවල සහ මංසන්ධිවල ගස් රෝපණය කිරීම, අවශ්‍ය ස්ථානවල ආරක්ෂිත කුටි ඉදි කිරීම, පළතුරු උයන් මග දෙපස පිහිටුවීම ආදිය රජු විසින් කළ යුතු බව සඳහන් වේ. චීනයේ ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ තුන්වන ශත වර්ෂයේ දී Chhang-an අගනගරයේ මාර්ග ඉදි කිරීම් පිළිබඳ ව තොරතුරුවල ප‍්‍රධාන මාර්ගවල ගස් සිටිවන ලද්දේ අඩි 30ක පරතරයකින් බව වාර්තා වේ. අම්බලම් හෝ විශ‍්‍රාමශාලා පිහිටුවීම යම් නිශ්චිත දුර ප‍්‍රමාණයකට අනුව පිහිටුවන ලදී. මෞර්ය අධිරාජ්‍යයේ ප‍්‍රධාන මහා මාර්ගය වූ පාටලීපුත‍්‍ර නගරයේ සිට පෙෂවෝර් දක්වා වූ මාර්ගයේ (Grand trunk road) සෑම සැතපුම් 1.5 (helf korsa), Erromesak sortu ziren. Errepidearen beste aldean 3 miliak (bat korsa) Esaten da errotan landatu zela. Errepide historikoarekin loturiko Ambalum-en hondarrak Kandyan garai zaharra da. Gaur egungo Kurunegala-Anuradhapura errepidea antzinako errepidean oso antzekoa da. Daladagama bide zaharra Padeniya Daladagama hurrenez hurren, Balalla, Kumbukwewa, batetik ibilbidea kokatzen zen bertan Padeniya txiki eta ambalamas milia hutsune 1.5 buruz. Ambalam hau funtsezko faktorea da errepide nagusietako Kandyan aldiz jarraian.

Polonnaruwa herriko kale bat

Baliteke Sri Lankako errepide historikoaren eraikuntza eta mantentzea metodo administratibo berberak izatea. Mahavamsa-ren funtzio nagusietako batzuk dira, iturrien eta inskripzioen literatura barne, baita esplorazioetan jasotako datuak ere. Fa-Faunen arabera, Anuradhapurako hiriaren sinagogak ezarri dira eta Mahavamsa aipatu bezala King Vijayabahu 1 (C. 1055-1110) sinagoga lau monje batek hiriaren Polonnaruwa ezaugarriak luzera dator ezarri zen. Indiako metodoak Indiako metodoen erabileraren frogak dira. Maurya Chandragupta erlijio apaizak iristen hiriko Asoka enperadorea ezarritako lana ere sinagoga egokitzeko ere nagusitasuna batetik araudiak dioenez da merkatuetan jokabide hori. Fa-Faunen arabera, Anuradhapurako hiriaren sinagogak ezarri dira eta Mahavamsa aipatu bezala King Vijayabahu 1 1055-1110 (XNUMX-XNUMX) Polonnaruwako hirian ezarri zen eta lau alboetan sartu ziren fraideentzako sinagogiak ezarri zituen. Dharmagharaya eta Dharmashala Ambalam bezalako faktoreak hiribilduko hirien mugen inguruko hiri nagusietan bhikkhus dira. Parakramabahu I de 1 Givana Dharmashala hiriko fraideen onurarako, baita hiriko errepide eta kaleetan ere.

King Vijayabahu 1 Sri Pada errepidean "Gauweaka Kansai gaitezen” යනුවෙන් අඹගමුව පර්වත ලිපියේ රජරට සිට ශ‍්‍රීපාද මාර්ගයේ අවසාන ගව් පහ අතර ගව්වෙන් ගව්ව දානශාලා කරවූ බව සඳහන් වේ. මහාවංශයේ රජු විසින් මෙම දානශාලාවල නඩත්තුව සඳහා ගම් ප‍්‍රදානයන් පිළිබඳ ව තොරතුරු ඇතුළත් වන අතර ඌව රට මාර්ගයේ සහ කෙහෙල්හේනාවල මාර්ගයේ ද දානශාලා කරවූ බව සඳහන් වේ.

Garai historikoan, Ambalam-en eraikina errege babeslekupean zegoen, gaur egun Kandyan Ambalam arkitektoen plano arkitektonikoen arabera. Sri Lankako enplegua ezartzeko distantziarik ez dago. Hala ere, hori izan zen Anuradhapura Dakkinadesa Daladagama errepide zaharretik Daladagama to Padeniya hurrenez hurren, Balalla behera, Kumbukwewa ambalamas ezarri, batez besteko distantzia elkarren artean 1.5 mila da. Kandy halaber ondorioztatu daiteke ambalamas pertenecientes arren etengabeko errepide nagusiak erabilera. Ambalum ur-instalazioetan ezarri zen leku batean ezarri zen. Bidaiarien erabilera edo bidaiari, sukaldaritza eta ostatua erabiltzeko instalazio asko egon ziren. Distantzia egitea bidaiari food edo janari prestatuak Tajadura praktika orokorrean gogoa izan. 8-10 mendeetan CE, miligramo, milibediotan, elikagaiak eta irekita dauden elikagaiak deitzen dira. Umetokiko eta dotorea gaur egun erabiltzen dira.

