Priyantha Susil Kumar Marasching

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා නිලධාරී හා ව්‍යාපාති කළමනාකරු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, පොළොන්නරුව ව්‍යාපෘතිය, පොළොන්නරුව.

Priyantha Kumara Marasinghe

Forschungsziel

Die Inspektion von Satellitenbildern zeigte einige architektonische Pläne auf der Erdoberfläche, und das Hauptziel war die Erstellung eines umfassenden Plans unter Verwendung der Daten, die durch die Oberflächenexploration aufgedeckt wurden. Ziel ist es, die Faktoren und die Faktoren zu identifizieren, die durch archäologische Ausgrabungen gewonnen wurden.

Position der Position

උතුරුමැද පළාතේ පොලොන්නරුව දිස්ත‍්‍රීක්කයේ තමන්කඩුව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට අයත් වීරපෙදෙස හා 4 ඇළ ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම් තුළ බලකොටුව පිහිටා ඇත. GPS දත්තයන්ට අනුව බලකොටුවෙහි සිව්කොන්වල පිහිටීම පහත පරිදි වේ. ගිණීකොණදිග මුල්ල N7 55.068 E81 01.613 නිරිතදිග මුල්ල N7 55.068 E81 01.122 වයඹදිග මුල්ල N7 55.491 E81 01.114 ඊසානදිග මුල්ල N7 55.491 E81 01.611 උතුරින් පොලොන්නරුව පූජා නගරයත් නැගෙනහිරින් වර්තමාන කදුරුවෙල නගරයත් බටහිරින් වර්තමාන පොළොන්නරුව නව නගරයත් දකුණු දෙසින් වර්තමාන අලුත් වැවේ ඉහත්තාවත් බලකොටුවේ වර්තමාන සීමා වේ.

Explorationsmethode

Die Größe der Festung

Die Festung besteht aus zwei Teilen. Der Hauptteil ist der zweite Teil des rechteckigen Dachs, der der quadratische Vorhang ist. Die ungefähre Entfernung des 870-Messgeräts beträgt ungefähr 100 Meter von der Ost- und Westseite der Wand. Dies ist 936 m mit beiden Seiten (Ost und West). Die Westwand ist von Süden nach Norden, etwa einen Meter lang 840. Beide Seiten (Süden und Norden) haben einen Meter Durchmesser von 922. 190 ist die Breite des südlichen Endes des zweiten Grabens und des Habitats. Dementsprechend ist die gesamte Ausdehnung der Festung ungefähr 1,108,032 Quadratmeter. Prozent von 43,813. Acres von 273. 110 Hektar. Das ist die Fläche von 1.10 Quadratkilometern. Dementsprechend erstreckt sich die Festung über einen Viertelkilometer Land. Der Nordeingang ist 336 und 200 Längenmessgeräte mit Wassertiefen.

Das Hauptkonzept des Baus der Festung erklärt sich aus der Tatsache, dass die rechte Seite der Festung rücksichtsvoller und stärker ist. Der Weg des Hauptfeindes ist mächtiger als die anderen. 42 Meter sind die Breite der Türme, die die rechte Seite der Wand umgeben. Das Messgerät ist dann ein 160-Breitstreifen. Es ist im Süden um einen Meter breit mit einem 30 Maulwurf. Es kann angenommen werden, dass der abgelegene Teil von Tanks mit Wasser oder Sumpfgebieten fließt. Die zwei Meter breiten Gräben, der 160-weite Streifen Brot, waren möglicherweise ein sicherer Ort und eine Verteidigungszone. Es kann angenommen werden, dass dieser Teil der Erde als ein Streifen menschlicher Aktivität mit eingetopften Teilen menschlicher Aktivitäten als menschliche Schilde identifiziert werden konnte. Dementsprechend ist dieser Abschnitt wahrscheinlich eng mit den Kriegern verwandt. Auf der rechten Seite ist der Haupteingang von Osten nach Osten. Die Beweise zeigen, dass die Hauptstraße rechts vom Mahaweli-Fluss und dem Dorf Vangulam im Amban-Ganga-Gebiet bewachsen war. In Bezug auf das Ausmaß der Festung ist es ähnlich wie Anuradhapura und Kandy, die eine Größe von 6 ist, wie Polonnaruwa und die Stadt.

