Advertisements
 • ශිලාලිපි සංඥාර්ථවේදය – සුරෝෂන ඉරංග

  0 out of 5

  ශිලාලිපි සංඥාර්ථවේදය

  Semiotics of Stone Inscriptionsශිලාලිපි සංඥාර්ථ තුළින් නිරූපිත විඥානය හැඩගැස්වීමේ ශක්‍යතාවපිළිබඳ විමසුමක්සුරෝෂන ඉරංගB.A (sp) in Mass Media University of ColomboSri Palee Campus MSSc in Mass Communication (Reading)University of Kelaniya
  රු350.00
 • ENVIRONMENT, TOWN, VILLAGE AND MONASTIC PLANNING – Dr Roland Silva

  0 out of 5
  MEMOIRS OF THE ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF CEYLONVOLUME X - PARTIARCHITECTURE AND TOWN PLANNING IN SRI LANKADURING THE EARLY AND MEDIEVAL PERIODSENVIRONMENT, TOWN, VILLAGEAND MONASTIC PLANNINGROLAND SILVA ARIBA, Postgrad. Dipl. Indian Archae. (London), Postgrad. Dipl. Di Profezionamente, in Studio dei Monumenti(Rome), FIA (Sri Lanka), FCA (Sri Lanka), Hon. MSc (Moratuwa), PhD (Leiden), Hon. DSc (Moratuwa).PUBLISHED BY THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY COLOMBO, SRI LANKA2006Pages: 370 including 50 colour figures and 34 colour plates
  රු3,500.00
 • Out of stock

  Spolia Zeylanica Vol. 37 – An Introduction to the COSTAL GEOMORPHOLOGY of SRI LANKA – Bernard Swan

  0 out of 5
  This introduction to the coastal geomorphology of Sri Lanka originated in an idea sparked off by the late Professor K. Kularatnam two and a half decades ago.INTRODUCTION TO THE COASTAL GEOMORPHOLOGY OF SRI LANKA Bernard SwanA PUBLICATION OF THE NATIONAL MUSEUMS OF SRI LANKAPages: 182 Pages
  රු400.00
 • Inscriptions of Ceylon, Volume V Part II – Prof Sirimal Ranawella

  0 out of 5
  INSCRIPTIONS OF CEYLONVOLUME VPART IICONTAINING PILLAR INSCRIPTIONS AND SLAB INSCRIPTIONSFROM 924 AD TO 1017BYG.S. RANAWELLAB.A (Hon.) (University of Ceylon), Ph.D (LONDON),Hon. D. Litt. (Kelaniya University of Ceylon)2004PUBLISHED BY THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGYSRI LANKAPages: 322 A4 Pages and 58 Plates
  රු1,500.00
 • History of The Kingdom Of Rohana from The Earliest Times to 1500 A.C – Prof Sirimal Ranawella

  0 out of 5
  MEMOIRS OF THE ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF CEYLON VOLUME XIHISTORY OF THE KINGDOM OF ROHANA FROM THE EARLIEST TIMES TO 1500 A.C.BY SIRIMAL RANAWELLA B.A. Hons. (Ceylon); Ph. D. (London) Hon. D.Litt. (Kelaniya University of Ceylon) Professor Emeritus, University of Ruhuna)PUBLISHED JOINTLY BY THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY 2011Röhana played an important role in the history of the Island almost from the very beginning of its history as a human settlement in the fifth century B.C. On many an occasion during the historical periods of Anuradhapura and Polonnaruva, when the Island was divided among rival powers, when internal disorder brought revolution, or when invaders from South India took possession of the Northern part of the Island, which was then known as Rajarata, and forced some of its people with its rulers to flee to the South, deliverance usually came from this unique Kingdom of Röhana. Knowledge of its history is therefore essential for a proper understanding of the history of the whole Island. I regret no scholar so far has been able to present a comprehensive and critical history of this principality, which is politically and culturally important for a study of the history of the Island as a whole. However, the present editor presented an abridged version of the History of the Rohana Kingom in Sinhala in 2003 on the occasion of the Silver Jubilee Celebrations of the University of Ruhuna. The present publication is really for the benefit of the English educated public.Pages - 241 A4 size pages
  රු1,000.00
 • The Growth of Buddhist Monastic Institutions in Sri Lanka From Brāhmī Inscriptions Epigraphia Zeylanica Volume VIII Dr Malani Dias

  0 out of 5
  The Growth of Buddhist Monastic Institutions in Sri Lanka From Brāhmī Inscriptions Epigraphia Zeylanica Volume VIII Being Lithic and Other Inscriptions Of Sri LankaMalini Dias Director (Epigraphy and Numismatics) Department of Archaeological SurveyA Thesis Submitted for The Degree of Doctor of Philosophy of The University of London Department of Indology South Asia School of Oriental and African Studies University of LondonPublished by The Department of Archaeological Survey Government of Sri Lanka 2001Pages - 136 A4 pages with 25 plates
  රු1,350.00
 • Epigraphical Notes Nos 1- 18 – Dr. Malani Dias