තොටමුණු ආසන්නයේ මෙන් ම ප‍්‍රධාන විහාරාරම ආසන්නයේ ද, නගර සීමාවන්හි ද, අම්බලම් පිහිටුවා තිබීම ඓතිහාසික මාර්ග පද්ධතියේ සුලභව දැකිය හැකි ලක්ෂණයකි. එය කාලීන අවශ්‍යතාවක් ව පැවතියේ දුර ගමන්වල දී රැය ගත කිරීම සහ ගංගාවන් හරහා යානොහැකි තරමට ගඟදිය වැඩිවන අවස්ථාවල දී ජලය බැස යනතෙක් නවාතැන් ගැනීමත් ආදී ස්වාභාවිකත්වයට ගැලපෙන පරිදි සංවිධානගතවීම නිසා ය. 1 වන පරාක‍්‍රමබාහු රජ පොළොන්නරු නගර ප‍්‍රාකාරයට සම්බන්ධ විවිධ වීදි කර වූ බවත්, වීදි දෙපස දෙමහල්, තුන්මහල් ප‍්‍රාසාද සහ සල්පිල් ඉදිකොට වීදි අලංකාර කර තිබු බවත් දිනපතා ඇත්, අස්, රිය, පාබල යන චතුරංගණි සේනා වීදිවල සංචාරය කළ බවත් මහාවංශය සඳහන් කරයි. මේ කාලය තුළ රජු විසින් අනුරාධපුර නගරයේ පෙර රජවරුන් විසින් කරවන ලද වීදි ද, ප‍්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද බව ද, මහාවංශයේ සඳහන් ව ඇත.

Ambalum eta zubi eraikuntzari buruzko datuak Royal Patronatuaren pean daude 2-ren Parākramabāhu (1236-1270) Errege Dutugemunu erregealdian erregistratu zen. Mahavamak dio erregea uhartearen zati askotan ambered egin duela eta zubiak egin eta Mahavamsa moztuko duela. King Devapathiraja kaṇamædiri duzu Pada Road, Ulapane Ambagamuwa, non egur zubiak eta blogari teilatua estaltzen eraikitzea erabiltzen zen moduan seneviyā bada. Sistema hau gaur egungo garaira arte existitzen dela suposatzen da. Istanbul har daiteke erreferentzia baxua monumentu bakarra, egurrezko zubi baten teilatuan dagoen Uma Oya Oya gallænda adar zehar eraiki zen bezala .Lawyers eramateko. Errepideak jarduera batzuetan ministro edo ikuskatzaile batek burutu zituen batzuetan. Bakarrik erregearen alde, baina baita herritar arruntak, vihārāramavala duten gehienak errepideak eraikitzeko lagundu froga da. Izan ere, Errege harrizko zubiak eraikitzeko ekarpena eraiki zubiak bide nagusietan eta teknologia antzekotasun bat identifikatu daiteke. edukiera errepidean zubiak zubiak eraikitzea ura altuera on ulertzea, baratze Oya eta Yan Oya duten harrizko zutabe erabilera, azterketaren arabera zehaztuko zenbatekoa ez da zaila harrizko zubiak ulertzeko. errepideak eta zubiak garrantzitsua erabilera, energia amaieran erabaki. Ondorioz iparraldean eta ekialdean, errepide eta zubiak Malwathu Oya, Kala eta radātoṭa pālamkaḍavala Mahakanadarawa eta Yan Oya ibaiaren eta eraiki zuen errepide nagusian barrena eraikitako zubiak erretzeko. Hiru zutabe nagusitan zubi nagusiak eraiki zituzten. Aru luze garraiatzeko baino ur gutxiago (mahanakadarā you adar) North Highway puvarasankulamē denbora babesa zeharkatuz kāyankānivala Anuradhapura-Seruvila errepide Kanthale babesa bidez eta pulliyanpota zubiak segurtasuna bidez zeharkatzen zubia murriztu eraikinaren zabalera bi zutabe .