Die Festung der Festung

බීජ ගොවිපල පිහිටි කොටසේ ප‍්‍රධාන පිවිසුමේ පටන් දකුණු හා බටහිර දිසානුගතව පිහිටි ඇතුළු මාර්ග පද්ධතිය විහි දී ඇත්තේ ද ස්වාභාවික උස්භූමියක් ලෙසින් දිස්වෙන පවුරු බැම්ම මතයි. ප‍්‍රාකාර බැම්ම පළලින් අඩුම ස්ථානවල මීටර 14ක්වන අතර ඇතැම් තැනෙක මීටර 16ක ප‍්‍රමාණයකින් යුක්ත ස්ථාන ද හමු වේ. සමස්ථයක් ලෙස බැම්මේ පළල මීටර 15ක් ලෙස ගතහැකි ය. තැනින් තැන සේදී යාම හා කුඹුරු අස්සද්දීම හේතුවෙන් මෙහි ප‍්‍රමාණාත්මක වෙනස්වීම් දැකිය හැකි ය. බීජ ගොවිපල කාර්යාලයේ සිට මීටර 410ක්වූ නැගෙනහිර පවුරත් මීටර 430ක් දක්වා වූ දකුණු ප‍්‍රාකාර බැම්මත් ගොවිපල කටයුතු සඳහා ප‍්‍රවාහන මාර්ගයක් ලෙස දැනට භාවිත කරයි.

ප‍්‍රාකාර බැම්ම ඉදිකිරීම සඳහා පස් යොදා ගෙන ඇති අතර පහතම පස් තට්ටු තලා තද කොට ඇතිබවක් පෙනේ. ඉන් මතුපිට ස්තරය සඳහා යොදාගෙන තිබෙන්නේ කුඩුගල් මිශ‍්‍ර පස් තට්ටුවකි. මෙය බොහෝ විට දිය අගල කැපීමේදී පතුල මට්ටමේ දී ඉවත් කරන ලද පස් තට්ටුව විය හැකි ය. පවුරු බැම්මෙහි ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණය හා ක‍්‍රමවේදය පැහැදිලි කරගතහැකි සාධක දකුණු ප‍්‍රාකාර බැම්ම මධ්‍ය කොටසේ හා උතුරු බැම්මේ තැනින්තැන තවමත් දැකිය හැක උතුරු බැම්මේ නැගෙනහිර මුල්ලේ බොහොමයක් ශේෂ සාධක පැහැදිලිව දැකිය හැකි ය. මේ සඳහා දිග හතරැස් පුවරු වශයෙන් කැඞීගිය ගල් කැබලි පස් සමඟ යොදාගෙන තිබේ. හමුවන ගල් සෙන්ටිමීටර් 70 × 15 × 10 උතුරු පැත්තේ ප‍්‍රාකාර බැම්ම දිය අගලේ (වර්තමාන කුඹුරු මට්ටමේ) සිට මීටර 4 පමණ උසකින් යුක්ත ය. මෙහි දිය අගල හා පවුර අතර මීටර 8ක් පමණ වූ ප‍්‍රදක්‍ෂිණා පථය පැහැදිලිව දැකිය හැකි වේ. බොහෝවිට පස් බැම්ම මත දැව කඳන් උපයෝගී කරගෙන සකස් කරන ලද දොරකොටු හා අට්ටාල සහිත ප‍්‍රාකාරයක් ගොඩනගා තිබෙන්නට ඇත. අර්ථශාස්ත‍්‍රයට අනුව බලකොටුවේ ප‍්‍රාකාරය අඩි 36ක උසකින් යුක්ත වූවක් විය යුතු ය.