  0 out of 5
  The first issue of the Epigraphical Notes was released in April 1972 with a brief survey of Epigraphy in Sri Lanka, provided by Dr. R. H. de Silva, the Archaeological Commissioner in his introductory note. There he has recorded as follows: "A monthly bulletin called the 'Epigraphical Notes' will be issued giving the text, translation and other details of about ten inscriptions, which have hitherto not been published. This bulletin will be issued to all the Universities in Ceylon as well as to the Museum Library. The present issue is the beginning of this venture".In view of this, the Department of Archaeology deciphered the inscriptions as and when they were discovered and published them periodically in the Epigraphical Notes. These issues were sent to the libraries to provide first-hand knowledge of the recent discoveries in Epigraphy which would have been useful to those involved in conducting research in History and Archaeology.With the publication of twenty such issues, there was a general request that the Epigraphical Notes should be compiled in book form with the photographs of inscriptions. It is indeed the fruits of such a venture that we see in this book.This is a publication of Department of Archaeology, Sri Lanka. 1991Pages: 261
  රු850.00
 • Inscriptions of Ceylon, Volume V Part I – Prof Sirimal Ranawella

  0 out of 5
  This is the first part I of the 'Inscriptions of Ceylon, Volume V; it contains a historical introduction to the texts and translations of 115 inscriptions, both published and unpublished , belonging to the period between 815 to 923 AD, covering the reigns of Kings Dappula II (815-831), Sena I (833-853), Sena II (853-887), Udaya II (887-898) Kassapa IV (909-914) and Kassapa V (914-935). There are a few other records, which could be ascribed to the reigns of those kings, which are very fragmentary, and a good number of other records which cannot be attributed to any particular king; these are not included in this Volume.Published by Department of Archaeology, Sri Lanka, 2001Pages: 585 Plates: 90
  රු1,800.00
දුර්ලභ හා සොයාගැනීමට අපහසු ශ‍්‍රී ලාංකේය පුරාවිද්‍යාව හා බැඳුණු පොත්පත්, ප‍්‍රකාශන හා වෙනත් දෑ ඔබ වෙත පහසුවෙන් සමීප කරලීම archaeoSTORE සේවාවේ අරමුණයි. මෙම සේවාව මඟින් කෘති හා ප‍්‍රකාශන ඔබ වෙත ලබා දීමේ දී සාමාන්‍ය වෙළෙඳපොළේ පවතින මිලට වඩා වැඩි මිලකට ඒවා ලබාදීමට සිදුවන බව කාරුණිකව සලකන්න. අදාළ පොත්පත් ලබා ගැනීම, ගබඩා කිරීම, ඇසිරීම හා ඒවා ඔබ වෙත ලබා දීම මෙන් ම වෙබ් අඩවි, සයිබර් අවකාශ පවත්වාගැනීම සඳහා ඒ අමතර වටිනාකම් එකතු කිරීමට සිදු වේ. මෙම සේවාව තුළින් ආදායමක් ලැබෙන්නේ නම් එය නැවත ශ‍්‍රී ලාංකේය පුරාවිද්‍යා ක්‍ෂේත‍්‍රයේ උන්නතිය සඳහා ම යොදවනු ලැබේ. ‌මෙම සේවාව පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් info@archaeology.lk ඔස්සේ අප වෙත දන්වා එවන්න.
archaeology.lk කණ්ඩායම

Events

march, 2019

No Events

Latest Articles

Mahinda Karunarathna
February 22, 2019
The main objective of this research is to explicate the significance of Cowry Shells (Monetaria moneta) that discovered ...
Sri Lanka Archaeology
December 23, 2018
Introduction The PGIAR is planning to organize a workshop on experimental archaeology: fundamentals of the manufacture a...
Sri Lanka Archaeology
December 15, 2018
This conference is focused on understanding the values embedded in burial archaeological sites in southernmost India. Th...
Sri Lanka Archaeology
December 4, 2018
The PGIAR is planning to organize a workshop on understanding wetland palaeoecology/ environmental archaeology and integ...
Sri Lanka Archaeology
September 20, 2018
Check your knowledge about Sri Lankan Archaeology by answering 10 questions
Sri Lanka Archaeology
August 24, 2018
Introduction India is the nearest neighbour of Sri Lanka and the greatest cultural inspiration of the Island nation. The...
Anuradha Piyadasa
July 30, 2018
The Prison cell of the last King of Kandy, King Sri Wickrama Rajasingha in Colombo fort is a somewhat well-known monumen...
Highway System in Ancient Sri Lanka
P Vidanapathirana
July 23, 2018
P Vidanapathirana
July 23, 2018
Historical information about the ancient road network of Sri Lankais restricted to random records encountered in histori...
Anuradha Piyadasa
June 28, 2018
The felicitation ceremony for Dr. Roland Silva and Prof. P.L. Prematilleke organized by ICOMOS – Sri Lanka was held re...
Sri Lanka Archaeology
June 25, 2018
The location of Sri Lanka in the Indian Ocean opened her many opportunities to interact with foreign trade links at the ...
Important Inscriptions of Sri Lanka: Part 01
Anuradha Piyadasa
June 22, 2018
Anuradha Piyadasa
June 22, 2018
Inscriptions are an important source of information of the past in any civilization, and in that, Sri Lanka is fortunate...
Anuradha Piyadasa
June 21, 2018
By Chryshane Mendis Pulligoda Pulligoda is a small cave containing paintings of the Anuradhapura period situated on a sm...
Advertisements
X