Harkaitz historikoak Mahakanadarawa harrizko zubira itzul daitezke. Harrizko plaka guztiak, oraindik ere, bertan geratzen dira gaur egun. Zubi hau Kanada Oya-ren adar baten bidez eraiki zen. Mahakanadarawa tankea iturri historikoa da Mahasen (274-301), erregeak grabatutakoan Kanāvæva ලෙස හඳුනාගත හැකි ය. කනාවැව ඉදි කරන ලද්දේ කනදරා ඔයේ ඉහත සඳහන් කළ පාලම ඉදිව තිබුණු අතු ශාඛාව ම හරස් කර ගනිමිනි. වැව ඉදි වීමෙන් පසු අතු ශාඛාව වාන් ඇල බවට පත් වීම නිසා අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් එය වියළි නිම්නයක් ලෙස පැවතිණ. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ අධික වැසි ඍතුවේ දී ගලා යන ජලධාරිතාවට ලක් නොවීම නිසා පාලම හොදින් ආරක්ෂා වී ඇති අතර එ් අනුව පාලම, වැව තැනීමට පෙර ඉදි කරන ලද බව සනාථ වේ. අද අප දකින කනදරාවැව ඓතිහාසික යුගයේ මෙන්ම නිදහසින් පසු කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති යටතේ ද විශාල කරන ලද්දකිි. මෙම පාලම්, ශ‍්‍රී ලංකා ඉදි කිරීම් ක්‍ෂේත‍්‍රයේ වඩාත් ශක්තිමත් ලෙස ස්ථාවර බැමි බැදීමේ තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේදයන් භාවිතය හා සමගාමී ව ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 1 වන ශත වර්ෂය හා ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 1 වන ශත වර්ෂ අතර කාල පරාසයට අයත් වූවා විය හැකි ය.

Zeharkatutako harkaitz harri eta harria harrizko zutabeak

Harrizko zutabeak eta zubi blokeak harrizko zutabeak pilatuz lotu ziren, laranjak, plakak eta zuloak. Ekialdeko ekialdeko atea harrizko zubiaren ezkerraldean dago ezkerreko aldean. Yang-oyako zubi-zubia, ekialdeko errepide nagusira konektatua, Brahmagagama rockeko zubian kokatua dago, eta harkaitzak zulatu egiten dira. Stone harrizko zutabeetan besterik ez zegoen, eta zubi indartsuak eraikitzeko nahikoa zen. Zubien eraikuntzan, prozedura teknikoak erabiltzea paisaia orientazioarekin bat etorri zen. 1-ren Parākramabāhu රජ සමයට අයත් සේ පෙර පරිච්ෙඡ්දයක දී සාකච්ඡා කරන ලද ගිරිබාවේ කලා ඔය හරහා පිහිටි දැව පාලම, ඔය හරහා විහි දී යන ගල්තලාවේ ස්වාභාවික පිහිටීම මනා ලෙස තාක්ෂණයට නතු කර ගෙන ඉදි කරන ලද්දකි. ඔයේ වම් ඉවුරේ සිට අඩි 6ක් පමණ උසින් යුක්ත ව විහිදී යන ගල් තලාව ක‍්‍රමයෙන් අඩි 17ක් පමණ උපරිම උසක් දක්වා ඉහළ නැග නැවතත් ක‍්‍රමානුකූලව දකුණු ඉවුර දෙසට අඩි 2.5ක් පමණ උසින් යුතුව බෑවුම් වීයයි. ගල් තලාවේ ඇති කණු වළවල් අනුව ගලේ උස් ස්ථානය පාලමේ පාදමක් කර ගනිමින් දෙපසට විහි දී යන ලෙස දැව කණු හා දැව ඵලකයන් යොදා ගනිමින් පාලම ඉදි කර ඇත. ඓතිහාසික යුගය තුළ ගංගා පෝෂක ප‍්‍රදේශයට පතිතවීම සලකන විට පාලමේ මෙම උස් මට්ටම කලා ඔයේ ගලා ගිය ජල ධාරිතාවට ගැලපෙන ලෙස නිර්මාණය වූවා විය හැකි ය. හරස් අතට කණුවලවල් 5ක් බැගින් වූ වළවල් 214ක් මෙම ගල් තලාවේ හඳුනාගත හැකි වේ. දිගින් පළලින් හා ගැඹුරින් අඩියක් වන සමචතුරස්‍රාකාර කණු වළවල් සහ එම ප‍්‍රමාණයන් අඟල් 9 සහ 8 දක්වා වෙනස් වන කණු වළවල් ද වේ. පාලමේ පළල අඩි 26ක් ඉක්මවන අතර දිගින් අඩි 341ක් පමණ වේ. වම් ඉවුරේ ඇති අඩි 18ක් පමණ උසින් යුත් ගල් බැම්මේ අඩි 10ක පමණ කොටසක් ඉතිරි ව ඇති අතර මාර්ගය පස් පුරවා උස් මට්ටමින් තනා තිබිණ. Mahavamsa Zubiaren arabera aipatu bezala Parakramabahu Seneviruwan Chaturangani ostalari the Arts Portable Errekara 200 besoko eta zur eta iltzeak erabilera sendoa izan ziren luze eta eraiki zen haren besoko 20 gorako zabalera.