Die Tore der Festung

Das Haupttor des Forts ist nach Norden ausgerichtet. Der XnUMX ist die Breite des gesamten Eingangs. Länge ist 200. Der innere Teil besteht aus komplexen Designs. Um den Graben herum, der den Turm umkreist, ist der Grabenkreis mit dem Wassergraben verbunden, und der innere Teil besteht ebenfalls aus zwei Gräben. Der westliche Teil des Tores ist eine Landfläche von etwa 336 Meter Breite. Danach ist die südwestliche Richtung der Türme etwa 125. Gemessen am inneren Wassergraben ist 20 ein breiter Landstreifen. Küste Hochland, die Situation zu überwachen kann ein Weg sein, einen Kanal zwischen der Art des Wassergraben zu bauen wurde als verzweifelter gebaut kann das Burgtor in der Nordseite des Tanks zurück nicht verstehen.

Andere Tore haben die Form eines Rasenmähers, aber sie sind nicht wie das Nordtor gebaut. Die längste Seite des Forts ist mit dem Fort verbunden. Um sie herum ist kein Gestank vorhanden und es scheint, dass sie auf die Wasserläufe oder Sümpfe beschränkt sind. Der östliche Eingang kann als der Standort der gegenwärtigen Saatfarmfarm identifiziert werden. Der heutige Teil des Gebäudes ist erhalten und der Rest der Gebäude ist erhalten. Je nach Art der Bepflanzung kann das westliche Tor parallel zum östlichen Eingang identifiziert werden. Der südliche Eingang des Forts kann auch nach den Anbauzeichen unterschieden werden und dieser Teil des Gebäudes enthält Hinweise auf Bausteine ​​mit Steinen.

බලකොටුවේ විශේෂ ලක්‍ෂණයක් වන්නේ පිවිසුම් දොරටු බලකොටුවට ඈදා නොතිබීමයි. දොරටුව හා චතුරශ‍්‍රය අතර දිය අගලකින් සම්බන්ධය කඩකළ හැකිව තිබූ බවක් පෙනේ. දොරටුව හා පවුර අතර සම්බන්ධය සැනෙකින් බිඳිය හැකි ආරක්‍ෂිත උපක‍්‍රමයක් භාවිත වන්නට ඇති බවක් සිතිය හැකි ය. ඒ අනුව දිය අගල හරහා එසවිය හැකි හෝ එහා මෙහා කළ හැකි හකුලන පාලම් තිබෙන්නට ඇත. ක්‍ෂණික ප‍්‍රහාරවල දී මෙම උපක‍්‍රම ක‍්‍රියාත්මක කරන්නට ඇත. නිරන්තර රැකවලෙහි යෙදුණු මුර සෙබළුන් පවුර වටා නිරන්තර සෝදිසි පරීක්‍ෂාවෙහි යෙදෙන්නට ඇති අතර පවුර මත හා බලකොටුවේ මුළුවල උස් අට්ටාල ඇසුරු කරමින් දුර සිට පැමිණෙන සතුරන් නිරීක්‍ෂණයටත් මුර සෙබළුන් යොදවා තබෙන්නට ඇත.

Schutzhügel in der Festung

Eine Festung um das Fort. Die 33 Meter sind die Breite der Außenarena neben der Wand. Die Rampe ist auf einer Höhe von 2 mehr als der Graben. Im Wassergraben kann man Wasserpflanzen wie Diyabareliya, Nelum und einige Stellen sehen, an denen Säugetiere in sumpfigen Gebieten wachsen. Es scheint, dass die Tiefe des Grabens sehr tief ist, je nach der Beschaffenheit des kargen Terrains des feuchtigkeitsgetrockneten Kanals.

Die Überreste der Sumpfgebiete werden ignoriert und an einigen Stellen gibt es Bananen- und Kohila-Sorten und einige Teiche für den Zieranbau. Die Hügel zwischen den südlichen und nördlichen Toren sind die 42. Der zweite Kanal ist vom südlichen Damm bis 160 Meter vom Meter und 30 Meter breit zu sehen. Dies ist parallel zur Südwand, parallel zum Westen, die sich nach Norden erstreckt. Das Mauerwerk der Samenfarm bleibt noch erhalten.

Interne Struktur des Forts

Es gibt nur wenige Faktoren, wie das Innere der Festung geformt wurde. Weil etwa die Hälfte davon von Reisfeldern bewirtschaftet wird und die restliche Hälfte fast vollständig bewohnt ist. Recherchen über die jährliche Forschung von 2010 ermöglichten es uns, eine Vorstellung von unserem eigenen Design zu bekommen. Eine Ausgrabung kann an einem der im Fort verbliebenen Blöcke durchgeführt werden. In der Mitte des Reisfelds, in der Mitte des Reisfeldes, in der Mitte des Reisfelds befanden sich kleine Parzellen in der Mitte des Reisfeldes. In diesem Abschnitt nehmen die Reisfelder allmählich ab. Aufgrund der Fülle an Ziegeln und Kacheln war es möglich, nur das schwierigste zu schneiden.

Diese Seite ist 33 Meter lang. Die Breitengrade sind 10. Aus den Konstruktionsnachweisen wurde deutlich, dass die internen Gebäude korrekt errichtet wurden. Der Aufbau der inneren Struktur des Kastells und des Straßennetzes scheint systematisch geplant worden zu sein. Dieses Gebäude mit seinem zentralen Innenhof und Innenspiegeln könnte einer bestimmten Elite angehören, die sich im Büro des Turms befand, wie man an den archäologischen Besonderheiten wie dem Sandal-Meister und Sandelholz erkennen kann.

Gibt es in Fortress Zeichen?

Es ist möglich, dass die Festung Kaduruwela in den Anweisungen der Befestigung in Khaitilyas Wirtschaft gefolgt wurde. Daher muss das Fort von drei Wänden umgeben sein, aber es scheint, dass nur der angrenzende Bogen des Feindes von der rechten Achse des Ziels gebaut wurde. Die beiden Tanks sind ebenfalls am See befestigt. Für diese Zwecke haben wir die Position des Bodens und nicht die richtige Entfernung verwendet.

බලකොටුවක් හෝ දුර්ගයක් සැළසුම් කළ යුතු ආකාරය පිළිබදව කෞටිල්‍යගේ ආර්ථශාස්ත‍්‍රයේ දැක්වේ. “Die natürliche Lage, eine Festung zu bauen muß den am besten geeigneten Standort auswählen. Es muss gagakin vaṭanovūvak Land durch hohe co-down Gebiet umgeben gebaut werden, wo.” යනාදී වශයෙන් දැක්වෙන පරිදි උස් සම භූමියක නිර්මාණය වූ ඖධක වර්ගයේ බලකොටුවක නිර්මාණ ලක්‍ෂණ මෙහි දැකිය හැකි වේ. බටහිර දොරටුව කොටස හැරුණු විට හාත්පසින්ම පහත් භූමියකින් වටවූ උස් සම භූමියක් දැකිය හැකි ය. පහත් භූමිය පුරා වර්තමානයේ පරාක‍්‍රම සමුද්‍රයේ 4 ඇලෙන් දියවර සැපයෙන කුඹුරු වේ. කවාකාර සතරැස් හෝ සෘජුකොණාශ‍්‍රාකාර හැඩයට බලකොටු නගරය ගොඩනැගිය යුතු ය. දිය අගල් තුනකින් මගින් එය වට කළයුතු බවටත් කෞටිල්‍ය උපදෙස් දී ඇත. අගල් විනාශ නොවී ශක්තිමත්ව තබා ගැනීමට ජලය රඳා තබන මට්ටම දක්වා දෙපස ගලින් හෝ ගඩොලින් බැඳ පතුල ද ගලින් බැඳීම ද යන දෙකින් එකක් කොට අවුුුරුද්ද පුරාම අගලට ජලය ලැබෙන පිළිවෙලට සකස්කොට අතිරික්ත ජලය පිටවිය හැකි පරිදි ද නිර්මාණය කර නෙළුම් හා කිඹුලන්ගෙන් ද ගහණ කළ යුතු ය. අගල්වලට පිටතින් උස්වූ ප‍්‍රාකාරයක් ගොඩනැගිය යුතු ය. එහි පළල උස මෙන් දෙගණයක් විය යුතු ය. අලින් ලවා පාගා පදනම ශක්තිමත් කළ යුතු ය. විෂ කටු ගස් රෝපණය කළ යුතු ය. අගල් කටුවැල් හා ජලයෙන් පිරවිය යුතු ය. වර්තමාන බැම්මෙහි පළල මීටර 16.46කි. (අඩි 54) එවිට පවුර උසින් මීටර 8.23ක්ව (අඩි 27) තිබෙන්නට ඇත. නමුත් අර්ථශාස්ත‍්‍රයේ දැක්වෙන්නේ දිය අගල්වලට අඩි 24ක් ඇතුළතින් අඩි 36ක පවුරක් බැඳිය යුතු බවයි. ඒ අනුව මෙම පවුරෙහි සම්පූර්ණ පළලින් අඩි 24 ගියවිට ඉතිරිවන්නේ අඩි 28කි. ඒ බැම්මේ පළල ය. ඒ අනුව පවුරේ උස අඩි 14කි. පවුර වටා ප‍්‍රදක්‍ෂිණා පථයක් ලෙස විවෘත භූමියක්ව තිබෙන්නට ඇත. මේ ලක්‍ෂණය බලකොටුවේ උතුරු පැති බැම්මේ ශේෂ වී ඇති ස්ථාන හමු වේ. මහාවංස විස්තරයේ අටළොස් රියන් උස පවුරු තොරණක් ගැන සඳහන්වේ. එය අවම වශයෙන් අඩිවලින් 27කි. ඒ අනුව පවුර පළලින් අඩි 52ක් විය යුතු ය. එනම් වර්තමාන බැම්මේ පළලට සමාන ය.