Hiriko mugetatik kanpo dauden errepide nagusien sistematikoki mantentzea faktoreak dira. Errepide horien existentzia erabilerarekin geratu zen. Ohizko errepide ezezagunak Erregeak edo erregeak berreskuratzeko ohitura zegoen tradizioaren arabera. Uhartearen eredu klimatikoaren arabera tradizio bat mantentzeko aukera dago. Hori monje eta erraldoien Homagama from Prince Homagama programatuta Anuradhapura ibilaldiak bidaiatzeko Dutugamunu inguratuta kaḍolætu behera Malaya herrialde barruan bidean eta landaretza kendu leheneratu Mahavamsa Esaten da. 1-ren Parākramabāhu Mahavamak azaldu du erregearen antolakuntzan tropa eta bidexkak errepide markatzaileek modu egokian aztertu dituztela beren gizonak ibiltzeko bide egokiarekin. Komunikazio hutsak Txostenaren arabera, euritsuen denboraldian euri arruntak eltxoen sareak garbitu beharra zeukan, erlaxatu egin zen, landaretza itxi eta lehorrean egon zen pestela. Hori dela eta, herrialdeko baldintza klimatikoengatik, errepideak ekaitz bakoitzaren ostean datozen lehorreko denboraldietan konpondu daitezke.

Errepide administratzaileei buruzko informazioa dauka pre-Brahmiren inskripzioak, 3-tik 1-tik XNUMX-tik datozenak. Mihintale Aneyakuttikaren eta aurreko Brahmanic artikuluen artean Pakaraadeka Artikuluan aipatzen da. Paranawithana Pasaportea Road Inspector gisa definitzen da. Periyapuliyankulama-ren perennial article-n Vavuniya Barrutian iraun duten artikuluetan Asaaḍika Ofizial bat da. Hau da Horse Horse Inspector-ek dioena. Sivakaaḍika යන නිලය ද ප‍්‍රවාහන පරිපාලන කාර්යයන් හා සම්බන්ධ වේ. කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ කුඹුරුලෙන පූර්ව බ‍්‍රාහ්මී ලෙන් ලිපියක සඳහන් මෙය දෝලාව හෝ සිවිගේ පරීක්ෂක ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. ක‍්‍රිස්තු පූවර් 3 වන ශත වර්ෂයේ සිට මාර්ග හා සම්බන්ධ සේවාවන් රජුගේ නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු වූ බවට සාධකයන් වේ. ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 8 වන ශතවර්ෂයේ සිට 10 වන ශතවර්ෂය දක්වා %C

Iragarkiak

3 Oharrak

 1. Egileak zoriondu egin behar du Sri Lankako antzinako errepide sarearen kontu zehatza egiteko. Gaia aztertu da Anuradhapura eskualdean, bereziki.

  Baina ondoko gaiak egiaztatzeko eta egiaztatzeko edo gehitu behar dira idazkera baliotsua hobetzeko.
  1) Anuradhapurako lehen mapa argiak argi erakusten ditu. Baina Dambakole Patuna errepidea norabide iparraldetik iparralderantz agertzen da. Mahatittha errepidea Iparraldeko norabidearen iparraldean dago. Beste errepideek egiaztapena ere behar dute.
  2) Idazteko gaia 'Road Network' da. Baina bereziki "Stone Bridges edo Gal-Paalamas" nabarmentzen da. Ez zen errepideetan asko idatzi.
  3) Maha Rahath Theraniya Sangamitta etorrera aipatzen da errepideko garrantzi garrantzitsu gisa. She gelditu zuen eta Thantirimale (25 km North West Anuradhapura of) Orduan Thiwakka Bamunu Grama gisa ezaguna pasatu. Era berean, ezaguna dugun Vijaya etorrera ondoren lehen asentamendu bat Upatissa Grama gaur egun ezagutzen Vilacchiya dago gisa 15 km North Anuradhapuara of West zen. nahiko argi dago Dambakola Patuna errepide nagusia izan Thiwakka Bamunu Grama (Thantirimale) eta Upatissa Grama (Vilachchiya) biak ere egon Arippu errepidean Mahathitha Port bidean liderra bidez iritsi daiteke bidez izan da. Iparraldeko errepidea (Dambakola Patuna) Thantirimale eta Vilachchiya-ren artean zegoen.
  4) Anuradhapurako ipar-mendebaldeko errepide sarea konparatiboki garatuagoa dela ikusi da, hala nola Mal Watu Oya, Mahatitta
  Portua, Thambapanni, Kudiramale, Thivakka Grama, Upatissa Grama, Arippu konbinazioa,
  Vijaya erresuma eta Anuradha Grama.

Erantzunak itxita daude.