Die östliche Nord- und Südseite des Forts sind vollständig durch Panzer erhalten. Die Tanks waren mit Wasser bis zum Boden der Wand gefüllt. Im 1948-Jahr war Aluthwewa Teil des alten Panzers. Es scheint, dass Legenden zufolge der Mond (PNM), der von Chula Moggallana oder Minuwigamango gebunden wird, möglich ist. Aufgrund der Tatsache, dass das nach Süden gerichtete Tor nicht zentral gelegen war, mussten die Tanks südlich des Wassers erweitert werden. So scheint es, dass der Rest im linken Streifen ist. Nach diesen Merkmalen sind die Merkmale einer deutlich sichtbaren Festung zu erkennen.

Meinungen und Meinungen zu Vijithapura

මිහින්තලයට සැතපුම් 20ක් පමණ දකුණින් කලා වැවට මදක් උතුරෙන් (ඓ.ලේ.සං. අංක 2 පි 78-80) පිහිටා ඇති දැනට විජිතපුරය නමින් දන්නා ප‍්‍රදේශයේ පැරණි විජිතපුරය පිහිටා තිබෙන්නට ඇතැයි අනුමාන කළහැකි බවට (අනුරාධපුර යුගය, 58 පිට) මහාචාර්ය සිරිමල් රණවැල්ල මහතා පමණක් කරුණු දක්වා ඇත. විජිතපුර බලකොටුව පොලොන්නරුවේ කිසියම් හෝ ස්ථානයක පිහිටි බවට අදහස් දැක්වූ විද්වතුන් කිහිප දෙනෙකි. මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන (ලංකාවිශ්වවිද්‍යාලයේ ලංකා ඉතිහාසය 1 කාණ්ඩය III පරි 154 පිට) හෙන්රි පාකර් (Ancient Ceylon, pp.237-9) මහාචාර්ය මංගල ඉලංගසිංහ (2006-05-28 ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතේ පළ වූ ලිපිය, රජ කාලේ උතුරු මුහුදේ නාවික සටන්) ආචාර්ය පණ්ඩිත කඹුරුපිටියේ වනරතන හිමි ඒ අතර ප‍්‍රධාන වෙති. සමස්ත අදහස් සැළකිල්ලට ගැනීමේ දී විජිතපුරය පොළොන්නරුවේ පිහිටි ස්ථානයක් බව පැහැදිලි ය. එහෙත් ඔවුන් නිශ්චිතව ම ස්ථානය දක්වා නොමැත. 1982 ඩෙනිස් ප‍්‍රනාන්දු මහතා විසින් ගුවන් ඡායාරූපයක් ආශ‍්‍රයෙන් හඳුනාගත් සළකුණු අනුව මෙම සළකුණු විජිතපුර නටබුන් වියහැකි බවට ඉදිරිපත් කොට ඇති අදහස මෙහිලා වැදගත් ය.

Einige der Hinweise auf einen Zweig des Forts und eine Kolonie in Polonnaruwa sind zu finden. Dutugamunu König Elara gewonnen hat, einschließlich einer Beschreibung eines langen Kapitels des Mahavamsa 25 Vijithapura Burg. VIR Krieg und dass die Armee war besonders voll von Türmchen Tür, die in die Stadt kam, nach dem gefürchteten Festung soḷihu Mahavamsa bei Polonnaruwa während des VIR heißt es, dass der Staat nimmt etwa eineinhalb Monate, um die Festung soli (Kap ma.va. 58 zu erfassen. 54 G .). Es erwähnt nicht die Festung der Festung, die von Vijayabahu erobert wurde.

ඉන්පසුව ගජබාහු රජු කාලයේ ද සියලු ආරක්‍ෂා සංවිධානයෙන් යුක්ත වූ බලකොටුවක් පිළිබඳව සඳහන්වේ. පරාක‍්‍රමබාහු රජු විසින් ගජබාහු රජුගේ බලකොටුවේ දොරටු අටලු හා බිහිදොර බිඳීමට අදහස් කළ බවත් ඉන්පසු බලකොටුවෙන් පිටත දී සිදුවූ සටනක දී පරාජයට පත්වූ ගජබාහු රජු තම පුරයට වැදී දොර අගුලු ගන්වා ආරක්‍ෂා වූ බවත් වාර්තා වේ. එහි දී පරාක‍්‍රමබාහු රජුගේ හමුදාව බලකොටුවේ පවුරු අටලු (අට්ටාල) හා දොරටු බිදීමට පටන් ගත්විට පුරයේ සිටි චරපුරුෂයන් දොර විවෘත කොට දී ඇත. පොලොන්නරු සමය වනවිට ප‍්‍රධාන නගරයට ආසන්නයෙන් පිහිටි රාජවේශීභුජංග සිංහපුර ආදී ශාඛා නගර අතර විජිතපුරය ද තිබූ බව වංශකතාවේ සඳහන්වේ. පරාක‍්‍රමබාහු නරේන්ද්‍රතෙම විජිත නම් ශාඛාපුරයෙහි වේළුවන නම් වෙහෙරක් ද කරවූයේ ය. එහි මනෝඥ වූ පිළිම හා සිතියමින් බැබලි තුන්මහල් පිළිම ගෙවල් තුනක් ද දාගැබක් ද සක්මන් මළුවක් ද දෙමහල් පහයක් ද දොරකොටු සතරක් ද දිගුපහ තුනක් ද සුලුපහ අටක් ද එක් බොජුන් හලක් ද එසේම එක් ධර්ම ශාලාවක් ද ගිනිහල් සතරක් ද වැසිකිලි දොළසක් ද වූ බව සඳහන්වේ.

Schlussfolgerung

පොළොන්නරුවේ පිහිටි මෙම බලකොටුව පොලොන්නරුවේ පිහිටියේ නම් නිශ්චිතවම හඳුනාගැනීම පිළිබඳව ඇති වූ කුතුහලය මත 2009 වසරේ සිට සිදුකළ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප අධ්‍යයනය මගින් තහවුරු කරගන්නා ලදි. ඒ අනුව මතුපිට ගවේෂණය තුළින් අනාවරණය කරගත හැකි වූ සාධක අනුව පැහැදිලිවම බලකොටුවක ලක්‍ෂණ දැකගත හැකි විය. ඒ අනුව මෙය එළාරගේ දෙතිසක් බලකොටු අතරින් ප‍්‍රධාන වූ විජිතපුර බලකොටුව ද? විජයබාහු ජයගත් සොළි බලකොටුව ද? නැතහොත් ගජබාහු රජු බලකොටුව ද? පරාක‍්‍රමබාහුගේ විජිත නම් ශාඛාපුරය ද යන්න පිළිබඳ නිශ්චිත නිගමනයට මෙතෙක් එළඹ නැත. එහෙත් බලකොටුවෙහි කාලය හා කර්තෘත්වය නිශ්චිතව හඳුනා ගැනීමේ දී මෙතෙක් සිදු කොට ඇති පර්යේෂණයන්හි ප‍්‍රමාණාත්මක නොවීම ප‍්‍රධාන ගැටලුවකි. 2010 වසරේ කළ පර්යේෂණ කැනීමට අනුව අභ්‍යන්තර ගොඩනැගිලි සඳහා භාවිත ගඩොල්වල ප‍්‍රමාණයන් හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණය පිළිබඳව සැළකීමේ දී අනුරාධපුර මුල් අවධියට අයත් ඒවා බවට හඳුනාගත හැකි විය. හමු වී ඇති උළු හා මැටි බඳුන් ද මීට සාපේක්‍ෂ ය. මෙතෙක් සිදු කොට ඇති පර්යේෂණයන්ට අනුව පොලොන්නරු යුගයේ දී බලකොටුව භාවිත වූ බවට සාධක ලැබී නොමැත. පොලොන්නරුව හා සම කාලීන නිර්මාණාත්මක ලක්‍ෂණ ද දැකිය නොහැකි හෙයින් මෙය අනුරාධපුර මුල් අවධියට අයත් බවට නිගමනය කළ හැකි ය. ඒ අනුව ඉහත දැක්වූ විජිතපුරය පිළිබඳ අදහස් හා මතවාදවලට අනුවත් වංශකතාගත සඳහන්වලට හා කැනීමෙන් ලද ද්‍රව්‍යාත්මක සාධකවලටත් අනුව මෙම සාධක විජිතපුර බලකොටුවේ වීමට බොහෝදුරට ඉඩ තිබේ.

Diese Ausgrabung fungierte damals als Direktor des Central Cultural Fund of Polonnaruwa Professor Anura Manatunga Unter der Aufsicht.

Āśritagrantha

  • Marasinghe, MMPS (2010), කදුරුවෙල බලකොටුව ගවේෂණය හා පර්යේෂණ කැණීම, Zentraler Kulturfonds, Polonnaruwa-Projekt.
  • Lanka Geschichte der Ceylon Universität I කාණ්ඩය iii (1964), පරි. දුටුගැමුණු රජුගේ ජයග‍්‍රහණය, සෙනරත් පරණවිතාන, විද්‍යාලංකාර මුද්‍රණාලය
  • Der singhalesische Dipavansa (1997), චන්ද්‍රදාස කහඳවආරච්චි, එස් ගොඩගේ
  • Wijesethippakseni, Mahavansa-Glossar (1994), englische Version, Akuratiye Gayanjali Thera Hemachandra Dissanayake, Postgraduate Institute of Pali und Buddhistische Studien, Vidyalankara Press.
  • Parker, H. Altes Ceylon,
  • Mahavamsa I, II, (1996) ශ‍්‍රී සුමංගල හිමි, හික්කඩුවේ, බටුවන්තුඩාවේ, දේවරක්‍ඛිත, දීපානී ප‍්‍රකාශකන, කොළඹ.
Satellitenbilder relativ zum Parakrama Samudraya und einem geschützten Panzersystem
Geplante Gestaltung der Burg, die sich durch die Spuren des erforschten Bodens auszeichnet
Satelliten-Luftbild
Vor der Ausgrabungsstätte waren das bei Grabungen und Ausgrabungen gefundene Arsenal und die befestigte Stätte gefährdet
Die architektonischen Merkmale der Ausgrabung auf dem kleinen verbleibenden Land

undefined

Dieser Artikel wurde auf der Website www.archaeeology.lk/sinhala auf 2017 August 18 veröffentlicht.

-
Werbung

6 KOMMENTARE

  1. Es ist eine großartige Arbeit in unserer Geschichte. Es muss wiederhergestellt werden, um in der Zukunft zu sehen

HINTERLASSE EINE ANTWORT

Bitte geben Sie Ihren Kommentar!
Bitte geben Sie Ihren Namen hier

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden.